Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Landstingens nya läkemedelsstrategier

Upphandla eller förhandla? Landstingens nya läkemedelsstrategier

Välkommen till ett seminarium som analyserar, reder ut och diskuterar konsekvenserna av den senaste tidens stora och omvälvande förändringar som berör landstingens och läkemedelsindustrins agerande på läkemedelsmarknaden.

Seminariet är fullbokat.

 • Hur kommer Cimzia-domen att påverka landstingens och regionernas läkemedelsstrategier?
 • Hur påverkas nationella initiativ som NT-rådets arbete och det ordnade införandet?
 • Vilken roll ska TLV ha i framtiden för läkemedel inom och utanför förmånen?
 • Vad är erfarenheterna från den första nationella upphandlingen inom det ordnade införandet.
 • Vad vill politikerna göra för att skapa ett stabilt system som ger jämlik tillgång till läkemedel i svensk sjukvård?

Program

 • 10.00

  Registrering med kaffe.

 • 10.30

  Välkommen!

  Dagens moderatorer hälsar välkomna.

 • 10.40

  Hur ska landstingen använda sin ökade köparmakt?

  Cimzia-domen i Högsta förvaltningsdomstolen upphävde TLV:s beslut att förbjuda Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånen. Hur kommer domen att påverka landstingens och regionernas läkemedelsstrategier? Vem gynnas av den ökade köparmakten och hur påverkar det nationella initiativ som NT-rådets arbete och det ordnade införandet? Vilken roll ska TLV ha i framtiden när landstingen förhandlar eller upphandlar direkt med läkemedelsbranschen? Vilka läkemedel vill landstingen förhandla om?

  Magnus Thyberg, läkemedelschef, Stockholms läns landsting, Jörn Schneede, klinisk farmakolog och ordförande i ARIL, Läkemedelsrådets arbetsutskott för regionalt införande av nya läkemedel i Norrlandstingen, Astrid Forsström, läkemedelschef, Landstinget i Uppsala län.

 • 11.30

  En växande kö till landstingens förhandlingsbord? Vilka knackar på dörren?

  Det råder stor osäkerhet om vad Cimzia-domen innebär för möjligheterna för enskilda läkemedelsföretag att göra direkta prisöverenskommelser med enskilda regioner och landsting och branschorganisationen LIF kräver att lagstiftningen tydliggörs så att företagen får stabila och tydliga villkor för sin verksamhet i Sverige. Men under tiden har läkemedelsföretagen börjat ställa sig i kö hos landstingen för att diskutera affärsmöjligheter. Hur ser de enskilda företagen på domen, och hur vill de agera i förhållande till landstingen.

  Stefan Woxström, chef AstraZeneca Norden-Baltikum, Malin Parkler, vd Pfizer, Dag Larsson, ansvarig för regionala frågor, Lif.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Cimzia-domen och juridiken – hur ska och hur bör läkemedelsföretagen och landstingen agera?

  En analys av Högsta förvaltningsdomstolens beslut och en vägledning om vilka möjligheter och vilka befogenheter den ger för parterna. Är upphandling av läkemedel inom förmånen en möjlig väg i stället för skapa en marknad utan transparens? Vilka mått och steg kan och bör lagstiftarna ta? En av Sveriges främsta upphandlingsjurister ger sin syn på domen och dess konsekvenser.

  Anna Ulfsdotter Forssell, advokat/partner, Delphi.

 • 13.30

  PD1-hämmarna – en ny modell för nationell upphandling.

  Så kallade PD1-hämmare är en ny lovande klass läkemedel som prövas mot spridda former av svåra cancersjukdomar, exempelvis malignt melanom och lungcancer. I slutet av 2015 slutfördes en unik nationell upphandling av denna nya läkemedelsgrupp för den första indikationen, där samtliga landsting gick samman och använde Stockholms läns landsting som upphandlande part. En presentation av arbetet med modellen och genomförandet och en diskussion om erfarenheterna och lärdomarna från processen och slutresultatet? Vad kommer det att innebära att upphandlingen öppnas igen för varje ny indikation som ska prövas?

  Ulf Törnqvist, avtalscontroller för läkemedel, SLL Upphandling, Nicholas Backman, chef market access Sverige, Bristol Myers Squibb, Oskar Lindeberg, chef market access Sverige, MSD.

 • 14.10

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.30

  Klinikläkemedelsprojektet och framtiden – hur ska TLV:s uppdrag utvecklas?

  Under fem år har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, på regeringens uppdrag drivit en försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel, som stöd till landstingens råd för nya läkemedelsterapier, NT-rådet, och till enskilda regioner och landsting. Detta ska nu bli en del av TLV:s ordinarie myndighetsuppdrag. Vilka behov av utveckling finns av uppdraget så att patienterna får snabbare och mer jämlik tillgång till läkemedel, oavsett var de bor?

  Ylva Kalin, hälsoekonom, och Jonathan Lind-Martinsson, chef för enhet 2, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 15.00

  Slutdiskussion: Hur vill politikerna utforma regelverket för jämlik tillgång till läkemedel?

  Gabriel Wikström (S), idrotts-, folkhälso och sjukvårdsminister, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Mats Eriksson (M), regionråd, Region Halland, vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL.

 • 15.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  29 april 2016
 • Målgrupp :
  Alla som arbetar med läkemedelsfrågor.
 • Sista anmälningsdag :
  27 april 2016
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist, lokal Ängsö
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  Seminariet är fullbokat.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier