Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kommunal sjukvård 2017

Patienten flyttar hem - är kommunerna redo för ansvaret?

Välkommen till en temadag om de just nu mest aktuella frågorna för den kommunala sjukvården - i dag och i framtiden. Få koll på den nya lagtiftningens konsekvenser, bli inspirerad av föregångare som tänker nytt, och ta del av konkreta praktikfall till nytta i vardagen.

INGET LUFTSLOTT. Hemsjukhuset är redan Sveriges största sjukhus - och trycket äkar när kommunerna nu får ett tidigare ansvar för de medicinskt färdigbehandlade patienterna. Foto: Thinkstock Photos.


Den 1 januari 2018 får Sverige en ny lagstiftning som innebär genomgripande förändringar för kommunernas ansvar för sjukvården. Planeringen för utskrivning av patienter ska påbörjas redan vid inskrivning på sjukhuset. Utskrivningsklara patienter ska lämna sjukhuset tidigare och ansvaret övertas av kommunerna. Primärvården får en ny roll som dirigent för processen.  

 • Hur tar kommunerna höjd för att möta de nya kraven?
 • Hemsjukvården är redan i dag Sveriges största sjukhus - nu ökar trycket. Vilka är de mest kritiska frågorna att lösa på kort och lång sikt?
 • Vad är kommunernas vision för framtidens vård och omsorg?
 • Patientsäkerhet i vardagen - vad gör mest skillnad för patienterna?

UR PROGRAMMET

 • 8.55

  Moderator inleder dagen.

 • 9.00

  Hur blir kvalitetsplanen för äldreomsorgen verklighet?  

  För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. Hur ser regeringens prioriteringar ut inom äldreomsorgen och äldrepolitiken i stort? Vad gör regeringen för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen? Vi får svar på vilka de viktigaste frågorna är framåt.

  Madeleine Harby Samuelsson (S), statssekreterare hos äldreminister Åsa Regnér.

 • 9.25

  Lösningar för en mer samordnad vård och omsorg

  Vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige har en stor utmaning att samordna insatserna för patienter och brukare. Cirka en miljon människor i Sverige har flera samtidiga behov och de kan ha nedsatt förmåga att själva samordna sin vård och omsorg. Gruppen växer för varje år i takt med att befolkningen i landet blir äldre. Bristande samordning leder ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare och kan också leda till ökade kostnader. Vårdanalys presenterar en översikt på lösningar som kan göras av regeringen eller huvudmännen för att uppnå en samordnad vård och omsorg. Förslagen bygger på en sammanställning av internationell forskning på området och en kartläggning och analys av de mest framträdande initiativen att skapa samordning i Sverige.
  Peter Nilsson,utredare, Vårdanalys

 • 9.50

  Juridiken: Vilket stöd kan Socialstyrelsen ge när kommunerna tar över ansvaret?

  Vad säger den nya lagstiftningen som gör kommunerna ytterst ansvariga för de medicinskt färdigbehandlade patienterna? Hur ser regelverket ut för vård i hemmet? Vad ska medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för rehabilitering rätta sig efter? Vilket stöd behövs, och hur ska det vara utformat för att fungera i vardagen?

  Bitte Fritzson, chef, enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, rättsavdelningen, Socialstyrelsen, Lisa van Duin, jurist, enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik, rättsavdelningen, Socialstyrelsen.

 • 10.20

  Kaffepaus

 • 10.40

  Norrtäljemodellen: Resultat och patientnytta med integrerade vårdkedjor.

  Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har under tio år haft vård och omsorg under samma organisationstak. Verksamheten startade som ett försök att riva murarna mellan vård som är kommunens ansvar och landstingens verksamhet, som sjukhus, primärvård och psykiatri. Hur funkar vård utan stuprör? Vilka förutsättningar och incitament behövs för samverkan? Vilka resultat går att åstadkomma till nytta för patienterna med en fullt integrerad vårdkedja?

  Peter Graf, vd, Tiohundra.

 • 11.10

  Vad behöver vi för att ge en patientsäker vård i hemmet?

  Den nya lagen om hemgång från slutenvården innebär utmaningar för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering som har ansvaret för patienternas säkerhet när de har kommit hem. Det finns farhågor om att patienterna ska hemskickade för tidigt. Hur ser omställningen ut och vad behöver vara klart för att vården ska bli patientsäker efter årsskiftet?

  Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sävsjö, ny ordförande i föreningen Medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

 • 11.35

  Guldskapellen 2017: Svårläkta sår - nytänkande kring gammalt problem.

  Årets förnyare inom sjukvården 2017 är Sårcentrum i Blekinge, där forskning och behandling av patienter med svårläkta sår möts. Sårcentrum står också bakom det nationella kvalitetsregistret Rikssår som har minskat antibiotikaanvändningen. Arbetet, som belönades med Dagens Medicins Guldskalpell 2017, har stor betydelse för vårdens kvalitet i kommunal sjukvård.

  Rut Öien, distriktsläkare, docent i allmänmedicin,  medicinskt ansvarig för Sårcentrum i Blekinge.

 • 12.00

  Lunch

 • 12.50

  Panel: Patienten flyttar hem – är kommunerna redo för ansvaret?

  Hemsjukvården är redan i dag Sveriges största sjukhus - nu ökar trycket när Sverige vid årsskiftet får en ny lag som innebär att färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset tidigare. Det yttersta ansvaret läggs på kommunerna och primärvården får en ny roll som dirigent för processen.
  Anna Nergårdh i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
  Jukka Taipale
  , Socialchef, Flens kommun 
  Kerstin Carlsson, MAS, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Sävsjö, ordförande i föreningen 
  Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen och Distriktsläkare, Vårdcentralen Rud,
  Ina El-Sherif, ordförande Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
  Håkan Jörnehed  (V), landstingsråd, Stockholm
  Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm 

 • 13.35

  Den enes arbetsplats, den andres hem – utformning och design för framtidens hemsjukvård.

  Det är en utmaning att uppnå rimliga arbetsförhållanden och god patientsäkerhet, samtidigt som patienten inte vill att hemmet förvandlas till ett sjukhus. På Lunds Tekniska Högskola pågår forskning om den fysiska utformningen av inredning och utrustning i hemsjukvård. Hur ska ett mer effektivt arbetssätt för design och konstruktion utformas för hemsjukvården så att hänsyn tas till motstridiga användarkrav?

  Gerd Johansson, professor i ergonomi och aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola.

 • 14.00

  Hemsjukvården – Sveriges största sjukhus.

  Hur lyckades Borgholms hälsocentral vända på traditionella synsätt och ta tillvara medborgarnas intresse för en fungerande vård? Personalens inställning och en väl bemannad primärvård  är viktiga nycklar till framtidens vård. Vad behöver vara på plats för att förändringen ska kunna genomföras och hur ser ekonomin ut efter förändringen?

  Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms hälsocentral och för det "semivirtuella" hemsjukhuset.

 • 14.30

  Kaffepaus

 • 14.50

  I praktiken: Konsten att sy ihop en sömlös vårdkedja.

  Överföringen av hemsjukvården i kommunal regi I Kronoberg är ett föredöme. Här fungerar samma journalsystem i kommunerna, på regionens sjukhus och i primärvården. Vilka har varit framgångsfaktorerna i arbetet för att skapa en sömlös vård? Vad har det inneburit för att korta tiden på sjukhus för de medicinskt färdigbehandlade patienterna?

  Maria Magnusson Evertsson, verksamhetsutvecklare Region Kronoberg, Nina Fredh, distriktssjuksköterska vid Hemsjukvården, Hovmantorp , Lessebo kommun, Karin Svensson, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska,  Lessebo kommun.

 • 15.20

  Panel: Vilken samverkan behöver fungera till årsskiftet?

  Efter årsskiftet ställs högre krav på att få tillgång till varandras information mellan kommuner och landsting. Vi får här exempel på innovativ samverkan. Vad behöver fungera till årsskiftet, då den nya lagen träder i kraft? Hur kan verksamheterna ta höjd för att utgå från patientens behov?
  Emma Spak,samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting 
  Ulla Tansen, affärsområdeschef, Vardaga äldreomsorg
  Anita Segring, utvecklingsledare FoU i Sörmland

 • 16.00

  Temadagen avslutas.

Information

 • När:
  21 november 2017
 • Målgrupp:
  Sjuksköterskor, verksamhetschefer och andra beslutsfattare inom kommunal sjukvård, politiker och andra med intresse för sjukvård i gränslandet mellan landsting och kommun.
 • Sista anmälningsdag:
  20 november 2017
 • Plats:
  Bygget Fest & Konferens
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller omsorg, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Utställare

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier