Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kroniska sjukdomar

Vägen till en sjukt bra vård för kroniskt sjuka

Åtta av tio kronor i sjukvården går till kostnader för vård av personer med kroniska sjukdomar. Nu pågår en rad satsningar för att sjukvården bättre ska möta deras behov och ge en vård med kontinuitet, delaktighet och fungerande vårdkedjor. Välkommen till en dag för er som ska skapa en sjukt bra vård för kroniskt sjuka. 

 • Vad ska regeringens satsade kronikerpengar användas till?
 • Hur kan vi möta de ökade behoven av vård för personer med kronisk sjukdom?
 • Var finns de goda exemplen i svensk sjukvård som ger sina patienter med kronisk sjukdom ett bra bemötande, fungerande vårdkedjor och kontinuitet?
 • Hur kan patienter med kroniska sjukdomar bli mer delaktiga i sin egen vård?

Program

 • 08.45

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 09.15

  Välkommen!

  Dagens moderator hälsar välkommen och introducerar dagens program.

 • 09.20

  Diskussion: Nya pengar till kroniskt sjuka - vad ska satsningen leda till?

  Regeringen satsar i år 150 miljoner kronor på kronikerstrategin. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har uttryckt att han vill växla upp och höja ambitionerna för arbetet med en vård anpassad till personer med kroniska sjukdomar. Vilka är ambitionerna? Vad förväntar han att få för pengarna? Vilka åtgärder vill sjukvårdens företrädare se för personer med kroniska sjukdomar?

  Inledning: Gabriel Wikström(S), folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister. 

  Medverkande i diskussion: Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL, Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, Ulrika Elmroth, specialist i allmänmedicin, Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.

 • 10.00

  Hur ska vi designa vården av kroniskt sjuka?

  För att  kunna ta patientens resurser i anspråk krävs en vårdapparat som klarar av att leverera jämlik vård med stor flexibilitet. För ge ett effektivt stöd till människor med livslånga tillstånd krävs en större förståelse för vad som motiverar. De insikterna behöver sedan omvandlas till nya vårdtjänster.Jonas Gumbel är programansvarig för hälsoprogrammet vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Stiftelsen arbetar med att föra in metoder som tar sin utgångspunkt i patienten och brukarens behov och perspektiv för förnyelse av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

  Jonas Gumbel, programansvarig för hälsa på Stiftelsen svensk industridesign.

 • 10.30

  Kort paus med förfriskningar.

 • 10.50

  Nya former för samverkan - KOL-vård över gränserna

  Angereds Närsjukhus arbetar för att förbättra hela vårdkedjan för patienter med KOL och nya former för samarbete mellan primär- och specialistvård prövas. Ett preventivt syftande arbete med regelbunden screening bedrivs och andra satsningar görs tillsammans med primärvården. Här finns även landets första mobila specialistenhet för KOL-patienter. Vad innebär det för vården av KOL-patienterna.

  Ann Ekberg-Jansson, forskningschef, Angereds Närsjukhus.

 • 11.15

  Diskussion: Hur ska primärvården driva kronikervården framåt?

  I överenskommelse med SKL vill regeringen särskilt främja utveckling av primärvården och avsätter pengar 78 miljoner kronor varav 48 miljoner kronor går till landstingen. 

  Emma Spak, ordförande SYLF, Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef primärvård, Stockholms läns sjukvårdsområde, Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung , Ove Andersson, ordförande Distriktsläkarföreningen.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Primärvårdens nya kvalitetsregister – så ska det förbättra vården av kroniskt sjuka.

  Att rapportera primärvårdens alla olika insatser till ett eget kvalitetsregister har varit ett problem under många år. Ett nationellt system, PrimärvårdsKvalitet, införs under våren i flera landsting. Kvalitetsregistret ska kunna ge information om flera kroniska sjukdomar samt primärvårdsspecifika faktorer som kontinuitet, samsjuklighet och prioritering. Hur ska det bidra till kvalitets- och förbättringsarbete för kroniskt sjuka?

  Ulrika Elmroth, specialist i allmänmedicin, projektledare för PrimärvårdsKvalitet vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 • 13.25

  Socialstyrelsens plan för kroniskt sjuka – vilka är de viktigaste insatserna?

  Som en del av arbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar får Socialstyrelsen ta del av regeringens satsning för att på ett mer fokuserat och systematiskt arbeta för att öka de nationella riktlinjernas genomslag. Hur ska pengarna användas?

  Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen.

 • 13.50

  Så blir du mästare på kontinuitet i vården.

  I sin utredning om en effektivare hälso- och sjukvård framhåller Göran Stiernstedt att man tydligare ska utgå från patientens behov och prioritera kontinuiteten. Kontinuitet kan ge både effektivitetsvinst och skapa trygghet hos patienter och Göran Stiernstedt har lyft fram öron-, näsa-, halskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, som ett gott exempel. Hur lyckades kliniken genom en ny struktur i organisationen få bättre kontinuitet i vården?

  Anna Hafström, överläkare, öron-, näsa-, halskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

 • 14.15

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.45

  Coola lösningar som gör vården bättre för kroniskt sjuka.

  Alltmer vård för kroniskt sjuka kommer i framtiden att bedrivas utanför sjukhusen, inte minst i patienternas hem med mer aktivt deltagande av patienterna själva.

  I praktiken: Vård på distans vid diabetes.

  Innovation Akademiska har utvecklat en app som ger patienterna en lättillgänglig virtuell mottagning. Med Diabetes Dialog ges möjlighet till virtuella sjukhusbesök för unga typ-1 diabetiker.

  Annika Remaeus, avdelningschef, Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 • 15.10

  Hur ska den nationella e-hälsostrukturen stötta den kroniska vården?

  Johan Assarsson, vd, Inera.

 • 15.40

  Programmet avslutas.

Information

 • När:
  26 april 2016
 • Sista anmälningsdag :
  25 april 2016
 • Plats:
  Meeting Room
 • Adress:
  Alströmergatan 20, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 3495 kr + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården, samt företrädare för myndigheter och forskning. Övriga 4995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier