Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Högspecialiserad vård

Högspecialiserad vård i förändring

Den nya högspecialiserade vården innebär en stor förändring för svensk sjukvård. På seminariet får du koll på processen.


Nationell högspecialiserad vård har ersatt rikssjukvården efter en lagändring förra året. Arbetet med att koncentrera nya diagnosområden till färre vårdgivare går nu in i en intensiv fas. Under en högaktuell dag kommer vi att reda ut begreppen och gå igenom: 

 • Pilotprojekt.
 • Hur långt arbetet har kommit.
 • Bruttolistan för diagnoser som kan vara aktuella för högspecialiserad vård, med mera.

Program

 • 08:40

  Registrering och frukost

 • 09:25

  Moderator hälsar välkomna

 • 09:30

  Högspecialiserad vård – samsyn, samarbete och vägval

  Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

 • 10:00

  Pilotprojektet avancerad kirurgi vid endometrios

  Sakkunniggruppen är klar med sitt underlag för avancerad kirurgi vid endometrios - ett av pilotprojekten som går först i ledet mot beslut om högspecialiserad vård i den nya modellen. De sakkunniga har kommit fram till vilka krav som ska ställas på kompetens och infrastruktur och hur många platser kirurgin borde göras på. Men inte vilka. Nu går underlaget ut på en åsiktsrunda och stängs sedan före sommaren. På seminariet berättar sakkunniggruppens ordförande om arbetet i gruppen och patientrepresentanten om patientmedverkan.

  Matts Olovsson, ordförande i sakkunniggruppen för avancerad kirurgi vid endometrios, professor/specialistläkare i obstetrik och gynekologi,
  Elisabet Andersson, representant för Endometriosföreningen

   

 • 10:30

  Pilotprojekt ryggmärgsskador nära centraliseringsbeslut efter decennier

  Ryggmärgsskadevården har bedrivits på 25 platser i Sverige. Diskussionen om hur vården bör koncentreras har pågått i flera decennier. Professor Claes Hultling, själv ryggmärgsskadad, och hans kollega Richard Levi har sida vid sida kämpat för centralisering under hela denna tid. Nu närmar sig ett beslut om nationell högspecialiserad vård. 

  Claes Hultling, ledamot i sakkunniggruppen, professor, Spinalis, Karolinska institutet,

  Richard Levi, ledamot i sakkunniggruppen, professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping.

 • 10:55

  Bensträckare

 • 11:05

  Vilka principer ska styra Socialstyrelsens prioriteringar i bruttolistan?

  Målet med besluten om nationell högspecialiserad vård är att maximera patientnyttan. När sakkunnigrupperna nu kommer in med underlag är det dags för Socialstyrelsen att prioritera i bruttolistan. Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen, kommer på seminariet att berätta vilka principer som ska styra Socialstyrelsens beslut. Sedan diskuteras frågan i en minipanel med företrädare för professionen.

  Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen,
  Malin Sund, styrelseledamot i Svensk kirurgisk förening, professor/överläkare vid Umeå universitet/Norrlands universitetssjukhus,
  Jan Bergman, styrelseledamot, Svensk internmedicinsk förening, klinikchef, Norrtälje sjukhus.

 • 11:35

  I huvudet på sjukhusdirektörer - strategier för högspecialiserad vård

  I höst kommer flera av pilotprojekten för nationell högspecialiserad vård att vara klara för ansökningsprocess. Då ska landets sju universitetssjukhus ansöka om att bedriva denna vård, om de anser att de uppfyller kraven på kompetens och infrastruktur. Men vilken strategi ska sjukhusen ha? Kommer de att ansöka om att bedriva all högspecialiserad vård? Eller bara den de anser att de har bäst kompetens för?

  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten,
  Annika Tibell, birädande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset,
  Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset.

 • 12:05

  Lunch

 • 13:10

  Fråga experterna om nationell högspecialiserad vård

  Här tacklas publikens frågor kring processen för nationell högspecialiserad vård. Och vad gör regionerna för att möjliggöra förändringar, som transporter, digitalisering och ersättningssystem? Vad har politikerna för olika roller i processen?

  Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen,
  Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.
  Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm, ordförande, vårdens kunskapstyrningsnämnd (Stockholm), och blivande ledamot i Nämnden för nationell högspecialiserad vård.

 • 13:40

  Konsekvenser på systemnivå – analys efterlyses

  En majoritet av politikerna i rikssjukvårdsnämnden ville i slutet av 2017 dra i nödbromsen, eftersom de ansåg att tidsplanen för den nya högspecialiserade vården var för knapp. Det lades inte tillräcklig tid på att analysera konsekvenserna på till exempel akutsjukvårdsuppdraget. Moderaten Nicklas Sandström, regionråd i Västerbotten, är fortfarande kritisk.

  Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd, Region Västerbotten, ledamot Rikssjukvårdsnämnden, 

  Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande socialutskottet, riksdagsledamot.

 • 14:10

  Fika

 • 14:30

  Så förändrade Norge sin högspecialiserade vård

  Socialstyrelsen har tittat på hur andra länder med närliggande sjukvårdssystem har arbetat med nivåstruktureringen. Ett av dessa länder är Norge, som inte har nivåstrukturerat i samma omfattning som exempelvis Danmark, utan valt ett system där professionen får ansöka via helseföretagen om att få utföra högspecialiserad vård. Vad finns att lära från grannlandet?

   Henrik Sandbu, fagdirektör, Helse Midt-Norge RHF

 • 15:00

  Hur ska framtidens specialister få tillräckligt breda kunskaper?

  Vilka utmaningar ställs utbildning och forskning inför med den nya nationella högspecialiserade vården? 

  Rofida Ghazvinian, styrelseledamot, Sylf, ST-läkare i gastroenterologi och internmedicin.

   

 • 15:30

   Högspecialiserad vård ur patienternas perspektiv

  Elisabeth Wallenius har följt frågan om högspecialiserad vård i decennier, både som anhörig och som tidigare ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. På seminariet intervjuas hon om förväntningarna på den nya modellen på högspecialiserad vård.

  Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

 • 15:45

  Dagen avslutas

Information

 • När:
  8 maj 2019
 • Målgrupp:
  Sjukhus- och regionledningar, intresseorganisationer och patientorganisationer som berörs av förslaget om högspecialiserad vård
 • Sista anmälningsdag:
  7 maj 2019
 • Plats:
  Kungliga Myntkabinettet
 • Adress:
  Slottsbacken 6, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  deltagare@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  0706-69 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier