Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

IBD-dagen 2016

Framtidens patienter med IBD - vilka är de, hur mår de, vilken vård ska de få?

På årets temadag om kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, sätter vi sikte på de unga patienterna. Över 50 000 svenskar lever i dag med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit – och allt fler unga insjuknar i dessa magens folksjukdomar.

Bild: Thinkstock Photos

 • Vad kan framtidens patienter hoppas på när det gäller nya behandlingar och nya arbetssätt som bättre än i dag möter deras behov och förväntningar?
 • Vad betyder nya behandlingsmöjligheter och ny kunskap om mekanismerna bakom sjukdomen?
 • Vilka åtgärder krävs för att patienterna ska få tillgång till rätt behandling och en jämlik vård?
 • Hur kan vi med ny teknik och innovativa arbetssätt ge stöd till både patienter och vård, och vilka vinster kan det ge för samhället och individen?

Årets temadag inleds med en särskild programsession för blivande specialister i gastroenterologi och internmedicin. Ordinarie program startar kl 10.30.

Program

 • Del 1 för ST-läkare i gastroenterologi och internmedicin.

 • 8.30

  Registrering med frukost.

 • 9.00

  Kliniska utmaningar i diagnostik och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

  En workshop med utgångspunkt från fallpresentationer baserade på patienter med svårbehandlad Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

 • 9.30

  Workshop i grupper.

 • 10.00

  Gemensam diskussion och summering.

 • 10.30

  Programmets del 1 avslutas.

 • Del 2 – ordinarie program.

 • 10.00

  Kaffe och registrering.

 • 10.30

  Välkommen till IBD-dagen 2016.

  Programkommittén hälsar välkommen tillsammans med Dagens Medicins moderator.

  Marie Carlson, ordförande, Svensk gastroenterologisk förening, Margareta Röstlund, ordförande Mag-tarmförbundet.

 • 10.40

  Framtidens patienter – vilka är de och hur mår de?

  Mag-tarmförbundet har gjort en undersökning om hur patienter med IBD har det i livet. Undersökningen, som är gjord med stöd från Socialstyrelsen, beskriver hur det verkligen är att leva med IBD – att arbeta, studera, umgås med vänner, bilda familj och att handskas med sorg och ångest över att vara ung med en svår kronisk sjukdom. I rapporten ingår även ett avsnitt där ett 60-tal patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har skrivit ”brev från framtiden”. Hur ser deras förhoppningar på framtiden ut?

  Wictoria Hånell, kanslichef, Mag-tarmförbundet tillsammans med IBD-ambassadörer.

 • 11.10

  Framtidens behandlingar – vad hoppas vi på?

  En blick in i framtidens behandlingsmöjligheter med IBD. Vad kan vi vänta av de nya behandlingar som har kommit och förväntas komma de närmaste åren? I ett nytt EU-finansierat projekt, IBD-Character, samlas nu data om specifika mekanismer hos patienter med nyligen diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom. Vad kan den kunskapen på sikt betyda för utveckling av nya och bättre behandlingar av Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

  Michael Eberhardson, docent, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

 • 11.40

  Framtidens temasjukvård – så bygger vi laget runt våra patienter.

  Den nya temasjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset bryter upp den traditionella sjukvårdsstrukturen. Divisioner och kliniker försvinner och i stället byggs organisationen runt teman där specialister från olika professioner samarbetar runt patienterna. Vad kommer det att innebära för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar? Hur ser framtidens IBD-vård ut på Sveriges största universitetssjukhus? Vilka moderna verktyg står till förfogande för patienterna och verksamheten för att kunna arbeta mer proaktivt?

  Fredrik Öhrn, verksamhetsutvecklare, och Karouk Said, med dr, sektionschef, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Att få barn – ett dilemma för unga med IBD

  En av de stora frågorna för unga personer med IBD är möjligheten att få barn och riskerna med behandling vid graviditet och amning. En arbetsgrupp inom Svensk gastroenterologisk förening arbetar med att ta fram rekommendationer på området. En utmaning är även de påfrestningar som graviditeten kan innebära för kvinnor som genomgått kirurgisk behandling. Hur ser möjligheterna ut i dag för dessa patienter?

  Jan Marsal, specialistläkare och forskare, gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus.

 • 13.50

  Workshop: Vad vill du veta om framtidens patient?

  En nyckel till att utveckla vården utifrån patienternas behov är att involvera dem och deras familjer.  Här får du möjlighet att formulera de frågor du aldrig hinner ställa i den kliniska vardagen – och få svar direkt från patienter som på olika sätt arbetar aktivt för att förbättra IBD-vården.

  IBD-ambassadörer från Mag-tarmförbundet medverkar i workshopen.

 • 14.20

  Slutdiskussion: Vägen till en jämlik IBD-vård – hur tar vi oss fram till målet?

  Det är i dag stora skillnader i vilken vård och behandling patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom får. Hur kan vi arbeta med kunskapsstyrning, öppna jämförelser och kvalitetsregister för att säkra att våra patienter får tillgång till rätt behandling och jämlik vård. 

  Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, landstingsråd, Stockholms läns landsting, Marie Lawrence, samordnare, Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, Ulrika Lorentzon Fagerberg, överläkare, barnkliniken och Centrum för klinisk forsning, Västmanlands sjukhus Västerås, ledamot i styrgruppen för kvalitetsregistret Swibreg, Margareta Röstlund, ordförande Mag-tarmförbundet, Marie Carlson, ordförande Svensk gastroenterologisk förening.

 • 15.00

  IBD-dagen 2016 avslutas med kaffe och tillbehör.

Information

 • När:
  16 september 2016
 • Sista anmälningsdag :
  14 september 2016
 • Plats:
  Lokus Fest & Konferens
 • Adress:
  Folkungagatan 90, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 1 995 kronor + moms. Prenumeranter på Dagens Medicin: 1 495 kronor + moms. Kostnadsfritt för ST-läkare i gastroenterologi och internmedicin. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, från patientorganisationer och myndigheter. Övriga: 6 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda, Mag-tarmförbundet och Svensk Gastroenterlogisk Förening.
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier