Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Innovationsupphandling2015

Innovationsupphandling - vad vi lärt av Nya Karolinska Solna

Välkommen till en dag om den hittills mest omfattande innovationsupphandlingen i Sverige – av medicinteknik till Nya Karolinska Solna. Möt landstingspolitiker, vårdpersonal, jurister, upphandlare och företag som har varit med. De berättar vad de lärt sig och visar hur innovationsupphandling kan ge effektivare sjukvård till lägre kostnad – och framtidssäkrade investeringar.

Många pratar om innovationsupphandling.
Möt dem som har gjort det.

När Nya Karolinska Solna utrustas med medicinteknik används innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling som strategiska verktyg för att skapa effektivare sjukvård – mer innovativa lösningar till lägre kostnad. Investeringarna framtidssäkras genom att även strategiska innovationspartners och funktion över tid upphandlas, inte bara maskiner.  
Resultatet hittills är flera spännande innovationssamarbeten mellan vården och ledande företag – och betydligt lägre priser än vid traditionell upphandling.

Undvik fallgroparna.

 • Så kan landstinget använda innovationsupphandling för att möta vårdens utmaningar.
 • Innovationspartnerskap – vården och företagen formar framtiden tillsammans.
 • Personalen – så involveras de som vet vad det handlar om.
 • Juridiska lösningar och fallgropar.
 • Så kan du använda innovationsupphandling – ny metodbok lanseras.

De bjuder på sina erfarenheter:

Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, VINNOVA, Upphandlingsmyndigheten, Karolinska Institutet, jurister, strategiska rådgivare och världsledande medicinteknikföretag.

"Se konkreta exempel – och passa på att diskutera med oss som på olika sätt arbetar med innovationsupphandlingar. Vi har arbetssätt som sätter den kliniska personalen i förarsätet och patienten i centrum, vi kan juridiken och de upphandlingstekniska detaljerna. Efter att ha genomfört olika typer av innovationsupphandlingar och ingått innovationspartnerskap vid små och stora investeringar vet vi vad som fungerar bra och mindre bra."

Program

 • 8.30

  Registrering.

 • 9.00.

  Välkommen.

  Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) inleder tillsammans med dagens moderator, Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin. Vad är visionen för Stockholms läns landsting? Hur kan vi möta framtidens utmaningar med hjälp av innovationsupphandling?

 • 9.15

  Hur kan innovationssamarbeten och innovationsupphandling framtidssäkra hälso- och sjukvården?

  Del 1: Innovationspartnerskap – så kan offentliga verksamheter och privat näringsliv ta sig an framtidens utmaningar tillsammans. Varför behövs partnerskapen? Och hur ger det högre innovationstakt i Sverige?
  Anders Lönnberg (S), regeringens nationella samordnare för life science och Johan Permert, direktör för Utveckling och Innovation, Karolinska Universitetssjukhuset.

  Del 2: Så ser Stockholms läns landsting på innovationssamarbeten och innovationsupphandling.
  Jan Andersson, forsknings- och utvecklingsdirektör, Stockholms läns landsting.

  Del 3: Resultat för Nya Karolinska? Lägre kostnader och högre innovationstakt. Samtidigt.
  Lars Carlsson, programledare Medicinsk Teknik till Nya Karolinska Solna och Linda Andersson, sakkunnig innovationsupphandling, Nya Karolinska i Solna och Huddinge.

 • 10.15

  Kaffepaus och utställning om Nya Karolinska Solna.

 • 10.45

  Vad pågår i världen – innovationsupphandling i nationellt och internationellt perspektiv.

  Innovationsupphandling är ett nytt sätt att bedriva upphandlingar, som har kommit olika långt i olika delar av landet och världen. Hur används metoden idag och vilka effekter ser vi? Vad betyder det för framtiden?
  Nina Widmark, programansvarig för innovationsupphandling, VINNOVA och Niklas Tideklev, ansvarig för stöd i innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten.

 • 11.15

  Så har vi lyckats – utmaningar och möjligheter.

  Del 1: Hur upphandlar man något som ska fungera – inte bara i dag utan även om 30 år?
  Innovationsupphandling som verktyg för att realisera högt ställda innovationsambitioner? Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting berättar om sina banbrytande arbetssätt – som skapat både högre kvalitet och högre kostnadseffektivitet.  
  Lars Carlsson, programledare Medicinsk Teknik till Nya Karolinska Solna, Petra Hållander, upphandlingschef SLL Upphandling, och Martina Ahlberg, projektledare Medicinsk Teknik.

  Del 2: Exempel från verkligheten – hit har universitetssjukhuset kommit.
  En metod för att välja upphandlingsförfarande – kartlägga vårdens behov, avgöra innovationspotential och analysera marknaden. Vi visar hur vi arbetade i en förstudie om sjukhusövergripande medicintekniska system, som berör allt från patientmonitorering till ventilatorer.
  David Konrad, överläkare och verksamhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset, Bella Kajtazi, projektledare för Sjukhusövergripande medicintekniska system, och Peter Håkansson, projektledare Medicinskteknisk data till Nya Karolinska Solna.

  Del 3: Bild och funktion – ett innovationspartnerskap som sträcker sig 14 år fram i tiden.
  Bild- och Funktionsprojektet ska tillsammans med Philips Healthcare säkerställa att sjukvårdens behov uppfylls idag – och 14 år framåt. Vi beskriver hur vi tillsammans utformade innovationspartnerskapet under upphandlingen och fördelarna för såväl sjukhuset som för Philips. Vi presenterar också några första resultat av vårt gemensamma arbete.
  Patrik Puhony, projektledare Bild och Funktion, och Johan Folkunger, affärsutvecklingschef, Philips Healthcare.

 • 12.15

  Lunch och besök i Nya Karolinska Solna-utställningen.

 • 13.15

  Leverantörernas perspektiv på innovationsupphandling.

  Några av världens största medicinteknikföretag berättar om sina erfarenheter av innovationsupphandling – och hur de påverkar strategier och genomförandemodeller. Innovationsupphandling ställer helt andra krav på leverantörerna och ger en ny typ av relation till beställarna. Hur upplever företagen att innovationsupphandling skiljer sig från traditionell upphandling? Vilka är fördelarna och nackdelarna? Och hur påverkas företagens sälj- och FoU-processer?
  Hans Enocson, koncernchef, GE Norden, och Lars Karlsson, divisionschef bildgivande system, Siemens Healthcare.

 • 13,45

  Så tar sig jurister an innovationsupphandling - möjligheter och fallgropar.

  Innovationsupphandling ställer helt andra krav på flexibilitet och närhet mellan leverantör och beställare än de mer traditionella upphandlingarna. Vilka krav ställs på juristerna? Och vilka möjligheter ser de?
  Margarita Skeppstedt, jurist, SLL Juridik.
  Jan Kansmark, Partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

 • 14.15

  Expo: Träffa oss som utfört arbetet!

  Se konkreta exempel på upphandlingar i vår utställning – och passa på att diskutera med oss som påverkar, skapar förutsättningar, planerar och genomför innovationsupphandlingar. Vi presenterar centrala områden – strategier, funktionskrav, leverantörsaspekter, case studies, riskfördelning, processfokus med mera. Vi tar gärna en dialog om det du är intresserad av.
  Medverkar gör projektledare från Medicinsk Teknik till Nya Karolinska, företag som är leverantörer, VINNOVA, Upphandlingsmyndigheten, juridiska företrädare med flera.

  Kaffe serveras i anslutning till utställningen

 • 15.45

  Paneldiskusson: Framtiden för innovationsupphandling. Vad är nästa steg? 

  Experter från olika områden ger sin syn på de möjligheter och krav innovationsupphandling bär med sig.
  Thomas Wedegren, Avdelningschef SLL Upphandling och Projektägare Informations- och kommunikationsteknik till Nya Karolinska Solna, LSF Juridik och upphandling, Johan Permert, direktör för Utveckling och Innovation, Karolinska Universitetssjukhuset, Alexander Von Gabain, vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet, Linda Andersson, sakkunnig innovationsupphandling, EY, Jean-Michel Malbrancq, vd och koncernchef, GE Healthcare Europe, Johan Folkunger, affärsutvecklingschef, Philips Healthcare, och Anna Lipkin, enhetschef Upphandlingsmyndigheten.

 • 16.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  14 oktober 2015
 • Sista anmälningsdag :
  9 oktober 2015
 • Plats:
  Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Adress:
  Blickagången 9, Huddinge
 • Pris:
  2 495 kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, forskning och patientorganisationer. Övriga: 2 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:


Arrangör:

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier