Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kunskapsdag om hälsoekonomi 2016

Hälsoekonomi: Vad behöver vi veta för att fatta klokare beslut i sjukvården?

Vilka verktyg finns tillgängliga för analys och utvärdering som grund för beslutsfattande i sjukvården? Välkommen till en kunskapsdag om värdet av att använda hälsoekonomi som stöd för beslut och planering. 

Dagens program ger en orientering i grundläggande hälsoekonomiska begrepp och modeller, och en inblick i hur hälsoekonomi kan användas som beslutsstöd för långsiktiga och avgörande beslut i sjukvården. Hur kan hälsoekonomiska beräkningar ge stöd i bedömningen av hur vårdens resurser ska användas på det sätt som ger mest kvalitet för pengarna?

Program

 • 09.30

  Registrering med frukost.

 • 10.00

  Välkommen!

  Dagens Medicins moderator inleder dagens program.

 • 10.10

  Så blir besluten i sjukvården klokare och bättre.

  En introduktion till hur hälsoekonomi kan användas som ett verktyg för analys, utvärdering och strategiska beslut i hälso- och sjukvården, med konkreta exempel på tillämpningar inom både primär- och sjukhusvård.

  Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi, Göteborgs universitet.

 • 10.50

  Vad är QALY – och hur används det i hälsoekonomiska utvärderingar?

  Hur mäter man ett kvalitetsjusterat levnadsår, QALY, och hur används det som effektmått för att mäta utfallet av olika insatser för människors hälsa och välmående? Finns det alternativa metoder för utvärdering?

  Emelie Heintz, hälsoekonom, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, postdoc inom hälsoekonomi på Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, Vinnvård fellow 2016-2018.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Värdebaserad prissättning – har vi en hållbar modell?

  På Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, pågår ett arbete för att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. Arbetet ställer nya krav på uppföljning för att säkra att användningen blir kostnadseffektiv. Hur påverkas den värdebaserade prissättningen av utvecklingen mot allt mer skräddarsydda behandlingar för små patientgrupper. Hur dyra får läkemedel vara i dag och i framtiden?

  Douglas Lundin, chefekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 13.40

  Hur kan medicinskt beslutsfattande förbättras med hjälp av hälsoekonomiska modeller? 

  Många av de policybeslut som fattas när det gäller införande av nya behandlingar och metoder i sjukvården grundar sig på medicinska och ekonomiska utvärderingar i kliniska och kontrollerade studier. Men ger de verkligen ett relevant beslutsunderlag för att förbättra folkhälsan i en komplicerad verklighet? Hur kan vi utnyttja simuleringsmodeller för att systematiskt utveckla de vårdprogram vi satsar resurser på? Vågar vi utmana ”heliga kor” med logik? Exempel ges från befolkningsscreeningprogram.

  Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

 • 14.10

  Vi behöver mer valuta för pengarna i akutsjukvården – hur ska det gå till?

  I en nyligen avslutad nordisk jämförelse av produktivitet vid akutsjukhus uppvisar de svenska sjukhusen sämst resultat. Även om svensk sjukvård uppvisar goda resultat för kvalitet och behandlingsresultat kvarstår tidigare problem med bristande tillgänglighet och en låg produktivitet. Svensk sjukvård måste börja åtgärda produktivitets- och effektivitetsproblemen i den sektor där huvuddelen av resurserna läggs – det vill säga akutsjukhusen. Var bör åtgärderna sättas in för att få störst effekt? Studien är en del av det EU-finansierade projektet EuroHOPE som jämför resultat, effektivitet och produktivitet i europeisk sjukvård.

  Emma Medin, fil dr i hälsoekonomi, Karolinska Institutet och forskare i EuroHope-projektet, vice vd Parexel Consulting.

 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Konsten att bygga en hälsoekonomisk modell.

  Hälsoekonomiska modeller bygger på simuleringar för att bedöma utfallet av olika åtgärder. Modellerna utgår från vissa antaganden som inte alltid är så tydliga. En presentation av grunderna i hälsoekonomisk modellering, och vilka fällor och fel som man bör se upp med samt hur man gör en känslighetsanalys.

  Åsa By, vd, Quantify Reserach.

 • 16.10

  Kunskapsdagen avslutas.

Information

 • När:
  6 oktober 2016
 • Sista anmälningsdag :
  2 oktober 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 445 kronor + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Övriga: 4 445 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier