Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Läkemedelsdagen

Snabbare väg för nya läkemedel ut till patienterna?

Välkommen till Läkemedelsdagen 2015. Vi diskuterar hur sjukvården har påverkats av den nationella läkemedelsstrategin. Vad krävs för att fortsätta arbetet med att förverkliga satsningarna och vilka områden som är prioriterade hos den nya regeringen.

Välkommen till Läkemedelsdagen 2015. Vi diskuterar hur sjukvården har påverkats av den nationella läkemedelsstrategin. Vad som krävs för att fortsätta arbetet med att förverkliga satsningarna och vilka områden som är prioriterade hos den nya regeringen.

Välkommen till Läkemedelsdagen 2015. Vi diskuterar hur sjukvården har påverkats av den nationella läkemedelsstrategin. Vad krävs för att fortsätta arbetet med att förverkliga satsningarna och vilka områden är prioriterade hos den nya regeringen?

 • Vad krävs av regioner och landsting, myndigheter och företag för att ge patienter i hela landet snabb tillgång till innovativa och ändamålsenliga läkemedel?
 • Hur skapar vi strukturerad uppföljning när biosimilarerna gör intåg på klinikerna?
 • Hur märks ordnat införande av nya läkemedel i praktiken ute på klinikerna?

Program

 • 09.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 09.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 09.35

  Vad är bästa vägen framåt för nationella läkemedelsstrategin 2015/2016?

  Till hösten ska regeringen presentera en uppdatering av den Nationella läkemedelsstrategin, ett brett initiativ kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet, som den förra regeringen sjösatte 2011. Strategin har haft fem målområden, sju insatsområden samt ett drygt 40-tal tillhörande aktiviteter och arbetet har därför varit komplext. Vi vill alla ha en säkrare och bättre läkemedelsanvändning – men vilka områden ska prioriteras och hur ser processen ut framöver?

  Agneta Karlsson, statssekreterare (S), socialdepartementet, Madeleine Wallding, direktör, Centrum för bättre läkemedelsanvändning.

 • 10.00

  Samlad läkemedelslista - drömmen som sprack?

  Den samlade läkemedelslistan är en av en av de mest centrala e-hälsosatsningarna i dag, och en av de allra viktigaste för patientsäkerheten. Med samlad läkemedelslista skapas en övergripande bild som därmed underlätter en säker läkemedelsanvändning. Trots att projektet tog fart 2013 ligger det nu på is. Vad krävs för att få arbetet att fortskrida? Hur ska vi nå målet med att implementera den samlade läkemedelslistan i vården till 2018?

  Sören Olofsson, utredare för Nästa fas i e-hälsoarbetet, Johan Assarsson, vd, Inera, Rickard Broddvall, utredare, eHälsomyndugheten, Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.10

  Nya läkemedel utan onödig väntan – kan målet nås när Samverkansmodellen växlar upp?  

  Från och med januari 2015 gäller SKL:s och landstingens nya Samverkansmodell. Projektet "Ordnat införande i samverkan", ett delprojekt i den nationella läkemedelsstrategin, avslutades 2014 och har från årsskiftet gått in i en ny fas. Nu med fokus på införandet. Vad krävs nu för att nå målet om att ge patienter tillgång till innovativa, ändamålsenliga nya läkemedel utan onödigt dröjsmål?

  Jan Liliemark, professor, avdelningschef, SBU, Johan Ahlgren, verksamhetschef, onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

 • 11.50

  Lunch.

 • 12:50

  Biosimilarernas intåg på klinikerna – hur skapar vi rutiner för strukturerad uppföljning?

  Fler biosimilarer blir tillgängliga på marknaden framöver vilket innebär medicinska genombrott. Utöver förbättrat liv för patienterna kan de nya läkemedlen även ge upphov till samhällsekonomiska vinster, men det råder fortfarande viss osäkerhet kring effekt och säkerhet med biosimilarer i jämförelse med originalpreparat. Hur möjliggör vi för professionen att skapa gemensamma strukturer kring införande och uppföljning av nya biosimilarer? Vad saknas för att garantera en patientsäker användning av biosimilarerna i svensk sjukvård?

  Claes Lagerstedt, ordförande i läkemedelskommittén, Region Halland.

 • 13.10

  Diskussion: Hur kan landsting, myndigheter och företag samverka för ett snabbt och rättvist införande av nya läkemedel?

  Läkemedelsfrågan är ett område i sjukvården där skillnader väcker stor uppmärksamhet och har stor betydelse för patienten. För att skapa en nationell jämlik vård är det därför viktigt för regioner och landsting att skapa gemensamma processer för att hantera detta område.  När kan vi garantera patienter i hela landet innovativa, ändamålsenliga och nya läkemedel utan onödigt dröjsmål?

  Anders Blanck, vd, LIF, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet, Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Mikael Svensson, handläggare läkemedel, SKL, Bror Janzon, ämnesområdesansvarig inom farmakoterapi, Läkemedelsverket, Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV. 

 • 13.50

  Kan lathund för läkemedel ge ökad livskvalitet för multisjuka äldre?

  Många äldre ordineras alltför många olika mediciner eller mediciner som är olämpliga, vilket leder till onödigt lidande, sjuklighet och sjukhusinläggningar och sannolikt ökade kostnader. Statens och Socialstyrelsens intentioner har varit att minska den felaktiga behandlingen av äldre, men vilka läkemedel bör de få? Lyssna till ett prisbelönat samarbetsprojekt som har samlat kompetenser från sju olika landsting med fokus på att ge multisjuka äldre de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet, och ta bort olämpliga läkemedel.

  Ulrika Gillespie, apotekare, Läkemedelsavdelningen, Akademiska sjukhuset.

 • 14.30

  Dagen avslutas med kaffe och tilltugg.

Information

 • När:
  26 maj 2015
 • Sista anmälningsdag :
  25 maj 2015
 • Plats:
  Finlandshuset, Sibeliussalen
 • Adress:
  Snickarbacken 4.
 • Pris:
  2 495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord.pris: 2 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  073-558 6567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda i samarbete med LIF och Centrum för bättre läkemedelsanvändning
 • Utställarinformation:


Samarbetspartner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier