Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Läkemedelsmarknadsdagen 2016

Hur ger vi plats för de nya innovativa läkemedlen?

Välkommen till Läkemedelsmarknadsdagen 2016 - vår årliga mötesplats för läkemedelsbranschen och sjukvården. Årets program diskuterar de strategiskt viktigaste frågorna för patienternas tillgång till innovativa läkemedel, för villkoren för branschens utveckling och för framtiden för svensk life science-industri.

Program

 • 8.45

  Registrering med kaffe.

 • 9.15

  Välkommen.

  Dagens moderator inleder programmet.

  Jonny  Sågänger, redaktör, Läkemedelsmarknaden.

 • 9.20

  Analys: ​Hur kan vi balansera ny nytta med kostnader – en blick fram till 2020
   
  Under de senaste åren har vi sett en ökning av kostnaderna för läkemedel. Mest signifikant har genombrotten inom hepatit C varit, men vi har en rad intressanta områden som kan ha stor påverkan framöver. Viktigt är också att historiska besparingar från generika och just nu även biosimilarer, tenderar att påverka behandlingsriktlinjer, vilket resulterar i ökande volymer. I vilken utsträckning kan besparingsmöjligheterna från generika och biosimilarer kompensera? Måste vi öka vårt fokus på ”rätt användning”?

  Per Troein, VP Strategic Partners, Quintiles IMS.

 • 9.45

  Ett pris- och subventionssystem för framtiden – förväntningar på en ny svensk modell.

  På socialdepartementet pågår förberedelsearbetet med den kommande, och efterlängtade, utredningen om pris- och subventionssystemet. Förmånssystemet för receptbelagda läkemedel har snart 15 år på nacken. Det är ett system som är lappat och lagat många gånger – och som nu utmanas både av företagen som i ökad uträckning väljer att lyfta bort läkemedlen ur förmånen, och av landstingen som vill ha större makt över sina läkemedelskostnader. Vilka förändringar är nödvändiga för att både hantera kostnaderna och ge plats för nya innovativa läkemedel?

  Morgan Eklund (S), politiskt sakkunnig, socialdepartementet, Anders Blanck, vd Lif, Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Magnus Thyberg, läkemedelschef, Stockholms läns landsting.

 • 10.30

  Kort paus.

 • 10.50

  EU öppnar dörrar för snabbare tillgång till innovativa läkemedel.

  Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gör nu en satsning på att stärka stödet till läkemedel som möter ouppfyllda medicinska behov – Priority medicines, förkortat Prime. Sedan tidigare pågår ett arbete kring stegvist godkännande av nya läkemedel, så kallade adaptive pathways. Båda syftar till att ge snabbare tillgång till nya läkemedel för patienter som i dag har otillräckliga behandlingsmöjligheter. Vad är förväntningarna och erfarenheterna?

  Kerstin Wickström, senior expert, Läkemedelsverket och European Medicines Agency, EMA.

 • 11.20

  Läkemedelsförskrivning ”off label” – vad ska få styra, pris, evidens eller indikation?

  En diskussion om den just nu hett debatterade frågan om att förskriva läkemedel ”off label”, det vill säga utanför den godkända indikationen. Hur ser myndigheter, företag och profession på att läkemedel i stor och systematisk omfattning används på andra sätt än vad som godkänts i den regulatoriska processen? Frågan har aktualiserats av att den monoklonala antikroppen Mabthera (godkänt för lymfom och reumatoid artrit) i dag ofta även används för behandling av MS eftersom det är betydligt billigare än de godkända MS-läkemedlen. Kan myndigheter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ställa sig bakom en rekommendation som innebär off label-förskrivning?

  Joachim Burman, ordförande Svenska MS-sällskapet och Anders Blanck, vd, LIF, Marie Gårdmark, direktör för verksamhetsområdet Tillstånd, Läkemedelsverket med flera.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Så ska Sverige bli världsbäst på att mäta, utvärdera och följa upp.

  Regeringens expertråd för life science beslutade i juni att rekommendera Ichoms utfallsmått för definition, mätning och utvärdering av behandlingsresultat i hälso- och sjukvården. Detta förutspås ha stor betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i konkurrensen om kliniska uppföljningsstudier och därmed som attraktivt land för life science-investeringar. Hur kan Ichom bidra till den utvecklingen genom fortsatt utveckling av metodiken för uppföljning och utvärdering av behandlingsresultat?

  Martin Ingvar, vice rektor, Karolinska institutet, medgrundare International Consortium for Health Outcomes Measurement, Ichom.

 • 13.30

  Real world data – så vill TLV följa upp och utvärdera läkemedel i klinisk vardag.

  En viktig förutsättning för införandet av nya innovativa läkemedel är att användningen kan begränsas till relevanta patientgrupper och att användningen kan följas upp. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har därför påbörjat ett arbete för att med stöd av registerdata – real world data – snabbare och bättre kunna följa upp och utvärdera läkemedel i klinisk vardag. Ett viktigt syfte är också att kunna utvärdera sina förmånsbeslut och därigenom åstadkomma en mer kostnadseffektiv användning under ett läkemedels hela livscykel.

  Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 14.00

  Patientnyttan i centrum – nu även för företagen.

  Först var det läkarna som var företagens viktiga målgrupp, sedan betalarna och beslutfattarna i landstingen. Nu står patientnyttan i fokus för allt fler företags strategier. Förutom om att bygga goda relationer med patientgrupper handlar det framför allt om att kunna visa att en behandling leder till ett värde för patienten, att sjukdomen botas eller åtminstone ger en förbättrad livskvalitet. Detta synsätt börjar nu påverka företagens sätt att bygga sina organisationer. Ta del av erfarenheterna från läkemedelsföretaget UCB Pharma, som har strukturerat om företaget med utgångspunkt från en ”patient value model”. Hur påverkar det företagets agerande på kort och lång sikt?

  Erik Janssen, Vice President Global New Patient Solutions Neurology, UCB Pharma, Bryssel.

 • 14.30

  Slutdiskussion: Vad är sjukvårdens roll för att ge plats åt innovativa behandlingar?

  Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, landstingsråd, Stockholms läns landsting, Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet, Jan Liliemark, professor, SBU, Inger Ros, ordförande i Riksförbundet Hjärt-lung, Maria Palmetun Ekbäck, ordförande i LOK, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer.

 • 15.00

  Läkemedelsmarknadsdagen 2016 avslutas.

Information

 • När:
  18 november 2016
 • Sista anmälningsdag :
  16 november 2016
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist. St Clara.
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm.
 • Pris:
  2975 för deltagare från sjukvård, myndigheter och patientorganisationer. 5950 kr för deltagare från läkemedelsbranschen och medicinteknikföretag. 6950 kr för deltagare från konsultbranschen.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier