Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

It i vården-dagen 2016

Framtidens digitala sjukvård – bit för bit

Välkommen till It i vården-dagen 2016 – mötesplatsen för diskussion, inspiration och kunskapsutbyte

I dag finns de tekniska förutsättningarna för att möta den strukturomvandling som sker digitalt men vad krävs för att ta tillvara på ehälsans möjligheter och få ut maximal nytta? Och vad behöver göras på nationell, regional och lokal nivå för att patienter och verksamhet ska kunna dra nytta av de nya digitala motorvägarna, tjänsterna och informationsutbudet?


Under en inspirerande heldag får du ta del av de digitala lösningarna som lyfter vården och får konkreta tips på hur du implementerar smidiga it-system för att få den digitala relationen mellan patient och vårdpersonal att fungera friktionsfritt.

Klicka här för att läsa mer om programmet, våra talare och anmälan.

Det här får du som deltagare:
✓ En heldag fylld av inspiration, case och expertis om om morgondagens digitala lösningar.
✓ Nätverka med över 400 branschkollegor, experter och leverantörer.
✓ Mat och dryck under hela dagen inklusive ett festfyllt mingel.
✓ Tillgång till samtliga presentationer efter dagen.

Program

 • 08.30

  Registreringen öppnar

 • 09.15

  Välkommen till IT i vården-dagen 2016

  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, inleder programmet.

 • 9.20

  IT är som ett pussel - man lägger kantbitarna först

  Att arbeta med IT-system utan att ha klart för sig arbetsflöden och hur det egentligen går till i verksamheten är som att lägga pussel utan att veta motivet. Det tar onödigt lång tid och ”gör-om-och-gör-rätt”-perspektivet blir konstant återkommande. Försvaret är beroende av att få rätt person och rätt materiel till rätt plats i rätt tid – med högsta möjliga säkerhet. Delar av detta ansvar ligger hos Försvarets materialverk (FMV). Det kräver att FMV förstår försvarets behov och fokus. Vad krävs för att hålla ett helhetstänk över livscykeln och utmaningen med IT-landskap som delas mellan flera aktörer? Hur skapar man ordning och reda för att ha en stadig plattform att förändra ifrån?

  Rebecca Ihrfors, CIO, Försvarets materialverk, FMV.

 • 09.50

  Erfarenheter, utmaningar och möjlighet – så har Estland byggt upp en ledande infrastruktur inom e-hälsa.

  Estland ligger i framkant i Europa vad gäller e-hälsa, Kulle Tärnov, verksamhetschef för ”Estonia connected health”, berättar om hur Estland har byggt upp en nationell infrastruktur inom e-hälsa och vilka utmaningar och möjligheter de har stött på under resans gång. I nuläget ligger fokus på att öppna upp e-hälsoarbetet för fler privata företag för att testa nya tjänster och kunna erbjuda vården och patienterna nya e-hälso- och m-hälsotjänster.

  Külle Tärnov, Cluster Manager, Estonian Connected Health

 • 10.30

  Förmiddagsfika

 • 11.00

  Hur ska regeringens satsning på e-hälsa realiseras i sjukvården?

  Den nya ehälsovisionen säger att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. E-hälsa och patientnära tjänster är prioriterade områden på nationell, regional och lokal nivå och några landsting och kommuner ligger i framkant, däribland Stockholm. Hur går det med arbetet att rensa ut gamla IT-system, introducera nya och samtidigt underlätta vardagen för både vårdpersonal och patienter?

  Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i Stockholm läns landsting, ansvarar för e-hälsofrågor, innovationer, vårdens IT-infrastruktur samt patientnära tjänster.

 • 11.30

  Nationell kraftsamling som ger rätt information till rätt plats i vårdkedjan.

  Regeringen har genom Vinnova finansierat Medtech4Health med 10,8 miljoner kronor för att genomföra ett projekt som rör digitalisering av vården. Projektet samlade representanter för svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter för att ta fram ett gemensamt ramverk av internationella standarder för interoperabilitet inom vård och omsorg. Projektet avslutades i juni 2016 och en rapport presenterade det ramverk som man arbetat fram. Vinnova har därefter beslutat att finansiera ett fortsättningsprojekt där SKL, Swedish Medtech, Inera och eHälsomyndigheten tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för att implementera resultatet av projektet i vård och omsorg. Detta projekt löper fram till februari 2017. Hur fortskrider projektet? Vilka konkreta förändringar kan sjukvården förvänta sig? Vilka resultat kan vi se redan idag?

  Anna Lefevre Skjöldenbrand, VD, Swedish Medtech

 • 12.00

  Den digitala resan mot en världsledande ehälsa

  Dagens patienter vill vara delaktiga och ha ökat inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör deras hälsa och livssituation – digitaliseringen gör det möjligt. Aldrig tidigare har partnerskap och integrerade ekosystem gett sådana möjligheter att harmonisera och använda kommunikationsteknik som i dag. Resan har börjat. Digitaliseringen skapar redan idag genomgripande förändringar inom hälso- och sjukvård, men mycket återstår. För att möta behoven och säkerställa att patienten är i centrum behövs överbryggande kommunikation mellan olika vårdgivare där interoperabilitet, standards och öppna tjänsteplattformar är en förutsättning för en e-hälsa i världsklass. Hur når vi dit? Är vi på rätt väg: Hur ser unga läkare på framtiden?

  Emma Spak, Ordförande SYLF – Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och Johan Höglund, Nordenchef för hälsa-och välfärd, Tieto

 • 12.25

  Lunchpaus

 • 13.25

  Break out-sessions - del 1

  1) MÄLARSALEN:

  Dips: En öppen plattform för öppen innovation i vården – kortaste vägen till e-hälsa 2025?

  Vi kan inte nå visionen e-hälsa 2025 utan en strategi som möjliggör öppenhet och samarbete mellan hälsotjänsten, myndigheter och leverantörer. Frågan är hur en sådan strategi kan se ut? Hur kan man uppnå öppen innovation inom e-hälsa som leder till det bästa för patienter och vårdpersonal.

  Tomas Nordheim Alme, VD, DIPS eHealth AB

  2, NOBELTERASSEN:

  Hur processkartor på enhetsnivå ökar kvaliteten i ledningssystemet

  Med verkliga exempel kan vi visa hur systematiskt förbättringsarbete och smart användning av plattformar för dokumenthantering skapar såväl effektivitetsvinster som större följsamhet till nationella, regionala och lokala regler och riktlinjer. Ytterst handlar det om patientsäkerhet.

  Patric Hamilton, Juridisk rådgivare, verksamhetsutvecklare och ledningskonsult, Juris

 • 13.55

  Break out sessions - del 2

  1) MÄLARSALEN:

  Patienten som medproducent vänder upp och ner på logiken i vårdens informationsförsörjning.

  Utvecklingen av vårdens arbetssätt innebär helt nya krav på att vårdens service ska erbjudas längs hela patientens resa i vården. Nu vänder vi upp och ner på logiken för vårdens informationsförsörjning. I stället för att logiken fokuseras på vården och dokumentation koncentrerar vi oss på patientens resa och roll som medproducent till ett bra vårdresultat.  Presentationen demonstrerar ett koncept för hur vården görs oberoende av vårdstrukturen och istället helt sker i dialog med patienten som samtidigt gör att båda parter lär sig av varandra. Utvecklingen av denna teknik bygger på  forskning vid Gustavsbergs vårdcentral omkring behandling av psykisk hälsa.

  Casper Winsnes, Chorus, Martin Ingvar, överläkare, professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

  2) NOBELTERASSEN:

  Sveriges första innovationscertifierade vårdenhet sätter fart på den digitala utvecklingen i vården

  I samarbete med SLL Innovation är Sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus, Sveriges första innovationscertifierade vårdenhet. Certifieringen uppmuntrar till nytänk och innovation hos personal och patienter samt gör det lättare för företag att testa sina produkter. Patienterna medverkar i utprovning och utvärdering av nya metoder och produkter som kan utveckla vården vidare. Hittills har spel och metoder från spelutveckling använts för att möta och tillgodose patienternas vårdbehov. Tillsammans med företaget Evado utvecklas idag träning i Virtual Reality vid långvarig nacksmärta utifrån en medarbetaridé.

  Olof Hillborg, Chef/Innovation manager, SLL Innovation, Stina Hedström, Leg. psykolog, Sten Månsson, Leg. arbetsterapeut, Maria Glavare, Leg sjukgymnast, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken i Stockholm.

 • 14.25

  Eftermiddagsfika

 • 14.55

  Utdelning av IT i vården-priset

  Sedan 1998 har IT i vården-priset belönat förebilder som har visat hur de använt digital hälsa för att skapa nytta för verksamhet, patienter och samhälle. Vinnarna har använt digitaliseringen för att  förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och patientsäkerheten.

 • 15.20

  Till vilken nytta kan min doktor vara och vilka hinder finns för att digital vård ska komma till sin rätt?

  Sveriges första och största digitala vårdcentral har höga ambitioner. Genom en helt ny arbetsprocess och fokus på att underlätta för både läkare och patient, vill man vara en pusselbit i den förbättring som digitalisering kan vara för framtidens vård. Min Doktor är dock redan här och har på knappt två år behandlat 35 000 patienter över nätet. Vilka hinder stöter man på, vilka systemfel kommer till ytan? Vilka förändringar krävs för att digitalisering ska komma till sin fulla rätt inom vården? Charlotta Tönsgård, vd, och Henrik Kangro, medicinskt ansvarig på Min Doktor sammanfattar Sveriges mest populära lösning för konsultation på distans.

  Charlotta Tönsgård, VD, och Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig,
  Min Doktor

 • 15.40

  Vad krävs av sjukvården för att utnyttja digitaliseringens fulla kraft?

  Göran Wallin, Verksamhetschef för kirurgiska kliniken, Region Örebro län, vinnare av IT i vården priset 2015, medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Anette Falkenroth, Medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • 16.20

  Strategiska vägval som ökar takten i sjukvårdens digitaliseringsarbete

  Digitaliseringen i sjukvården är ett faktum. Men vad krävs för att driva på den digitala utvecklingen i sjukvården samtidigt som omvärlden redan har stort försprång med digitaliseringen? I dag handlar digitailseringen inte bara om kunskap utan om ett ständigt lärande. Hur ökar vi hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar? Hur får vi digitaliseringen att bli en möjlighet istället för ett hot? Vad är nyckeln till framgång hos dem som redan lyckats?

  Joakim Jardenberg, senior rådgivare, föreläsare, sociala medier-terapeut, utvecklingsledare, digitala lösningar, Sveriges Kommuner och Landsting

 • 16.50

  AW-mingel

Information

 • När:
  30 november 2016
 • Målgrupp:
  Alla som berörs av IT-utvecklingen i vård och omsorg.
 • Sista anmälningsdag:
  28 november 2016
 • Plats:
  Münchenbryggeriet, Mälarsalen
 • Adress:
  Torkel Knutssonsgatan 2
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 795 kr + moms. Priset gäller för dig som är verksam inom något av följande områden: sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting. *Prenumeranter på Computer Sweden och/eller Dagens Medicin får 400 kr i rabatt. Leverantör/konsult: 5 995 kr + moms. Priset gäller för dig som är leverantör inom sjukvård, hälsa och omsorg, apotek, kommun och landsting eller liknande. Grupprabatt: Anmäl minst 5 personer och få 10 % rabatt, vid 7 personer eller fler 15 % rabatt. Rabatten justeras på din faktura efter genomförd bokning.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Computer Sweden
 • Utställarinformation :
  Daniel Binett
  daniel.binett@idg.se
  0707 – 98 66 62

Arrangörer:

Partner:

Utställarpartner:

Breakout Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier