Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kolorektalcancerdagen 2017

Resan mot en bättre kolorektalcancervård

Välkommen till Kolorektalcancerdagen 2017. Årets program ger färdriktningen för en bättre kolorektalcancervård.

Resan mot en bättre kolorektalcancervård har börjat, där sjösättningen av det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har en stor betydelse. Hur ser den fortsatta färden ut?

 • Vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter finns med det standariserade vårdförloppet? Har farhågorna om undanträngningseffekter infriats?
 • Vad väntar om hörnet när det gäller onkologisk och kirurgisk behandling av kolorektalcancer?
 • Vad vet vi – och vad behöver vi veta om våra patienter?

Program

 • 9.00

  Registrering med kaffe.

 • 9.30

  Välkommen till Kolorektalcancerdagen 2017.

  Programkommittén inleder dagens program.

  Margareta Röstlund, ordförande, Mag-tarmförbundet, Bo Karlsson, ordförande, Ilco och Niklas Zar, vice ordförande, Svensk förening för kolorektal kirurgi, tillsammans med Dagens Medicins moderator Maja Florin.

 • Resan mot en bättre cancervård, del 1: Tidig diagnostik.

 • 9.40

  Resan till cancerland tur och retur.

  Deckarförfattaren och läkaren Karin Wahlberg var en av cirka 6 000 svenskar patienter som fick diagnosen kolorektalcancer förra året. Hon har nu skrivit en bok om sina erfarenheter, där hon bland annat berättar om svårigheten att få sina symtom tagna på allvar.

  Karin Wahlberg, deckarförfattare, läkare och patient.

 • 10.10

  Blod i avföringen – hemorrojder eller cancer? Utmaningar i diagnostik av kolorektalcancer.

  Tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla och bota kolorektalcancer. Det handlar både om att öka medvetenheten hos patienterna om symtombilden, om diagnostiska överväganden hos läkarna i primärvården och om kvaliteten vid koloskopiundersökningar. Redan i dag finns riktade screeningprogram i vissa delar av landet, något som kan byggas ut när resultaten från den nationella screeningstudien Screesco är klara om ett par år. Här presenteras tre olika perspektiv på diagnostiska utmaningar vid kolorektalcancer, med en diskussion om hur de ska hanteras.

  Distriktläkarens roll för tidig diagnos.
  Cecilia Högberg, doktorand, distriktsläkare, Region Jämtland Härjedalen.

  Hur förbättrar vi kvaliteten i koloskopiundersökningarna?
  Ervin Toth, överläkare vid gastrosektionen, Skånes universitetssjukhus, Malmö och representant i ECQI-gruppen, European Colonoscopy Quality Investigation group.

  Lägesrapport Screesco-studien. När kan vi ha ett nationellt screeningprogram igång?
  Rolf Hultcrantz, studieledare Screesco-studien.

 • 11.00

  Kort paus.

 • Resan mot en bättre cancervård, del 2: Jämlik behandling

 • 11.15

  Startpunkten mot en bättre kolorektalcancervård – så länge får patienten vänta.

  Inför införandet av de standardiserade vårdförloppen har en forskargrupp på Socialstyrelsens uppdrag gjort en baslinjemätning på en grupp cancerdiagnoser, däribland kolorektalcancer. Så här såg verkligheten ut. Vilka förväntningar finns på förbättringar?

  Hans Thulesius, forskningsledare och nationell koordinator, docent, allmänläkare, VC Strandbjörket, FoU Kronoberg.

 • 11.45

  Erfarenheter av de standardiserade vårdförloppen – undanträngningseffekter och utvecklingsmöjligheter.

  Drygt ett år har gått sedan sjösättningen av de standardiserade vårdförloppen, bland annt för tjock- och ändtarmscancer.  Hur ser erfarenheterna ut ute på klinikerna? Vilka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter finns? Har farhågorna om undanträngningseffekter infriats?

  Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan, SKL.

 • 12.10

  Lunch

 • 13.10

  Digital översikt följer patienterna i alla steg i vårdförloppet - erfarenheter från Region Jönköpings län.

  Region Jönköpings län var en av de första att inkludera patienter i det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer. Sedan starten den 7 februari 2016 har 1 200 patienter inkluderats, över 20 procent av det totala antalet i hela Sverige. Alla patienter följs i en gemensam digital översikt i journalsystemet. Översikten  dokumentererar varje steg under hela vårdförloppet. Alla hålldatum finns med och journalsystemet varnar om något avviker från den förutbestämda raka processen. Med det nya IT-verktyget har det blivit lättare att hålla koll på alla ledtider, vilket ger bättre kontroll, bättre resursutnyttjande och tydligare återkoppling till patienterna.

  Lina Westman, sektionsledare nedre abdominell kirurgi, Region Jönköpings län.

 • 13.45

  Framtidens behandlingar av kolorektalcancer – vad kan vi hoppas på?

  Vad väntar om hörnet när det gäller onkologisk och kirurgisk behandling av kolorektalcancer. Överlevnaden har ökat, men fortfarande dör 2 500 personer varje år med diagnosen kolorektalcancer. Skillnaden i överlevnad skiljer sig mellan olika delar av landet. Hur kan vi förbättra överlevnaden – för alla?
  En onkolog och en kirurg ger var sitt perspektiv på nya behandlingar och åtgärder.

  Jakob Eberhard, docent och överläkare i onkologi, Skånes universitetssjukhus, Eva Angenete, docent och överläkare, kolorektalkirurg med fokus på avancerad kolorektalcancer, samt minimalinvasiva metoder, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • Resan mot en bättre cancervård, del 3: Livskvalitet för patienterna.

 • 15.00

  Vad innebär det att leva med spridd kolorektalcancer?

  Förbättrade behandlingsmöjligheter har inneburit att allt fler patienter överlever, men också att allt fler lever med en kronisk cancerdiagnos. Möt en patient som berättar vad som är viktigt för en bra livskvalitet.

  Elisabeth Blom

 • 15.20

  Vad vet vi – och vad behöver vi veta om våra patienter?

  Kvalitetsregister är en viktig förutsättning för att utveckla och förbättra vården. Vad vet vi i dag om hur patienter med kolorektalcancer mår och vilken behandling de får? Hur kan vi utveckla kvalitetsregistret med patientrelaterade mått på utfall och upplevelse? Hur följer vi upp våra patienter med spridd cancer? Hur ser skillnaderna ut mellan olika delar av landet när det gäller överlevnad i metastaserande sjukdom? Vilken tillgång finns till nya behandlingar?

  Jakob Eberhard, docent och överläkare i onkologi, Skånes universitetssjukhus, Annika Sjövall, docent och överläkare, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Solna.

 • 15.50

  Nästa steg. Vad ska vi göra när vi kommer hem? Vad behöver andra göra åt oss?

  Avslutande diskussion med företrädare för politik, profession och patienter.

  Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Gunilla Gunnarsson, samordnare, Regionala cancercentrum i samverkan, SKL, Niklas Zar, vice ordförande, Svensk förening för kolorektalkirurgi, Bo Karlsson, ordförande Ilco, ​Fredrik Hopfgarten, styrelseledamot, Mag-tarmförbundet.

 • 16.30

  Kolorektalcancerdagen 2017 avslutas.

Information

 • När:
  15 mars 2017
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för utvecklingen av en bättre kolorektalcancervård.
 • Sista anmälningsdag :
  12 mars 2017
 • Plats:
  Citykonferensen Ingenjörshuset
 • Adress:
  Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kronor + moms. Prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kronor + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga: 5 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda i samarbete med Mag-tarmförbundet, Svensk förening för kolorektal kirurgi och Ilco.
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

I samverkan med:

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier