Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Intensivkurs i life science-juridik 2016

Life science och juridik -skräddarsydd intensivkurs

Vår intensivkurs i life science-juridik är skräddarsydd för dig som arbetar inom life science-sektorn i Sverige – med forskning, i läkemedelsbranschen eller på det medicintekniska området. 

Dagens program ger en gedigen orientering inom de viktigaste juridiska områdena med fokus på life science-branschens hårt reglerade verksamhet - marknadsrätt, avtalsrätt, upphandlingsfrågor och personuppgiftslagen.

Nyheter i programmet 2016:

 • Parallella spår: En del av programmet är i år uppdelad i parallella spår - ett för dig som arbetar på läkemedelsföretag och ett för dig som är verksam i medicinteknikbranschen.
 • Ny programpunkt: EU:s nya direktiv för hantering av personuppgifter som börjar gälla under 2016.

Preliminärt program

 • 08.30

  Registrering och kaffe med frukostsmörgås.

 • 9.00

  Välkommen och introduktion.

  Dagens moderator hälsar välkommen och introducerar dagens program

 • 9.10

  Avtalsrätt: Gör rätt från början.

  Efter denna genomgång så kommer du att veta hur avtal egentligen träffas, vådan av att träffa överenskommelser vid sidan om och vad som egentligen gäller för muntliga avtal. Dessutom går vi igenom skillnaderna mellan en återförsäljare och en agent och vilka bestämmelser som bör vara med i ett sådant avtal. Det finns risk att felaktigt upphandlade avtal förklaras ogiltiga och vi berättar om riskerna och möjligheterna kring detta. Dessutom diskuterar vi kort andra typer av avtal som kan förekomma inom life science-området. Fokus för passet är säljarbetet.

  Johan Hübner, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.

 • 10.00

  Upphandlingssituationen mellan landsting och läkemedelsbranschen respektive medicinteknikbranschen – aktuella juridiska frågor

  I och med att offentlig sektor är en mycket stor kund för många läkemedelsbolag och medicinteknikföretag är det viktigt att ha god kännedom om och vara uppdaterad om upphandlingsreglerna. Den 22 juni 2016 överlämnade regeringen propositionen 2015/16:195 ”Nytt regelverk om upphandling” till riksdagen. En helt ny LOU förväntas träda i kraft den 1 januari 2017. Under detta pass går Anna Ulfsdotter Forssell igenom de viktigaste nyheterna i LOU som är av betydelse för branschen samt redogör för några intressanta rättsfall från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen med bäring på läkemedelsbranschen.

  Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.

 • 11.00

  Förmiddagskaffe.

 • 11.20

  Konkurrensrätt: Lär dig känna igen varningsklockorna.

  Vilka risker innebär ett konkurrensbegränsande agerande innebär? Lär dig känna igen de konkurrensrättsliga ”varningsklockorna”. Vi diskuterar bland annat när du får samarbeta med konkurrenter och om företaget kan lämna vilka rabatter som helst. Vi tar också upp följande frågor: Är regulatoriska åtgärder som påverkar parallellimportörer eller generikatillverkare negativt tillåtna? Är det tillåtet att styra återförsäljares prissättning? Får ersättning utgå vid förlikning av patenttvister?  Vilka sanktioner kan företaget drabbas av vid brott mot konkurrensreglerna och hur förebygger du dessa risker?

  Elisabeth Eklund, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.

 • 12.20

  Lunch.

 • 13.20

  Personuppgiftsfrågor – hantera uppgifterna rätt och undvik dryga böter.

  Hantering av personuppgiftsfrågor är ett högaktuellt ämne och kravet på goda rutiner och korrekt hantering är särskilt stort när det är fråga om känsliga uppgifter om hälsa. Under 2016 förväntas den nya europeiska dataskyddsförordningen antas vilket kommer att innebära höga sanktionsavgifter för företag som inte hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna. I detta pass får du lära dig vad de nuvarande och kommande reglerna innebär och vad sanktionerna för felaktig hantering innebär. Vi kommer särskilt att belysa typiska personuppgiftsfrågor i läkemedels- och medicinteknikbranschen, vilka krav ställs på verksamheten för anpassning till den nya dataskyddsförordningen, behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, krav på säkerhet och behandling av anställdas personuppgifter.

  Henrik Bengtsson, advokat och delägare, Advokatfirman Delph.

 • Parallella spår för läkemedelsföretag respektive medicinteknikföretag.

 • 14.20

  Marknadsrätt för läkemedelsföretag: Så navigerar du rätt i reklamkanalerna.

  Reglerna om marknadsföring är tillämpliga i vitt skilda situationer: i annonser, radio och TV-reklam, på mässor, anbud i upphandlingar, skyltning i butiker med mera. Det är viktigt att känna till reglerna eftersom såväl övervakning som sanktioner har skärpts de senaste åren. Vi diskuterar bland annat vad som är viktigt att tänka på vid utformning av en reklamkampanj, när går det att angripa en konkurrents reklam, hur reglerna ser ut för marknadsföring i sociala medier samt vilka sanktioner företaget riskerar?

  Elisabeth Eklund, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.

 • 14.20

  Marknadsrätt för medicinteknikföretag: Så navigerar du rätt i reklamkanalerna.

  Reglerna om marknadsföring är tillämpliga i vitt skilda situationer: i annonser, radio och TV-reklam, på mässor, anbud i upphandlingar med mera. Det är viktigt att känna till reglerna eftersom såväl övervakning som sanktioner har skärpts de senaste åren. Vi diskuterar bland annat vad som är viktigt att tänka på vid utformning av en reklamkampanj, när går det att angripa en konkurrents reklam, hur reglerna ser ut för marknadsföring i sociala medier samt vilka sanktioner företaget riskerar?

  Henrik Bengtsson, advokat och delägare, Advokatfirman Delphi.

 • 15.20

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.50

  Undvik alltför vidlyftiga förmåner  i strid med reglerna om Health Care Compliance och mutbrott.

  Trenden är tydlig – lagstiftningen mot korruption stärks och myndigheter världen över bereds ökade möjligheter att utreda och lagföra mutbrott – en trend som också inkluderar Sverige. Under detta pass presenteras grunderna i den svenska mutbrottslagstiftningen och internationell ledande lagstiftning mot mutbrott i USA och UK. Vidare berörs samverkansöverenskommelsen och LIF:s regler om Health Care Compliance, det vill säga hur företag får bjuda in och samarbeta med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi diskuterar också riskerna för dig och företaget om reglerna inte följs.

  Elisabeth Eklund, advokat och delägare Advokatfirman Delphi.

 • 16.50

  Avslutande frågestund.

  Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, tillsammans med dagens moderator.

 • 17.00

  Utbildningsdagen avslutas.

Information

 • När:
  6 september 2016
 • Målgrupp :
  Personer som arbetar med life science och som kommer i kontakt med juridiska frågor, såväl specifika frågor som berör regelverken för läkemedelsföretag och medicinteknikföretag, och generella som berör avtalsrätt och konkurrensrätt.
 • Sista anmälningsdag :
  2 september 2016
 • Plats:
  Advokatbyrån Delphi
 • Adress:
  Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm
 • Pris:
  8 950 kr + moms för dig som arbetar med life science i sjukvård, forskning, på myndigheter, i läkemedelsföretag eller medicinteknikföretag. Övriga: 10 950 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:


Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier