Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Framtidens sjukvård

Framtidens sjukvård

Så behöver vi ställa om för att klara framtidens sjukvård. Vad får vi inte missa när vi tittar framåt?


Seminariet Framtidens Sjukvård fokuserar på omställningen för hela vårdkedjan, när det gäller god och nära vård, möjligheter och etiska dilemman med AI, digitaliseringens effekter, organisationsmodeller, framtidens patient och ledarskap.

Hur kommer framtidens sjukvård bli och hur behöver vi ställa om för att klara hålla svensk sjukvård i världsklass?

 

 

Program

 • 8.45

  Registrering med frukost

 • 9.20

  Inledning av dagens moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

 • 9.25

  Framtidsspaning - sjukvårdens flöden löses upp och framtiden är redan här
  Ekosystemet för svensk sjukvård är i rullning och stora förändringar sker redan. Inom de närmsta åren kommer traditionella flöden lösas upp genom bla. medicintekniska lösningar, provtagning på apotek och mediciner som levereras hem till dörren med inom loppet av två timmar. Kommer den traditionella sjukvården att mäkta med förändringen som krävs och hur kommer den nya vårdkartan se ut i framtidens sjukvård?

  Tobias Perdahl, Chief Medical Officer, MD MBA, Doktor24, Aleris X AB

 • 9.50

  Quantum Computing för hälsa i Sverige 

  Google, IBM, MIT och Chalmers utvecklar kvantdatorer som kommer att ha en kraftfull beräkningskapacitet och utgöra en motor för AI.

  Finansiella sektorn, telekom och fordonsindustrin har redan börjat utforska hur de kan dra nytta av kvantteknologin. Hur ska områden som Life Science dra nytta av kvantdatorerna? Hur kan vi använda kvantdatorberäkningar för prediktion och prevention inom hälso- och sjukvården?

  Ebba Carbonnier, MSc MBA, Portföljansvarig nationellt skalbara lösningar, Swelife

 • 10.15

  Framtidens journalföring – dags för informationsbaserad dokumentation

  Framtidens sjukvård kräver utöver ändrade arbetssätt även ändrade sätt att dokumentera. Socialstyrelsens verktyg såsom t.ex. nationell informationsstruktur och begreppssystemet Snomed CT möjliggör semantisk interoperabilitet, vilket förväntas bidra till ökad patientsäkerhet och till minskad administrativ börda i form av minskad dubbeldokumentation. Genom en i större utsträckning gemensam överenskommen struktur och enhetligare begreppsanvändning med bakomliggande kodverk kan information kring en patient återanvändas till de syften som behövs. Myndighetens arbete inom semantik presenteras och exemplifieras med nationell källa för ordinationsorsak – det första steget inför den nationella läkemedelslistan.

  Anna Aldehag, Med dr, Enhetschef för informationsstruktur och e-hälsa, Socialstyrelsen,  Emma Hultén, hälsoinformatiker, Socialstyrelsen

 • 10.40

  Kaffepaus

 • 11.00

  God och nära vård - vad krävs av alla delar i vårdkedjan för att få till förändringar

  Utvecklingen av en nära vård pågår på alla nivåer runt i landet, och syftet är att vården behöver komma närmare patienten och skapa en effektivare vård med hög kvalitet. Det kommer att krävas en omställning i hela vårdkedjan för att kunna möta framtidens olika behov och omställningar. Men vad krävs av alla i vårdkedjan, och vad är det faktiska bidraget som alla måste ge för att vi ska klara omställningen?

  Emma Spak, samordnare Nära vård, SKL

 • 11.25

  Panel - Hur gör vi förändringen till god och nära vård, hur ska det gå till och hur kan sjukhusen bidra till detta?
  Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård,
  Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting, Britta Wallgren, Chef Capio Sverige

 • 11.45

  Sjukhusen flyttar ut patienter till hemmet

  En mer individanpassad, effektivare och tillgängligare vård är en möjlighet för patienten. Med Australien som föregångsland driver SLL ett projekt där sjukhusen kan bidra till med en god och nära vård. Vissa patientgrupper flyttas utanför sjukhusen, och samarbetet med ett flertal vårdgivare bedrivs. Hur går projektet, vilka effekter och fördelar kan man se, och hur kommer kan det bidra till en god och nära vård för patienten.

  Jörgen Nordenström, Senior Advisor at Value-Based Medical Care, Karolinska Institutet

 • 12.10

  Lunch

 • 13.15

  Möt behoven för framtidens sjukvård med AI

  Genom att möta sjukvårdens framtida behov med AI kan vi redan idag dra nytta av dess fördelar. Men för att göra det krävs initiativ, kompetens och mod. Vilka är de senaste trenderna inom AI och hur påverkas hela samhället av den omställning som AI innebär? Hur kan Sverige agera för att leverera framtida sjukvård i världsklass?

  Göran Lindsjö, AI-rådgivare Governo AB

 • 13.40

  AI i vården- stora möjligheter om vi inte blundar för riskerna

  AI kan på många sätt effektivisera sjukvården, men hur ska vi agera för att låta den vara ett komplement till att förbättra sjukvården, och inte låta den bestämma över viktiga beslut som påverkar patientens liv. AI är en möjliggörare för vården, men det är viktigt att vi inte blundar för riskerna. Dagens patient söker lösningar på sina behov, blir mer lik övrig tjänstemarknad, och väljer aktörer utifrån sitt egna behov. Har den offentligt finansierade vården tappat sin bestämmande och reglerande roll i utvecklingen av AI och hur ska sjukvården hänga med i utveckling för att inte låta andra aktörer ta över?

  Jonas Gallon, Director Digital Health, Knowit

 • 14.05

  Regional kraftsamling för att snabbare införa AI och effektivisera vårdens resurser

  Verklighetslabbet I-AID är ett regional kraftsamling mellan Karolinska och SLL för att öka användningen av AI inom vården. Genom att samarbeta med näringsliv, och akademi kan skräddarsydda AI-lösningar öka kvaliteten åt sjukvården, effektivisera resurserna och individanpassa vården för patienterna. Samarbetet ska även bidra till en mer jämlik vård och större patientnöjdhet. Ta del av erfarenheter och lärdomar från projektet samt vilka effekter man redan nu kan se.

  Tomas Borgegård, Innovation program manager, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 14.30

  Eftermiddagsfika

 • 14.50

  Digitaliseringens effekter på hälso- och sjukvården - så ska potentialen bäst tas tillvara

  För att kunna möta de höga förväntningar som ställs på sjukvården, i dag och i framtiden, måste digitaliseringens möjligheter tillvaratas på bästa sätt. Det krävs ett mer målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård med ett anpassat ersättningssystem. Vårdpersonal måste involveras och få den kompetensutveckling som krävs. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitaliseringen finns i forskningslitteraturen? Hur tas digitaliseringens potential bäst tillvara i den svenska sjukvården och kan nätläkare avlasta primärvården?

  Mårten Blix, fil. dr i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning och författare till rapporten “Operation digitalisering - En ESO rapport om hälso- och sjukvården

   

 • 15.15

  Framtidens patient ställer nya krav 

  För att kunna utveckla sjukvården krävs ett reellt patientperspektiv på sjukvården samt utvecklings- och designfrågor. Detta perspektiv kan inte komma från andra än patienter. Hur kan sjukvården tillsammans utvecklas med patienterna och hur önskar sig patienterna att detta ser ut i framtiden? Vilka nya krav ställs på sjukvården och är vissa diagnosgrupper längre fram i utvecklingen? Och vad kan vi lära oss av att titta på dem?

  Hanna Svensson är civilingenjör i Teknisk fysik och har varit patient i nästan hela sitt liv.

 • 15.40

  Vad kräver framtiden för ledarskap?

  Sara Banegas en av finalisterna för Framtidens ledare 2018 inom sjukvården har byggt upp sin verksamhet på förtroende, tillit och en långsiktighet som håller som skapat en hög kvalitet. Förbättringsarbetet har lett till ökad kvalitet för de stora patientgrupperna parallellt med mycket hög trivsel i personalen. Mätningar på individnivå som produktionskrav förekommer inte utan en tydlig grundprincip som gäller för alla och ett mer behovsanpassat arbetssätt är ett av de vinnande koncept.  Vad kommer krävas i framtiden av en ledare för att behålla kompetensen och kvaliteten för en svensk sjukvård i världsklass?

  Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral

 • 16.05

  Låt förbättringsidéerna styra - få mer värde för varje skattekrona

  Ledare inom sjukvården har många goda förbättringsidéer att förhålla sig till. Men det krävs att förbättringskoncepten används på ett mer pragmatiskt sätt, så att det verkligen leder till förbättring för verksamheten. Genom att ge chefer och ledare ett vetenskapligt underlag till förbättringar och organisationsmodeller kan vården effektiviseras och få ut mer värde för varje satsad skattekrona. Lyssna till Christian Colldén som presenterar sin forskning - At the End of the Funnel: Translation of Improvement Approaches in Healthcare. Hur kan du som ledare kan anpassa och implementera nya förbättringskoncept i din verksamhet för att öka effektiviteten?

  Christian Colldén, bitr. verksamhetschef, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, doktorand Centre for Healthcare Improvement, Chalmers

 • 16.30

  Dagens sammanfattas och avslutas.

Information

 • När:
  24 januari 2019
 • Målgrupp:
  Personer som verkar inom privat och offentlig sjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  22 januari 2019
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  deltagare@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier