Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Landstingens läkemedelsstrategier 2018

Värdefullt men kostsamt - vad gör man när pengarna inte räcker till?

FULLBOKAT

Sverige har en lång tradition av värdebaserad prissättning av läkemedel. Men räcker de hälsoekonomiska metoderna till när fler och fler nya behandlingar är supernischade med höga prislappar? Och hur ska samhället hantera de behandlingar som långsiktigt är kostnadseffektiva men kortsiktigt får en så stor påverkan på budgeten att pengarna inte räcker till? Välkommen till en dag för diskussion och erfarenhetsutbyte kring prioriteringar och genomförande av läkemedelsstrategier.


 

Program

 • 09:00

  Registrering och kaffe

 • 09:30

  Moderator inleder dagen
  Ingrid Heath, chef Dagens Medicin Agenda

 • 09:35

  Från bredd till nisch - så utvecklar sig läkemedelsanvändningen och så påverkas politiken 
  Trenden mot att en större del av läkemedelsbudgeten går till snävare patientgrupper är tydlig och ritar om kartan för läkemedelsbudgetar världen över. Hur har utvecklingen sett ut de senaste tio åren och vad kan vi vänta oss framöver? Hur kommer politikerna förhålla sig till nya svåra avvägningar?
  Petter Odmark, byråchef Re-Think och fd analyschef Socialdepartementet

 • 10:00

  Kostnadseffektivitet och budgetpåverkan – hur förhåller de sig till varandra?
  Hur ska samhället hantera de behandlingar som långsiktigt är kostnadseffektiva men kortsiktigt får en så stor påverkan på budgeten att pengarna inte räcker till? Vad finns det för modeller för att lösa tillfälliga utgiftstoppar?
  Ulf Persson, Senior advisor IHE. 

 • 10:30

  Nationella läkemedelsstrategins arbete med prioriteringar
  Hur arbetar NLS med frågan om prioriteringar och introduktioner av nya behandlingar? Vilka aktiviteter har genomförts? Vilka mål har uppnåtts? Vad kvarstår att göra?
  Madeleine Wallding, Direktör Centrum för bättre läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket.

 • 10.50

  Förmiddagskaffe

 • 11:15

  Försäkringsbolagens roll i finansieringen av framtidens sjukvård
  Kommer privata försäkringar på hälso- och sjukvårdsområdet spela en större roll för finansiering av läkemedel och vård i framtiden och hur ska de i så fall samexistera med den offentligt finansieringen? 
  Kristina Hagström, Hälsostrateg Skandia och Kristina Olsson Ström, Välfärdsanalytiker och hälsostrateg, Länsförsäkringar. 

 • 11:45

  Läkemedel och samhällskontraktet – vad kan man lova medborgarna?
  När prioriteringarna blir tuffare ökar också kravet på transparens. Vad ska medborgare i Sverige räkna med från den offentliga vården i framtiden och vem ska bestämma över prioriteringarna? 
  Samtal mellan Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot i socialutskottet, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot i socialutskottet, Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne, Dag Larsson (S), landstingsråd Stockholms läns landsting, Anders Blank, VD LIF, Jenny Sonesson, ledarskribent Göteborgsposten.

 • 12:15

  Lunch

 • 13:15

  Stockholms läns landstings kommande läkemedelsstrategi - avvägningar och beslut
  SLL arbetar nu med en ny läkemedelsstrategi. Vilka är de prioriterade frågorna? Vilka utmaningarna ser man framför sig och hur planerar man att möta dem? 
  Magnus Thyberg, Avdelningschef Medicinsk stab, Stockholms läns landsting.

 • 13:40

  Känslor och evidens – även beslutsfattare är människor
  Johanna Wiss avhandling undersökte både hur beslutsfattare och allmänhet förhåller sig till de svåra avvägningar som ofta präglar beslut om subvention eller inte. Hennes forskning visar att psykologiska faktorer påverkar både vilka beslut som tas och hur allmänheten uppfattar besluten. Går det att balansera etik, psykologi och evidens?
  Johanna Wiss, hälsoekonom på SBU och tidigare forskare Linköpings universitet. 

 • 14:10

  Eftermiddagskaffe

 • 14:30

  Fallet Spinraza – att ta livsavgörande beslut på lite information
  Spinraza mot SMA är en behandling som ger många barn och föräldrar hopp om ett liv utan svåra handikapp. Men behandlingen är mycket kostsam och ännu så länge finns inte tillräcklig data för att tydligt kunna svara på om läkemedlet är kostnadseffektivt eller inte. NT-rådet och företaget bakom läkemedlet, Biogen, landande i en ny modell för att ge så många patienter som möjligt möjligheten att testa läkemedlet. Hur gick diskussionerna och vad kan man lära inför kommande introduktioner av nya läkemedel?
  Maria Landgren, läkemedelschef Region Skåne och ledamot i NT-rådet.

 • 15:05

  Regionalt ordnat införande - så optimerar VGR formerna för horisontell prioritering
  Västra Götalandsregionen har sedan tio år tillbaka en regional process för ordnat införande av läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Processen är designad för att länka till den nationella samverkansmodellen för läkemedel. Regionen har under 2017 reviderat sina rutiner kring introduktionsfinansiering för att bättre möta framtidens behov.
  Jan Kilhamn, Läkemedelschef och vice ordförande läkemedelskommittén i VGR. 

 • 15:30

  Prioriteringar måste alltid göras - så kommunicerar man svåra beslut
  Oavsett modell kommer prioriteringar alltid behöva göras och vården kommer behöva meddela patienter att de inte kan få en viss behandling. Hur kommunicerar man ett negativt besked på bästa sätt, både på systemnivå och i det direkta mötet med patienten?
  Lars Sandman, professor hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, föreståndare för Prioriteringscentrum, etisk rådgivare i NT-rådet.

 • 16:00

  Dagens avslutas

Information

 • När:
  23 mars 2018
 • Målgrupp:
  Alla som arbetar med läkemedelsfrågor.
 • Sista anmälningsdag:
  22 mars 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 6 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-6697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier