Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Labtech Forum 2018

Labtech Forum 2018

Mötesplatsen med fokus på diagnostikens värde för sjukvården - Välkomna till Labtech Forum 2018!


Genetik, AI och big data – strategier för framtidens diagnostik

Teknikutvecklingen inom diagnostiken går i ett rasande tempo. Om Sverige ska kunna erbjuda bästa möjliga vård på ett effektivt sätt krävs ett samlat strategiskt arbete kring kompetens, organisation och teknik. Under Labtech Forum 2018 får du ta del av de senaste teknikerna, inspiration från lyckade projekt runt om i landet och debatt och diskussion kring hur vård och företag ska organisera sig för att tillsammans ge mer och bättre vård för pengarna.

Program

 • 8.50 Registrering och frukost

 • 9.25 Välkommen till Labtech Forum 2018

  Dagens Medicins moderator, chefredaktör Christina Kennedy, inleder programmet tillsammans med Peter Simonsbacka, ordförande i Swedish Labtech

 • 9.35 Genomic Medicine Sweden – initiativet som ska göra Sverige världsledande inom precisionsmedicin

  Genomic Medicine Sweden har fått i uppgift att ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Målet är att bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin för Sverige. Hur långt har man kommit ett år efter start, och hur ska blir Sverige ledande internationellt inom detta område?

  Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och ansvarig för Genomics Medicine Sweden. 

 • 10.05  Biomedicum - framtidens laboratorium 

  Den gränslösa forskningen med framtidens laboratorium ska underlätta för övergången mellan grundforskning och klinisk forskning och främja praktisk tillämpning på nya Biomedicum. Hur kommer man se resultat och märka det nya innovativa arbetssättet? Och hur kan andra lära av detta?

  Karin Dahlman-Wright, prorektor, Karolinska Institutet

 • 10.35 Samarbete för innovation

  Hur arbetar akademi, företag och region tillsammans för innovation och implementering av nya produkter.  Hur gör man på Akademiska i Uppsala och vilka resultat kan man se, vilka lärdomar kan man dela med sig av?

  Maria Cederblad, chef Innovation Akademiska

 • 11.05 Kaffepaus

 • 11.25 Hälsoekonomiska bedömningar

  Hur ser de hälsoekonomiska metoderna, utvärderingarna, och bedömningarna ut inom diagnostik, och vad är svårigheten. Hur ska vi bli bättre på att värdera värdet av snabb diagnostik?

  Lars Åke Levin, professor Health Economics, Linköping Universitet

 •  11.55 Hologram – hjälp i arbetet med värdefulla forskningsprov 

   Att hålla rätt på över 4 miljoner forskningsprover är komplext. Biobanken norr har ingått i ett innovationsprojekt där man genom plattformen HoloTagger, som tagits fram av GCI Sverige, skapat ett verktyg där man tar hjälp av hologram och på så sätt får vägledning i det dagliga arbetet med stora mängder forskningsprov. Genom att använda sig av augmented reality(AR) har oanade möjligheter framkommit. Det handlar inte alltid om gigantiska IT-projekt utan om små lösningar som kan ge betydande resultat. 

  Jenny Åkerblom, avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

   

 • 12.25 Lunch

 • 13.15 Framåtblick i den kliniska diagnostiken och forskningen

  Hur kommer den kliniska diagnostiken se ut i framtiden och vilka förutsättningar finns för att identifiera framtida arbetssätt och forskning, som kan höja kvalitén både för patienterna och vården. Få en framåtblick i inom den kliniska diagnostiken och forskningen och vilka möjligheter det kan ge för patienterna och vården.

  Andreas Matussek, funktionschef, Karolinska Universitetslaboratoriet

 • 13.45 Bygga diagnosverksamhet på ett framtidsinriktat och hållbart sätt

  Att planera och organisera en diagnosverksamhet på ett framtidsinriktat och hållbart sätt kräver ett strategiskt fokus. Hur planerar man framtidens verksamhet och labb som representant för ett mindre landsting utan universitetssjukhus men en stor regional befolkningstillväxt? Vilka investeringar måste göras och vilken teknik måste man satsa på för fortsatt framgång i framtiden.

  Mattias Bjarnegård, områdeschef, Region Halland

 • 14.15 Kaffepaus

 • 14.45 Vården flyttar närmre patienten genom nya förhållningssätt för provtagning

  Genom provtagning i samarbete med utvalda apotek har Kry tagit det virtuella läkarrummet till nästa steg. Det nya arbetssättet har ökat tillgängligheten och flexibiliteten för patienten. Vilket bidragit med att vården flyttats närmre patienten och apoteken kan ses som en resurs för vården. Kry räknar med att provtagningen som sker på apoteket kommer kunna ta hand om 60 procent av de sjukdomsfall som normalt tas hand om på vårdcentralerna. Hur ska det rent praktiskt gå till? Och vilka effekter kan man se efter införandet? Hur tänker Kry ta de nya arbetssätten för provtagning vidare?

  Johan Flodin, läkare, Medicinsk utvecklingschef KRY

 • 15.15 Föräldrar till barn med akut lymfatisk leukemi styr själva stora delar av vården genom nationella e-tjänsten PEP

  Resultatet från ett nyligen genomfört projekt på Barnonkologen på Karolinska universitetssjukhuset har lett till att familjer som har barn med akut lymfatisk leukemi  själva kan styra delar av vården med hjälp av den nationella e-tjänsten PEP (Patientens egen provtagning). De två digitala tjänsterna nationella e-tjänsten PEP och meddelandefunktionen i Vårdguiden 1777 har kopplats ihop. Resultatet har bidragit till en ökad patientsäkerheten på Barnonkologen på Karolinska universitetssjukhus samtidigt som arbetsbelastningen minskat för personalen. Lösningen har gjort att föräldrarna själva kan beställa provtagningen digitalt på labb och ta del av provsvaren samtidigt som vården på 1177. Hur har projektet gått till, och vilka resultat kan man se sedan det infördes? Vilka effekter finns det för vården och hur har det förändrat vården för de drabbade familjerna?

  Anna Nilsson, överläkare, Barnonkologen, Karolinska universitetssjukhuset 

 • 15.45 Ny teknik och AI som en del av medicinsk diagnostik?

  På många håll finns en tilltro till att AI och ny teknik ska hjälpa utvecklingen av nya arbetssätt i vården och öka patienternas delaktighet. Kan AI och ny teknik fungera som möjliggörare för en effektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård?

  Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, klinisk rådgivare för Cambio Healthcare Systems

 • 16.15 Dagen avslutas

Information

 • När:
  27 september 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse av diagnostikens värde för vården
 • Sista anmälningsdag:
  25 september 2018
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin och anställda i medlemsföretag i Swedish Labtech. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Swedish Labtech och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annica.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangörer

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier