Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kroniska sjukdomar

Nycklarna till ett friskare liv med kronisk sjukdom

Välkommen till en dag om kroniskt sjuka. Hur kan vi få en vård som fungerar i vardagen för patienter som ska leva med sin sjukdom resten av livet?

En rad initiativ har tagits på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra vården för kroniskt sjuka. Men mycket arbete återstår för att få en vård som fungerar i vardagen för patienter som ska leva med sin sjukdom resten av livet.

Välkommen till en dag som ger en lägesrapport om de pågående initiativen och hur de ska följas upp, ger inspiration till nya sätt att arbeta både i primärvård och i högspecialiserad sjukhusvård, samt diskuterar hur framtiden ska se ut.

Ur programmet

 • 09.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 09.30

  Välkommen!

  Introduktion till programmet av dagens moderator.

  Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • 09.35

  Ett friskare liv med kronisk sjukdom - vad står på den politiska agendan?

  Anders Henriksson, (S). 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

 • 09.55

  Strukturförändring av vården - vad innebär det för kroniskt sjuka?

  Regeringen har utsett Anna Nergårdh till särskild utredare i ett första steg i en stor system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården. Hennes uppdrag tar avstamp i delar av de förslag som Göran Stiernstedt lade fram i sin utredning, Effektiv vård. I uppdraget ingår att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Vi får höra hennes tankar kring uppdraget och vad det kan betyda för vården av kroniskt sjuka.

  Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för förändring av sjukvården.

 • 10.25

  Diskussion. Har vi fått rätt nycklar till en bättre vård av kroniskt sjuka?

 • 10.40

  Bensträckare.

 • 10.50

  Kronikerstrategin och arbetet i regioner och landsting - nuläge, förväntningar och framtid.

  I regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting satsas 85 miljoner kronor på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Fokus ligger på att stödja primärvården, bland annat genom att samordna landstingens arbete med kunskapsstöd och genom att skapa möjligheten för primärvården att följa upp, jämföra och förbättra sina resultat. I överenskommelsen ingår också att främja arbetet med att utveckla nya patientcentrerade arbetssätt. Vi får en uppdatering av arbetet så här långt, hur det nu fortsätter och vad som förväntas bli slutresultatet.

  Bodil Klintberg, samordnare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 11.15

  Kronikerstrategin och Socialstyrelsens arbete - vad betyder nationella riktlinjer och förebyggande insatser?

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stödja genomförandet av strategin för kroniska sjukdomar. Uppdraget omfattar bland annat att stödja implementeringen av nationella riktlinjer. Socialstyrelsen lägger ett särskilt fokus på hur det förebyggande arbetet för personer med kroniska sjukdomar kan stärkas för att motverka försämring i den kroniska sjukdomen men också motverka följdsjukdomar. Socialstyrelsen arbetar för att stärka patienternas delaktighet och tar bland annat fram information till patienter med kroniska sjukdomar. 

  Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen.

 • 11.40

  När är vi nöjda med satsningarna på kroniskt sjuka?

  Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Vårdanalys ska bland annat kartlägga genomförda insatser inom satsningen samt studera framgångsfaktorer i arbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. En fråga är vilka förutsättningar som behövs för att insatserna fortsatt kan tas om hand inom vården för att de, på lång sikt, ska kunna bidra till en bättre vård för dessa personer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 maj 2018.

  Ida Nyström, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 • 12.00

  Utdelning av Guldskalpellen 2017.

  Årets pristagare presenteras.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.00

  Att skapa kontinuitet och kvalitet i primärvården – så kan fler specialistsjuksköterskor ge en bastrygghet i vården.

  I dag är det framför allt patienter med diabetes som har en fast sjuksköterskekontakt i primärvården. En av anledningarna till detta är Nationella diabetesregistret, där diabetessjuksköterskan ansvarar för registrering vilket är en kvalitetssäkring. Vad skulle en utveckling med fler specialistsjuksköterskor i primärvården betyda för kvaliteten för andra grupper med kroniska sjukdomar.

  Maria Larm, distriktssköterska, enhetschef, Brunflo hälsocentral.

 • 13.25

  Framtidens vård av kroniskt sjuka- så ska vi möta utmaningen.

  Efter årtionden av befolkningsminskning, samtidigt som befolkningen blivit allt äldre, ställs helt andra krav på framtidens vård. Inom de närmaste tjugo åren beräknas andelen som fyllt 90 år i Västernorrland ha nästintill fördubblats. Regionfullmäktige har därför antagit en målbild för framtidens vård för att möta den demografiska utmaningen, där ett av fokusområdena handlar om att tillgodose de behov som personer med kroniska sjukdomar har. Fungerar den vården väl så kommer övrig vård också att fungera bättre.

  Andreas Sjölander (S), ordförande i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, Landstinget i Västernorrland.

 • ” Gröna öar i kronikervården”

  Så ger vi ett bättre omhändertagande och större trygghet för kronisk sjuka.

 • 13.50

  Vårdkedjor för vård utan stuprör.

  Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Vårdbolaget Tiohundra.

 • 14.15
  Värdebaserad vård för kroniskt sjuka - så formar vi resan genom vården efter hjärtsviktspatienternas behov.
  Michael Melin, patientflödeschef hjärtsvikt, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska universitetssjukhuset.
 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Så kan eHälsa användas för att förebygga akut försämring av kronisk sjukdom

  Från ett eHälsocenter i Kalix kan kroniskt sjuka patienter få vård på distans i hemmet. Med hjälp av ny teknik monitoreras viktiga hälsoparametrar som direkt ger en bild av patientens tillstånd. Vårdoperatörer kan också trygga patienterna med dialog på distans. Vi får exempel på hur eHälsa kan möta ett växande behov av kvalitativ vård av kroniskt sjuka. Hur kan en vårdoperatör på distans tidigt hjälpa patienten rätt vid en eventuell försämring?

  Carl-Olof Svensson, medicinsk rådgivare, MedHelp

 • 15.35

  Hur kan gröna öar bli ett grönt land?

  En jämlik vård över landet för kroniskt sjuka – är det möjligt? Hur ska vi på bästa sätt ta tillvara och implementera goda exempel?

  Diskussion: Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung, Maria Larm, distriktsköterska, enhetschef, Brunflo hälsocentralMarina Tuutma, ordförande, Distriktsläkarföreningen, Andreas Sjölander (S), ordförande i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, Landstinget i Västernorrland, Thorbjörn Larsson (KD), ordförande, programberedningen för äldre och multisjuka, Stockholms läns landsting.

 • 16.20

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  11 maj 2017
 • Sista anmälningsdag :
  9 maj 2017
 • Plats:
  Finlandshuset
 • Adress:
  Snickarbacken 4, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning.Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070 455 72 63
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier