Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Hjärt-kärldagen 2017

Ett slag för bättre hjärtvård

Välkommen till hjärt-kärldagen och diskutera hur vi kan uppnå ökad nationell jämlikhet och större följsamhet i hjärt-kärlsjukvården.


Vi tillhör de bästa när det gäller akut behandling av hjärtinfarkt, men sedan blir det sämre. 
I stora delar av landet finns påtagliga brister i uppföljningen och behandlingen av vanliga följdsjukdomar till hjärt-kärlhändelser, som till exempel stroke och hjärtsvikt. 
Många hjärt-kärlhändelser skulle kunna undvikas och stora kostnader sparas, såväl ekonomiska som livskvalitetsmässiga, om vården blev bättre att ta till sig och följa nya internationella behandlingsrekommendationer och nationella riktlinjer. 
 • Hur kan diagnostik, behandling och uppföljning av olika hjärtkärlhändelser förbättras? 
 • Vilka åtgärder krävs för att nå dit?
 • När ska vi uppnå ökad nationell jämlikhet och större följsamhet i hjärt-kärlsjukvården?

Program

 • 09.00

  Registrering med kaffe och smörgås

 • 09.25

  Dagens moderator hälsar välkommen

 • 09.30

  Inledning: Hur kan vi uppnå ökad nationell jämlikhet och större följsamhet i hjärt-kärlsjukvården?

  Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, landstingsråd, landstinget i Kalmar län.

 • 09.50

  RiksSvikt – så ligger landet till idag

  RiksSvikt är det nationella hjärtssviktsregistret som har som syfte att mäta och förbättra kvaliteten och handläggningen av patienter med kronisk hjärtsvikt. 

  Peter Vasko, kardiolog och registerhållare Rikssvikt.

 • 10.10

  Hjärtsvikt – en underdiagnostiserad och underbehandlad kronisk sjukdom

  Cirka 300 000 invånare bedöms lida av hjärtsvikt och idag är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar. För att förhindra lidande och kostnader krävs tidig diagnos och ett strukturerat omhändertagande. Trots detta råder såväl underdiagnostisering som underbehandling i majoriteten av landets landsting.

  Lars H Lund, docent, överläkare, kardiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

 • 10.30

  Bensträckare

 • 10.45

  Sveriges första hjärtsviktscentrum – så jobbar vi

  Danderyds sjukhus startade under våren 2017 Sveriges första hjärtsviktscentrum där all kompetens finns samlad för patienten. På centret finns mottagning, dagvård, slutenvård och ett nära samarbete med hjärt-, njur- och diabetesmottagning.

  Hans Persson, docent, överläkare, hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

 • 11.00

  Landstinget Sörmland – den viktiga Hjärtsviktsprocessen

  Sörmland hör till de bästa landstingen i landet när det gäller arbetet med, och uppföljningen av, hjärtsvikt. Idag finns hjärtsviktsmottagningar på majoriteten av landstingens vårdcentraler. Vilka är framgångsfaktorerna?

  Maria Liljeroos, med dr, sjuksköterska, processledare, hjärtsviktsprocessen, Landstinget Sörmland.

 • 11.15

  Region Gotland –hjärtsviktsmottagningen vid Hemse 

  Gotlands primärvård i egenregi ligger bland de bästa i landet på att ta hand om patienter med hjärtsviktSedan drygt tio år tillbaka finns hjärtsviktsmottagning på alla vårdcentraler, där hjärtsviktsutbildade distriktssköterskor ansvarar tillsammans med en huvudansvarig distriktsläkare. De diagnostiserar, titrerar, behandlar patienter med hjärtsvikt och kvalitetssäkrar via primärvårdskvalitet samt RiksSvikt.  

  Ann Hovland Tånneryd, distriktsläkare, medicinskt ansvarig läkare, Hemse Vårdcentral, studierektor AT/ST allmänmedicin Gotland.

 • 11.30

  Diskussion: Hur får vi en nationellt sammanhållen vård för pat med hjärtsvikt? 

  Marina Tuutma, ordförande, Distriktläkarföreningen, Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, Lars H Lund, överläkare, kardiologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande, SKL.

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Nya läkemedel för förebyggande av stroke och andra hjärtkärlhändelser - stora skillnader i landet?

  De centrala NOAK-studierna visar på gott behandlingsresultat jämfört med warfarin. Hur gick det i Sverige med världens bästa warfarin-behandling när NOAK introducerades och hur ser behandlingsläget ut i Sverige idag?

  Peter Svensson, professor, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

 • 13.20

  Nya diabetesläkemedel med kardiovaskulärt skydd – kommer de rätt patienter till godo?

  Flera vetenskapliga studier har bekräftat att nya diabetesläkemedel kan minska risken för patienter med typ 2-diabetes att drabbas av hjärt- kärlkomplikationer. Detta innebär också att Socialstyrelsen kommit med nya riktlinjer, men hur används och följs rekommendationerna i vården?

  Björn Eliasson, adjungerad professor, överläkare, sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

 • 13.40

  Lipidsänkning – hur kommer vi ifatt övriga Europa?

  Enligt Euro Heart Index 2016 placerar sig Sverige på tredje plats när det kommer till vilket land som har den bästa hjärtvården. Men när det gäller användningen av läkemedel som t ex statiner får Sverige rött ljus. En helt ny generation kolesterolsänkande läkemedel som minskar placken i hjärtkärlen finns nu på marknaden. Effektivare, men dyrare - hur går vi vidare?

  Mats Eriksson, professor, överläkare vid enheten för endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 • 14.00

  Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården – hur arbetar Socialstyrelsen?

  Ulf Näslund, prioriteringsordförande, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, professor i kardiologi, Umeå universitet.

 • 14.20

  Diskussion: Hur täcker myndigheterna upp för ny vetenskap och implementering?

  Eva Arlander, enhetschef, läkemedel i användning, Läkemedelsverket, Mårten Lindström, överläkare kardiologi, ordförande läkemedelskommittén i Region, Jönköpings län, Peter Svensson, professor, överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Mats Eriksson, professor, överläkare vid enheten för endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Ulf Näslund, prioriteringsordförande, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, professor i kardiologi, Umeå universitet.

   

 • 14.55

  Dagen avslutas med kaffe och tillbehör.

Information

 • När:
  1 december 2017
 • Målgrupp:
  Alla med intresse av hjärt-kärlvården såsom verksamhetschefer, läkare, sjuksköterskor, vårdplanerare, myndigheter, patientföreträdare och politiker.
 • Sista anmälningsdag:
  28 november 2017
 • Plats:
  World Trade Center
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 70
 • Pris:
  3 095 kr + moms i prenumerantpris. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller omsorg, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Sara Grahn Lunell
  sara.grahn.lunell@bonniernews.se
  073-558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Partners:

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier