Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kvinnohälsa 2017

Höj ambitionerna för kvinnohälsan – vad ska vara målet?

Det är hög tid att höja ambitionerna i förlossningsvården och kvinnosjukvården i Sverige. Välkommen till en temadag som diskuterar vad som behöver göras, och ger inspiration och kunskap för hur lösningarna ser ut.


Flera satsningar pågår nu på både nationell, regional och lokal nivå för att förbättra läget i förlossningsvården och kvinnosjukvården.

 • Regeringen och SKL har ett pågående arbete för en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa.
 • Socialstyrelsen har uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för behandling av endometrios.
 • Nya och effektivare möjligheter till screening av livmoderhalscancer är på frammarsch.

På vår temadag får du aktuell och ny kunskap, ta del av lägesrapporter från de initiativ som pågår, och diskutera hur vi ser till att insatserna ger konkret förändring för både verksamhet och patienter.

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen.

  Dagens Medicins moderator Katarina Ekspong inleder programmet.

 • 9.45

  Så kraftsamlar vi för en bättre förlossningsvård och kvinnohälsa.

  I december 2015 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Denna kartläggning genomfördes av SKL i början av 2016 och är en del av dess samordningsansvar. Vilka konkreta utmaningar och förbättringsområden är viktiga att fokusera på?

  Eva Estling, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 • 10.15

  Menstruationsblödningar och preventivmedel: Hur kan man kontrollera sin blödning?

  I ett samhälle där kvinnor i allt högre utsträckning skjuter upp barnafödande och föder färre barn ökar behovet av att kunna kontrollera sin menstruationsblödning. Cirka 10 procent av alla kvinnor har så riklig mens att de riskerar att få blodbrist. Fler kvinnor efterfrågar också att inte ha någon blödning alls. Hur kan våra preventivmedel hjälpa kvinnor att kontrollera sin blödning, förhindra riklig menstruationsblödning och förbättra utsikter till att behålla fertilitet och få en bra graviditet?

  Helena Kopp Kallner, överläkare, medicinskt ledningsansvarig Kvinnoklinikens forskning, Danderyds sjukhus.

 • 10.45

  Värdebaserad vård på förlossningen - en ny taktik för färre akuta kejsarsnitt.

  De akuta kejsarsnitten har minskat med 25 procent bland förstföderskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset under perioden 2013 till 2015. Detta efter införandet av värdebaserad vård. Olika yrkeskategorier har samarbetat för att ta reda på vad som är av störst värde för patienten och för att hitta nya sätt att förbättra vården. Ett exempel på detta är det nya arbetssättet time-out, där hela förlossningsteamet samlas runt patienten.

  Liselott Bergqvist och Anna-Karin Ringqvist, processledare och verksamhetsutvecklare för förstföderskor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

 • 11.15

  Bensträckare

 • 11.30

  Mottagandet av asylsökande och nyanlända kvinnor - vilka utmaningar och möjligheter ställs vården inför?

  Tre av tio av de nära 163 000 personer som sökte asyl i Sverige förra året är kvinnor. De som arbetar med kvinnors vård och hälsa har ställts inför utmaningar på grund av att många gravida asylsökande inte har följts upp före ankomsten till Sverige och ofta kommer till vården sent i graviditeten. Socialstyrelsen presenterar under hösten 2016 en rapport som presenterar exempel på åtgärder som landstingen har vidtagit för att organisera och stärka upp vården på grund av flyktingsituationen, samt möjliga förändringar på nationell nivå för att möta utmaningarna.

  Viktoria Svensson, utredare, Socialstyrelsen.

 • 12.00

  Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning

  En ny rapport från Socialstyrelsen visar att socioekonomiska faktorer påverkar kvinnors och barns hälsa under graviditet och förlossning. Den enskilda faktor som var mest utslagsgivande var moderns födelseland, men för flera utfall sågs även negativa effekter av låg utbildning, bidragsberoende, och låg grad av samboende.

  Karin Källén, utredare, Socialstyrelsen, professor klinisk epidemiologi, Lunds universitet.

 • 12.30

  Lunch.

 • 13.30

  Nya verktyg ger effektivare screening av livmoderhalscancer – var god dröj?

  Cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i dag. Under närmare 50 års tid har Sverige bedrivit ett framgångsrikt preventivt arbete mot cervixcancer med hjälp av gynekologisk cellprovtagning. I dag sker stora förändringar på området, inte minst med nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention, vaccination mot HPV och en övergång från primär cellprovtagning till primär HPV-testning. I juni 2015 publicerade Socialstyrelsen en rapport om screening för livmoderhalscancer där man rekommenderar landstingen att gå över till HPV-screening. Vad har hänt sedan dess?

  Introduktion: Joakim Dillner, professor, Karolinska institutet.

  Paneldiskussion: Joakim Dillner, professor, Karolinska institutet, Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska, regionalt cancercentrum syd, Vivianne Macdisi (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Uppsala.

 • 14.10

  Nivåstrukturerad vård - så bekämpar vi ovarialcancern.

  Det sker nu en snabb utveckling i vården av äggstockscancer - med nivåstrukturering och standardiserade vårdförlopp. Vad kommer förändringarna att innebära för de kvinnor som drabbas?

  Christer Borgfeldt, överläkare vid kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, ordförande nationell vårdprogramgrupp, äggstockscancer.

 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.10

  Paneldebatt - hur ser det ut med jämlikheten inom vården idag?

  Karin Källén, utredare, Socialstyrelsen, professor klinisk epidemiologi, Lunds universitet. Eva Estling, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 • 15.40

  Dagen avslutas

Information

 • När:
  23 mars 2017
 • Målgrupp:
  Alla som är intresserade av kvinnlig hälsa och sjukvård
 • Sista anmälningsdag:
  22 mars 2017
 • Plats:
  Bygget Fest & Konferens
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  3 095 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 3 595 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Övriga 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier