Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Läkemedelsmarknadsdagen 2017

Läkemedelsmarknadsdagen 2017 - Så ska kostnaderna för läkemedel fördelas

I början av november kommer det första delbetänkandet i regeringens utredning av finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. På Läkemedelsmarknadsdagen den 16 november går regeringens utredare Toivo Heinsoo igenom slutsatserna i det första delbetänkandet.


Utredningens slutsatser och förslag kommer att påverka hela läkemedelsmarknaden. Förutom att utredaren presenterar sina första slutsatser kommer berörda aktörer ge sina initiala kommentarer på utredningen och diskutera sina förhoppningar inför det fortsatta arbetet.  

Dagen kommer att belysa frågor som:

 • Hur ska kostnaderna för läkemedel fördelas mellan stat och landsting?
 • Hur ska tillgången till läkemedel bli jämlik?
 • Hur kan processerna för prissättning bli mer förutsägbara och transparenta?
 • Vilka nya modeller är accepterade, är det till exempel ok för företag att stå för diagnostiken? 

Program

 • 8.45

  Registrering och kaffe

 • 9.15

  Moderator hälsar välkommen

  Dagens moderator Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden, inleder dagen. 

 • 9.20

  Första delbetänkandet av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

  Hur ser förutsättningarna ut för att få till en tydligare prissättning av läkemedel? Vilka är avvägningarna och åt vilket håll pekar förslagen på lösningar? I det första delbetänkandet målas bilden av dagens och morgondagens läkemedelsmarknad i Sverige.

  Toivo Heinsoo, regeringens utredare av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. 

 • 10.20

  Kommentarer och analys från aktörer som påverkas av utredningen

  Många delar i samhället påverkas av utredningens förslag om de blir verklighet. I en serie korta anföranden ger berörda aktörer sina initiala kommentarer och analyser på förslagen i det första delbetänkandet. 

 • 10.20

  TLV om sin roll i prissättningen av läkemedel i framtiden 

  Jonathan Lind Martinsson, enhetschef, TLV

 • 10.40

  Är NT-rådet fortsatt lösningen för att hantera introduktionen av nya terapier?

  Maria Landgren, ledamot NT-rådet och läkemedelschef, Region Skåne

 • 11.00

  Fika och nätverkande.

 • 11.30

  Hur kan prissättningen av läkemedel bli mer förutsägbar för företagen?

  Anders Blanck, VD LIF.

 • 11.50

  Framtiden för regioner och landsting vid förhandling av läkemedel

  Mikael Svensson, förhandlingskoordinator landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Att sitta på läktaren när ditt barns framtid avgörs

  Caroline Nord, Nätverket för spinal muskelatrofi 

 • 13.30

  Diskussion: Vad bör den fortsatta utredningen fokusera på?

  Toivo Heinsoo, Jonathan Lind Martinsson, Maria Landgren, Anders Blanck, Mikael Svensson, Caroline Nord.

 • 14.15

  Fika och nätverkande.

 • 14.40

  Nya ersättningsmodeller som diskuteras inom nationella samordningen för life science

  Parallellt med regeringens utredning av finansiering av läkemedel arbetar den nationella samordingen för life science med olika modeller för att bättre ersätta innovationer. Vilka förslag jobbar de med och hur och när kan de realiseras?

  Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.

 • 15.10

  Sponsrad vård – hur ska det hanteras i framtiden? 

  Ofta efterfrågas nya former av samarbete och samverkan för att lösa vårdens utmaningar. Men var går gränserna? På uppdrag av Statens medicinsk-etiska råd har Prioriteringscentrum i Linköping tittat på vilka etiska frågeställningar som väcks när företag sponsrar delar av vården. Får till exempel ett läkemedelsföretag betala för diagnostik? Rapporten har resulterat i att regeringen nu utreder omfattningen och konsekvenserna av sponsrad vård. Hur bör frågan hanteras i framtiden? 

  Per Carlsson, professor emeritus Linköpings universitet och rapportförfattare,  Rikard Pellas, Compliance Officer, LIF. 

 • 15.35

  Sponsrad vård - Det här ska Vårdanalys titta på

  I somras gav regeringen Vårdanalys i uppdrag att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, exempelvis om företag betalar för utrustning och diagnostik. Vårdanalys ska också utvärdera konsekvenserna av sponsrad vård. Hur ser frågeställningarna och arbetsprocessen ut?

  Marianne Svensson, projektdirektör, Vårdanalys.

 • 15.50

  Prisutdelning: Årets Läkemedelsprofil 2017

  Läkemedelsmarknaden delar för elfte gången ut priset Årets Läkemedelsprofil. Priset är ett sätt att uppmärksamma energiska nytänkare som gjort kreativa insatser på läkemedelsområdet. 

 • 16.00

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  16 november 2017
 • Sista anmälningsdag:
  15 november 2017
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  3 495 kr + moms för dig som är anställd i vården eller på myndighet 6 995 kr + moms för deltagare från läkemedelsföretag, 8 995 kr + moms för deltagare från konsultföretag, advokatbyråer och andra leverantörer till läkemedelsföretag.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :


Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier