Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Introduktion av nya läkemedel

I väntan på en utredning - hur ska processerna för nya läkemedel optimeras?

Samtidigt som den stora pris- och subventionsutredningen pågår fortsätter nya behandlingar att bli godkända. I en allt med komplex struktur ska de introduceras i vården vilket ställer höga krav på både köpare och leverantörer. I väntan på att utredningen ska bli klar och implementeras pågår ett ständigt arbeta för att effektivisera processer och göra vården mer jämlik.


Under förmiddagen går vi igenom hur olika initiativ förhåller sig till varandra, vilka pilotprojekt som kan förväntas bli permanenta och hur vården och leverantörer kan arbeta tillsammans för att kunna värdera värdet.

På eftermiddagen fördjupar vi oss i frågeställningar som dykt upp kopplade till Helsingforsdeklarationens paragraf 34 om kliniska prövningar. I takt med att vi får in mycket kostsamma läkemedel har frågan aktualiserats - vad händer med de patienter som fått läkemedel under klinisk prövning eller under compassionate use-program? Dels i väntan på subventionsbeslut och dels efter ett eventuellt nej. Och vad gör den här osäkerheten med viljan att delta i kliniska prövningar, både för patienter och för kliniker.  

Välkommen till en dag som ger dig möjlighet till dialog med beslutsfattare och en aktuell bild av strukturerna som påverkar introduktionen av nya läkemedel.

Program

 • 9.00

  Registrering.

 • 9.30

  Dagens moderator hälsar välkommen.
  Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden.

 • 9.35

  Vad innebär NT-rådets nya nivåer i praktiken?
  NT-rådet vill öka tydligheten i den nationella processen och har därför beslutat att gå ifrån systemet med tre olika samverkansnivåer. Istället finns nu bara två nivåer – antingen ska ett nytt läkemedel eller indikation ingå i den nationella samverkan eller inte. Men hur tas de besluten och hur kommer arbetet gå till i praktiken framöver?
  Mårten Lindström, tf ordförande för NT-rådet

 • 9.55

  Landstingens nya modell för kunskapsstyrning – det här innebär den för introduktionen av nya läkemedel 
  Implementeringen pågår för fullt av landstingens och regionernas nya modell för jämlik vård och kunskapsstyrning. Alla landsting och regioner har skrivit under på att de ska arbeta enligt det nya systemet och de olika vårdprogrammen håller på att formas. Hur kommer nya läkemedel in i arbetet och vem kommer att ge rekommendationer på vilka grunder?
  Sofie Alverlind, koordinator och Johannes Blom, företrädare för region SLL-Gotland i Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning.

 • 10.15

  Läkemedelskommitéernas roll framåt - lärdomar och internationell utblick 
  De svenska läkemedelsskommittéerna har byggts upp under 50 år och lärdomarna är många. Vad av de befintliga strukturerna är viktigt att bevara och vad kan vi lära av andra länder? 
  Maria Palmetun Ekbeck, ordförande LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, Lars Gustafsson, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet och bl.a initiativtagare till Kloka listan. 

 • 10.40

  Kaffe och nätverkande.

 • 11.05

  Frågestund: NT-rådet, Läkemedelskommittéer och landstingens nya modell för kunskapsstyrning – hur ska de förhålla sig till varandra?
  Arbetet pågår ständigt med att optimera strukturerna. Vem bör göra vad för att få en så bra introduktion av nya läkemedel som möjligt? Frågestund om framtidens roller med möjlighet att ge förslag. 
  Mårten Lindström, tf ordförande NT-rådet, Sofie Alverlind, koordinator SKL och Maria Palmetun, Läkemedelskommittéerna.

 • 11.30

  RWD-projekten som ska utveckla prissättningen
  Real world data är ett strategiskt område för TLV och under 2018 driver myndigheten ett flertal olika RWD-projekt tillsammans med andra myndigheter, företag och universitet. Målet är att utveckla nya metoder och arbetssätt för att bättre stå rustade för framtiden när nya läkemedel kommer att komma till marknaden tidigare. Hur går det med projekten och vilka lärdomar finns redan?
  Niklas Hedberg, chefsfarmaceut TLV

 • 11.50

  Sverige, Norden och Europa – hur nära kan samarbetet kring prissättning bli?
  TLV deltar och leder flera projekt där man testar att göra gemensamma HTA-utvärderingar i Europa. Under våren har också ett nytt samarbete initierat med Norge och Finland där ländernas subventionsmyndigheter ska utvärdera om det går att få till ett närmare nordiskt samarbete när det gäller de hälsoekonomiska utvärderingarna av nya läkemedel. Vad innebär detta för introduktionen av nya läkemedel de kommande åren?
  Jonathan Lind Martinsson, enhetschef TLV.

 • 12:15

  Lunch.

 • 13:15

  Norges nya modell för introduktion av nya läkemedel
  Under våren 2018 inför Norge ett nytt system för introducera och värdera nya läkemedel. Enligt det nya regelverket måste alla läkemedel i både öppenvård och slutenvård genomgå en hälsoekonomisk utvärdering. Samtidigt ser man över hur man klassificerar läkemedel för compassionate use och man tydliggör företagens ansvar att betala för läkemedel för de patienter som ingått i compassionate use och kliniska prövningar oavsett subventionsbeslut. Hur fungerar det nya regelverket, hur har diskussionerna gått inför och vad kan Sverige lära av slutsatserna?
  Jan Petter Akselsen, Legemiddelverket i Norge

 • 13:45

  Därför tvingades vi som enda land i Europa tacka nej till att delta i en klinisk studie
  När Stockholm CF center ville erbjuda sina patienter att delta i en stor europeisk klinisk prövning blev det nej från högre chefer på sjukhuset. Anledningen var en oro för att TLV skulle säga nej till subvention om läkemedlet blev godkänt efter de kliniska prövningarna. Enligt Helsingforsdeklarationen skulle sjukhuset kunna bli betalningsansvarigt för fortsatt behandling av de patienter som ingått i studien, en risk man inte var villig att ta. Fallet sätter ljuset på frågan: vad händer med de patienter som fått läkemedel under klinisk prövning? Dels i väntan på subventionsbeslut och dels efter ett eventuellt nej. Och vad gör den här osäkerheten med viljan att delta i kliniska prövningar, både för patienter och för kliniker.  
  Lena Hjelte, adjungerad professor i pediatrik och överläkare vid cystiskt fibroscentret vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

 • 14:10

  Helsingforsdeklarationen - det här säger den 
  Enligt Helsingforsdeklarationens paragraf 34 ska sponsorer, forskare och värdländer tydligt klargöra hur tillgången till behandling ser ut efter studiens slut om prövningen visat sig vara gynnsam. Men vad händer när det finns positiva reslutat men det blir ett negativt subventionsbeslut? Vad säger Helsingforsdeklarationen och hur bör den tolkas i nutiden? 
  Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets Etik - och ansvarsråd 

 • 14.30

  Kaffe och nätverkande.

 • 15:00

  Är det värre att sätta ut än att aldrig sätta in ett läkemedel?
  Det har länge ansetts oetiskt att sluta ge patienter en behandling som de en gång börjat få. Men är denna hållning möjlig i dagens verklighet med tidiga introduktioner på basen av osäkra data eller behöver den förändras? NT-rådet har precis börjat titta på frågan hur man ska förhålla sig till läkemedel i gränslandet mellan prövning och införande.
  Jan Liliemark, avdelningschef SBU och adjungerad ledamot i NT-rådet

 • 15:20

  Diskussion: hur ska forskning och introduktion av läkemedel hanteras på ett etiskt hållbart sätt?

  Vilken modell ska Sverige ha för de patienter som fått läkemedel under klinisk prövning eller under compassionate use-program? Dels i väntan på subventionsbeslut och dels efter ett eventuellt nej. Och vad gör den nuvarande osäkerheten med viljan att delta i kliniska prövningar, både för patienter och för kliniker?

  Jonathan Lind Martinsson, TLV, Karolina Antonov, Lif, Jan Liliemark, SBU/NT-rådet, mfl. 

 • 15:50

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  31 maj 2018
 • Målgrupp:
  Alla som arbetar med läkemedelsfrågor
 • Sista anmälningsdag:
  30 maj 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
 • Adress:
  Klarebergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 6 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-6697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier