Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Labtech Forum 2015

Diagnostik i patientens tjänst - av värde för vården?

Välkommen till Labtech Forum 2015 – den nya mötesplatsen för diskussion och kunskapsutbyte om diagnostikens värde för sjukvården. Vad betyder tillgången till korrekt och snabb diagnostik för sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och effektivitet?

Skräddarsydd behandling. Vård i hemmet. Egenvård och självtester. Tre områden inom diagnostiken där utvecklings- och innovationstakten just nu är snabb och kraftfull, och som kommer att påverka alla aktörer i sjukvården under lång tid framöver. Utvecklingen drivs av samhällsutvecklingen, demografiska förändringar och nya tekniska möjligheter – med resultatet att diagnostiken är på väg att flytta allt närmare patienten.

Huvudteman i årets program:

 • Vilka utmaningar ställs vården inför när den medicinska behandlingen blir allt mer individualiserad, med krav på extremt noggrann diagnostik?
 • Med en åldrande befolkning ökar behovet av mer vård i hemmet och mer fokus på att förebygga sjukhusinläggningar. Hur påverkas diagnostiken när vården flyttar in i patientens hem?
 • Vilka är möjligheterna och riskerna med den snabba utvecklingen när det gäller tester som kan förutsäga framtida sjukdomsrisk? Hur kan vården och branschen bidra till att göra användningen av självtester trygg och patientsäker?

PRELIMINÄRT PROGRAM

9.30  Registrering med kaffe.

10.00  Välkommen till Labtech Forum 2015.
Peter Simonsbacka, ordförande i Labtech Sweden, och Christina Kennedy, moderator och chefredaktör Dagens Medicin hälsar välkommen. 

10.15 Samhällsekonomiskt värde av diagnostik – vad är priset när diagnosen får vänta?
Att inte få sin diagnos i tid, att få vänta på utredning och behandling kostar patienten onödig oro, ökat lidande och i värsta fall också ett försämrat behandlingsresultat. Men vad är priset för samhället och för sjukvården? Vad beror onödiga stopp i vårdkedjan på, vad vinner vi på innovativ diagnostik och en väl fungerande vårdprocess?
Ulf Persson, vd IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, adjungerad professor i hälsoekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet.  

10.45 Rätt diagnos – var god dröj. Hur påverkar diagnostiken den enskilda patienten?
Fredrik Johansson, styrelseledamot Lungcancerförbundet Stödet berättar hur en fördröjd diagnostisk utredning påverkat hans liv. Som lungcancerpatient fick han initialt cytostatikabehandling och avancerad sjukvård i hemmet. Efter gendiagnostiskt test har han nu kunnat gå över till läkemedelsbehandling och lever ett någorlunda normalt liv. Individualiserad diagnostik och behandling har både Fredrik Johansson och samhället tjänat på.
Fredrik Johansson, styrelseledamot Lungcancerförbundet Stödet.

11.00 Bensträckare.

11.15 Vinster med patientnära analysarbete.
I Landstinget Sörmland har man i över tio år arbetat med patientnära analysarbete. Studier visar att 15 procent av alla patienter som väntar svar på ett blodprov känner oro. I Sörmland inleddes 2002 en pilotstudie med målet att den totala tiden för blodprov och analys ska var 45 minuter.  Patienten inväntar svaret på laboratoriet. Laboratoriemedicin ser vinster ur såväl ett patient-, vård-, samhälls- som miljöperspektiv,
Dan Hegewald, verksamhetschef, Laboratoriemedicin i Landstinget Sörmland.

11.30 Framtidens diagnostik – här är genombrotten som kommer att förändra sjukvården.
Stora framsteg sker i dag inom diagnostik och nanomedicin. Fokus ligger på att skapa läkemedel som binder till specifika mål i kroppen såsom cancertumörer och att utveckla bilddiagnostik som möjliggör tidigare sjukdomsdiagnoser.  Nya sätt att kombinera elektronik med biomaterial gör det också möjligt att med ny precision avläsa processer inuti kroppen. Utvecklingen av nanodiagnostiska metoder håller på att lägga grunden för framtidens hemdiagnostik.
Agneta Richter-Dahlfors, professor, Swedish Medical Nanoscience, Karolinska institutet.

12.00 Lunch.

13.00 När diagnostiken flyttar hem till patienten.
Den tekniska utvecklingen inom diagnostiken innebär allt större möjligheter att ställa diagnos där patienten finns – på den enskilda kliniken, på mottagningen, på vårdcentralen – och till och med hemma hos patienten. Med en åldrande befolkning ökar behovet av mer vård i hemmet. Hur påverkas diagnostiken när vården flyttar in i patientens hem? Vilka framtida möjligheter finns med virtuella diagnostiska nätverk? En diskussion om möjligheterna i dag – och i morgon.
Dan Hegewald, verksamhetschef, Laboratoriemedicin i Landstinget Sörmland, Johanna Adami, direktör för Hälsa, Vinnova, Gunnar Carlgren, överläkare LAH Linköping, Region Östergötland.

13.40 Morgondagens individualiserade cancerdiagnostik
Den medicinska behandlingen blir allt mer individualiserad, framför allt på cancerområdet men även inom andra terapiområden. Läkemedel och diagnostik blir kommunicerande kärl där behandlingen styrs av diagnostiken. Dessutom innebär utvecklingen inom big data en ökad träffsäkerhet i möjligheterna att beräkna utfallet för den enskilda patienten, utifrån tidigare patientdata, biobanksdata och information om exempelvis tumörens genetiska profil. Men hur påverkar dessa möjligheter vårdens praktiska vardag? Är vi redo att investera?
Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi, vicerektor, Lunds universitet, CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning.

14.15 Skräddarsydd behandling i praktiken.
Dagens cancerforskning handlar i stor utsträckning om att finna markörer som i förväg gör det möjligt att bedöma om en behandling kommer att vara effektiv. Idag vet man att bröstcancer är en grupp olika tumörsjukdomar som ofta kräver helt olika behandling. Bröstcancer är alltjämt den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Men tack vare diagnostikens snabba utveckling kan patienter idag i allt större utsträckning få individualiserad behandling. Vad innebär det i praktiken?
Elisabet Lidbrink, överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset.
    
14.30 Kaffe med tillbehör.

15.00 Diagnos som ett brev på posten – när, hur och för vem?
Utvecklingen går i dag snabbt när det gäller möjligheterna att genom tester förutsäga sjukdomsrisk, till och med hos det ofödda barnet. Det finns många positiva exempel på hur självdiagnostik kan användas för att identifiera sjukdom och kontrollera en behandling, och allt fler patienter, särskilt de med kroniska sjukdomar, vill vara delaktiga i sin vård. Men det finns också risker när människor, utan att ha en vårdkontakt att rådgöra med, testar sig själv. Hur kan vården och branschen bidra till att göra användningen av självtester trygg och patientsäker?
Mikael Kubista, vd, Life Genomics AB, Lars Lundgren, verksamhetschef, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Eva Fernvall, kommunikationsdirektör, Apoteket AB, Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och allergiförbundet.

15.30 Diskussion: Diagnostik - kostnad eller nytta i samhällets tjänst?
Sju av tio medicinska beslut i sjukvården grundar sig på användningen av laboratoriediagnostik. Diagnostiken är en central strategisk funktion, avgörande i utvecklingen av vårdens processer – men är en liten post i budgeten – 2 procent av den totala sjukvårdsbudgeten. Hur kan vi använda de diagnostiska resurserna smartare, och hur ska vi investera i framtiden, för att göra bättre nytta för patienterna och sjukvården?
Lars Lundgren, verksamhetschef, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Lars Gatenbeck, styrelseordförande CellaVision AB, Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne, Penilla Gunther (KD), ledamot riksdagen och socialutskottet, Fredrik Lundgren (FP)ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet, landstinget Sörmland, Börje Wennberg (S), landstingsråd, ordförande i landstingsstyrelsen, landstinget i Uppsala län.

16.30 Labtech Forum avslutas med mingel.

Information

 • När:
  28 maj 2015
 • Sista anmälningsdag :
  25 maj 2015
 • Plats:
  Nalen Konferens
 • Adress:
  Regeringsgatan 74, Stockholm
 • Pris:
  1495 kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för forskning, patienter och myndigheter samt medlemmar i Swedish Labtech. Övriga: 3 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  +46 (0)73 558 6567
 • Arrangör:
  Swedish Labtech och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:


Arrangörer

I samarbete med

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier