Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården – så blir den

Den nya högspecialiserade vården innebär en stor förändring för svensk sjukvård. Vilka berörs? Hur ska den genomföras?

 


En stor reform inom svensk sjukvård är på gång: på tre år ska en lång rad nya diagnosområden koncentreras till färre vårdgivare. Målet är att förbättra kvaliteten för patienterna och rädda liv – men förslaget har också mött kritik. I sommar träder den nya lagen i kraft och på denna temadag vänder och vrider vi på genomförandet.

- Hur ska det gå till?

- Vilka berörs?

- Hur har andra jämförbara satsningar fungerat?

 

Ur programmet (tider kan komma att ändras.)

Program

 • 8.30 - 8.55  Registrering och kaffe

  8.55 - 9.00  Inledning av moderator

 • 9.00 - 9.15  Så blir den nya högspecialiserade vården

  Vad ska göras, av vem, med vilken tidsplan? Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell inleder dagen med en introduktion.

  Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

 • 9.15 - 9.45 Paneldiskussion: Smärtsamt men nödvändigt?

  Tidsplanen är för snäv, mindre universitetssjukhus kan få problem att klara stora trauman, och risken för stora strider när professionen ska enas är överhängande. Det är några av varningarna som en rad ledamöter i den nuvarande rikssjukvårdsnämnden har lyft. Men att någon form av nivåstrukturering behöver ske är det med på. Hur går man bäst tillväga?

  Christer Jonsson (C), oppositionsråd, Landstinget i Kalmar län, Nicklas Sandström (M), oppositionsråd, Västerbottens läns landsting, Elisabeth Kihlström (KD), landstingsråd, Landstinget Värmland, Börje Wennberg (S), Regionstyrelsens ordförande, Landstinget Uppsala

 • 9.45 - 10.15  Behålla och säkerhetsställa rätt kompetens

  Hur behåller man rätt kompetens på mindre enheter, när den avancerade vården ska samlas på färre ställen för att säkra vårdpersonalens kompetens och patienternas trygghet. Hur får man ut mesta möjliga kraft och kompetens ur professionen, samtidigt som man skapar ett gott kunskapsutbyte mellan olika sjukhus?

  Karin Båtelson, Ordförande Sjukhusläkarna och vice ordförande Läkarförbundet.

 • 10.15 - 10.45 Kaffepaus

 • 10.45 - 11.15 Högspecialiserad vård för nervsystemets sjukdomar

  Skånes universitetssjukvård driver högspecialiserad vård och utreder hjärnans och nervsystemets sjukdomar. De vanligaste diagnoserna som behandlas är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och MS. Vilka lärdomar och erfarenheter kan vi dra från Skånes universitetssjukvård som pilotverksamhet för nationell nivåstrukturering nervsjukdomar? Hur har det gått fram till nu? Hur ser möjligheterna ut med att nivåstrukturera den högspecialiserade vården?

  Jesper Petersson, verksamhetschef, docent, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukvård, Ordförande, nationella programområdet (NPO) för nervsystemets sjukdomar.

   

 • 11.15 - 11.45 Kvinnosjukvård och förlossningar – så går arbetet med piloten

  Som pilotverksamheter för att identifiera vilka vårdåtgärder som ska koncentreras och hur har Socialstyrelsen valt ut kvinnosjukvård inklusive förlossning, samt nervsjukdomar. Hur går arbetet hittills?

  Masoumeh Isfahani Rezapour, docent, överläkare, ordförande Nationella programområdet för kvinnosjukvård.

 • Lunch 11.45 - 13.00

 • 13.00 - 13.30 Att nivåstrukturera i Sverige - RCC:s erfarenheter

  Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, leder arbetet med nivåstrukturering av cancervården. Vilka lärdomar finns? Vilka utmaningar behöver man vara beredd på? Hur får man med sig landstingen och professionen?

  Gunilla Gunnarsson, handläggare cancerstrategi och  f d ordförande, Regionala cancercentrum i samverkan.

 • 13.30 - 14.15 Att högspecialisera snabbt och mycket - erfarenheter från Danmark

  Danmark inledde år 2007 ett omfattande arbete med nivåstrukturering av den specialiserade vården. Vad kan Sverige lära av Danmark? Vad är Danmarks erfarenheter av att nivåstrukturera och hur har det gått? (föreläsningen hålls på engelska)

  Mr. Niels Moth Christiansen, Chief advisor, cand.scient.adm. Danish Health Authority

 • 14.15 - 14.40 Kaffepaus

 • 14.40 - 15.05 Att vara patient i den högspecialiserade vården

  Resultaten inom hjärtkirurgi på barn och ungdomar har förbättrats sedan det blev rikssjukvård. Ingreppen är komplicerade och de drabbade familjerna lever med stor tillit till sjukvården och dess kompetens. Hur är det att vara patient och anhörig i detta vårdsystem? Hur ser möjligheterna ut? Och vad har förbättrats för familjerna sedan hjärtkirurgi på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel blivit rikssjukvård?

  Peter Nordqvist, Generalsekreterare, Hjärtebarnsfonden

 • 15.05 - 15.30 Att högspecialisera mera – så gör vi

  Panelsamtal med sjukhus- och regionledningar. Hur går förberedelserna för reformen?

  Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård, Krister Björkegren, regiondirektör, Östergötland, Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, Nina Nelson Follin, Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset m fl

 • 15.30 Dagen avslutas

Information

 • När:
  19 april 2018
 • Målgrupp:
  Sjukhus- och regionledningar, intresseorganisationer och patientorganisationer som berörs av förslaget om högspecialiserad vård.
 • Sista anmälningsdag:
  17 april 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist St Clara
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  0706-69 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier