Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Hjärtat i blickpunkten oktober 2015

Hjärtat i blickpunkten - kardiologi i vardagen

Välkommen till Hjärtat i blickpunkten – kardiologi i vardagen, två utbildningsdagar 1-2 oktober med diagnostik, behandling och handläggning av vanliga kardiovaskulära tillstånd som läkaren möter i sin vardag.

Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

Ur programmet:

 • Hypertoni – vad är nytt i fråga om behandling?
 • Utredning av hjärtsviktspatienter, och vilka ska remitteras vidare
 • Strokeprevention vid förmaksflimmer – vad är det som gäller?
 • Arytmi - identifiera och behandla eller remittera?
 • Prevention för patienter med ischemisk hjärtsjukdom – vad säger de senaste rekommendationerna?

Föreläsare:
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center.

Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Kursen är upplagd med inspirerande föreläsningar och workshops som erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte för specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.

Ur programmet:

 • Hypertoni – vad är nytt i fråga om behandling?
 • Utredning av hjärtsviktspatienter, och vilka ska remitteras vidare
 • Strokeprevention vid förmaksflimmer – vad är det som gäller?
 • Arytmi - identifiera och behandla eller remittera?
 • Prevention för patienter med ischemisk hjärtsjukdom – vad säger de senaste rekommendationerna?

Föreläsare:
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center.

Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Program:

Dag 1 Torsdag 1 oktober

08.30 Registrering med kaffe och smörgås.

09.10 Välkommen och introduktion.

09.15 Hjärtsvikt.
Prevalens och patofysiologi. Utredning, diagnostik, behandling och kontroll av hjärtsviktspatienter. Vad säger senaste guidelines? Co-morbiditet. Behandling av svår hjärtsvikt. Vilka patienter ska remitteras vidare? Hur får man bra samarbete mellan primärvården och specialistmottagningarna?
Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

10.30 Bensträckare.

10.50 Fortsättning hjärtsvikt.
Föreläsningar varvas med workshops.

12.00 Lunch.

13.00 Ischemisk hjärtsjukdom.
Patofysiologi -stabil och instabil kranskärlssjukdom. Prevalence. Diagnostik och behandling av ischemisk hjärtsjukdom. EKG-kriterier för diagnostik av ischemi/infarkt? Vad säger guidelines från ESC? Primär och – sekundärprevention, vilka är de senaste rekommendationerna? Rehabilitering vid ischemisk hjärtsjukdom, hur ser den ut idag?
Stefan Lind, överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

15.00 Kaffe med tillbehör.

15.30 Fortsättning ischemisk hjärtsjukdom.
Föreläsningar varvas med workshops.

17.00 Dag 1 avslutas.

Dag 2 Fredag 2 oktober.

08.30 Välkommen till kursdag 2.

08.30 Arytmi
Diagnostik av de vanligaste arytmiproblemen inom primärvården. Praktisk handläggning av rytmrubbningar. Identifiera och behandla eller remittera vid arytmi? Förslag till bra samarbete mellan primärvård och specialistmottagningar. Nya strategier för screening, riskbedömning och behandling av patienter med förmaksflimmer har tillkommit. Vad säger senaste guidelines från ESC och SBU rapporten? Vilka riktlinjer är det som gäller för strokeprevention?
Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

10.00 Bensträckare.

10.20 Fortsättning arytmi.
Föreläsningar varvas med workshops.

12.00 Lunch.

13.00 Hypertoni
Diagnostik och behandling av hypertoni. Vad säger senaste riktlinjerna från ESC? Sekundär hypertoni. Det svårbehandlade blodtrycken och renal denervation. Behandling av hypertoni hos den äldre patienten.
Faris Al-Khalili, med dr, specialist i kardiologi och internmedicin, Stockholm Heart Center och Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef vid LäkarGruppen, Västerås.

14.15 Kaffe med tillbehör.

14.40 Fortsättning hypertoni.
Föreläsningar varvas med workshops.

15.45 Kursen avslutas.

Information

 • När:
  1 oktober 2015
 • Målgrupp :
  Specialister i allmänmedicin, samt andra intresserade specialister och ST-läkare.
 • Sista anmälningsdag :
  28 september 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm.
 • Pris:
  6 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Masterclass
 • Utställarinformation:

Kursen är godkänd av:

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier