Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens sjukvård 2017

Vår framtida sjukvård - utveckling i nätverk med patienten

Svensk sjukvård har medicinska resultat i toppklass, men patienterna ger bottenbetyg när det gäller tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Välkommen till en temadag om hur vi bygger nätverk med patienterna för att utveckla och förändra vården. Seminariet är fullbokat!


Välkommen till Framtidens sjukvård 2017. Årets program bjuder på inspiration, diskussion och kunskap om hur vi tar tillvara patienternas och deras närståendes erfarenheter och kunskap. Är det lösningen på  paradoxen att svensk sjukvård har bland de bästa medicinska resultaten i världen, samtidigt som patienterna blir allt mer missnöjda med vårdens tillgänglighet, delaktighet, information och samordning?*

Bland dagens huvudtalare finns neurologiprofessor Bas Bloem från Nederländerna, som ger sin syn på vad som finns att vinna när patienterna och sjukvården skapar gemensamma nätverk, med stöd av digitaliseringen.

* Resultaten är hämtade från studien International Health Policy Survey som görs av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund. Studien är en årlig undersökning av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i elva olika länder. Här kan du läsa mer om resultaten

Program

 • 9.00

  Registrering och frukostkaffe.

 • 9.30

  Välkommen!

  Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin, introducerar programmet.

 • 9.40

  Det här händer när vi ger patienter och anhöriga chansen att vara med i utvecklingen av sjukvården.

  I utvecklingen av den värdebaserade sjukvården har patienterna och deras anhöriga en viktig roll för att ta reda på vad som verkligen är viktigt och skapar värde för patienten. Att vara delaktig i denna process är både tidskrävande, utmanande men även meningsfullt eftersom det går att påverka och åstadkomma förändring. Ta del av erfarenheterna från en ovanligt engagerad familj.

  Eskil Degsell, närstående, vice ordförande i Hjärntumörföreningen.

 • 10.10

  Diskussion och workshop – nödvändiga förutsättningar för partnerskap med patienten.

  Workshop med rundabordsdiskussioner under ledning av patienter och patientföreträdare.

 • 10.30

  Kort paus med förfriskningar.

 • 10.50

  Det mångsidiga värdet av nätverksbaserad vård.

  Över 50 000 personer har sett neurologiprofessor Bastiaan Bloems TED-talk ”From God to Guide” som han höll 2011, där han beskriver hur sjukvården måste förändra sitt förhållande till patienten. Sedan dess har han tagit ytterligare steg i sin vision för att ”reshape healthcare, such so that we can deliver care to all our patients the way we would like to receive care ourselves”.Här ger han sin syn på vad som finns att vinna när patienterna och sjukvården skapar gemensamma nätverk, med stöd av digitaliseringen.

  Bastiaan Bloem, professor i neurologi, Radboud University Nijmegen Medical Centre, grundare av ParkinsonNet. Presentationen hålls på engelska.

 • 11.30

  Lunch.

 • 12.30

  Diskussion och workshop – idéer som spinner nya nätverk runt patienterna.

  Workshop med rundabordsdiskussioner.

 • 13.00

  Analys: Sjukvårdssystemet och vårdens institutioner – effektiva bromsklossar för ett partnerskap med patienten?

  De nationella hälso- och försäkringssystemen är i själva verket sinnrika kösystem som är konstruerade för att strypa efterfrågan på sjukvård och bromsa resursåtgången.  Hur ska sådana kontrollorganisationer gå ihop med ett partnerskap med patienten som tar hänsyn till individens behov och resurser? Den danske forskaren och författaren Erik Riiskjær, aktuell med boken Patienten som partner, har studerat hur strukturer och mekanismer i styrsystem, på marknaden och hos sjukvårdens professioner skapar hinder för att ta vara på patientens kraft.

  Erik Riiskjær, chefkonsulent, Region Mittjylland, forskare vid Institut for Økonomi, Aarhus universitet, Danmark.

 • 13.45

  Innovation som möjliggörare för en aktiv och delaktig patient.

  Den snabba digitala utvecklingen har skapat en fruktsam grogrund för nya entreprenörer som utvecklar digitala patientsupportsystem. Ett av dessa nya innovativa företag är Genia, som vänder sig till barn och unga med kroniska sjukdomar. Syftet är att ge patienter och vårdteam ett system för förbättrad kommunikation och smidigare samarbete. Genia fokuserar på att utvärdera och mäta, ett gemensamt lärande och delat beslutsfattande. För patienterna fungerar systemet som en app som hjälper dem att hålla kolla på sin hälsa och kommunicera bättre med familj och vårdteam. För vården innebär systemet att man får bättre information om patienternas behov och önskemål.

  Andreas Hager, grundare, Genia.

 • 14.15

  Kommunikation som berör – hur kan det stärka delaktighet och ge bättre möten i vården?

  Varje dag sker tusentals möten i hälso- och sjukvården. Det kan vara till synes vardagliga händelser, men även i vardagen sker mänskliga möten och magiska ögonblick som dröjer sig kvar. Hur kan man ta tillvara dessa i kommunikation för att bidra till delaktighet och förändringskraft? Landstinget i Kalmar län har under flera år arbetat med kommunikation som strategiskt verktyg i värdegrundsarbete, både internt och externt. Genom att systematiskt våga lyfta fram till synes enkla företeelser har man hittat ny kraft till förbättringsarbete och hittat en form för att systematiskt lyfta fram grundläggande värdegrundsfrågor på ett nytt sätt.

  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar län.

 • 14.45

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.15

  Patientlagen, patientdata och patientmakt - förutsättningar, begränsningar och möjligheter.

  Nu har det gått två år sedan patientlagen trädde i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Regeringen har gett Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att fram till år 2017 följa patientlagens införande. Myndigheten har också undersökt hur patienter och brukare själva ser på frågor kring integritet och sjukvårdens digitala hälsodata. Information och kunskap är makt – så här hänger slutsatserna ihop med patientlagens intentioner.

  Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Myndigheten för vårdanalys.

 • 15.45

  Workshop och slutdiskussion: Patienternas tio bud för vår framtida sjukvård.

  Företrädare för framtidens patienter och medborgare möter sjukvårdens myndigheter och professioner. Vilka tio områden är viktigast att förändra och förbättra för att skapa verkligt värde för patienterna? Vad krävs för att åstadkomma resultat?

  Gunilla Hult Backlund, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, Inger Ekman, professor, centrumföreståndare, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Fredrik Lennartsson, generaldirektör, Myndigheten för vårdanalys, Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Madeleine Beermann, ordförande Unga Reumatiker, Cajsa Lindberg, ordförande Ung Diabetes, Panos Tufexis, ambassadör, Unga Magar, Joar Forssell, ordförande Liberala Ungdomsförbundet, Luf, Disa Chrapkowska, styrelseledamot SSU, ansvarig för folkhälsofrågor. .

 • 16.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  31 januari 2017
 • Sista anmälningsdag:
  30 januari 2017
 • Plats:
  World Trade Center
 • Adress:
  Lokal Manhattan, ingång från Kungsbron 1, Stockholm.
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier