Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Landstingens och statens nya läkemedelsstrategier

Olika vägar – samma mål? Landstingens och statens nya läkemedelsstrategier

Välkommen till en dag som tar ett grepp om statens och landstingens framtida läkemedelsstrategier. Vi analyserar, reder ut och diskuterar hur staten och landstingen vill styra läkemedelsmarknaden på områden som finansiering, prissättning, upphandling, prioriteringar, tillgång, säkerhet och forskning. Vilka är de viktigaste målen och hur ska de uppnås?

Bild: Thinkstock

UR PROGRAMMET

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen!

  Dagens Medicins moderator Christina Kennedy inleder dagen.

 • 9.40

  Mot en ny modell för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel?

  Hur ska ansvaret för läkemedelsfinansiering fördelas mellan stat och landsting? Behöver subventions- och prissättningssystemet reformeras för att skapa en jämlik tillgång till läkemedel? I november tillsattes utredningen som ska ge svar på dessa frågor – hör utredaren ge sin syn på arbetet.

  Toivo Heinsoo, utredare.

 • 10.10

  Apotekens handelsmarginaler - är reglering nästa steg?

  Bör apotekens handelsmarginal regleras för att underlätta prisjämförelser? Det är huvudfrågan i tilläggsdirektiven till apoteksutredningen, som sedan i februari leds av Anna-Lena Sörensson (S). Utredningen ska även se över marknaderna för extempore- och dosläkemedel.

  Anna-Lena Sörenson (S), utredare, vice ordförande socialutskottet.

 • 10.40

  Paus.

 • 11.00

  Nu kommer läkemedelslistan – men har vi arbetssätten som krävs?

  Färre komplikationer och färre sjukhusinläggningar. Det hoppas regeringen på med sitt förslag till nationell läkemedelslista. En nationell läkemedelslista har länge efterfrågats av professionen och enligt förslaget ska vårdpersonal få möjlighet att se patientens samtliga läkemedel och ordinationsorsak. Men vilka arbetssätt krävs för att listan inte ska falla platt? Hur ser läkarna på sitt ansvar?

  Maria Palmetun Ekbäck, ordförande nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, Maarten Sengers, sakkunnig, socialdepartementet.

 • 11.30

  Debatt: Hur jämlika är läkemedelskommittéerna? Väger patientens postnummer tyngre än dess behov?

  Den europeiska kardiologiföreningen förespråkar behandling med noak – oralt direktverkande antikoagulantia – som förebyggande behandling mot stroke vid förmaksflimmer. Bland annat medför noak lägre risk för hjärnblödning jämfört med trotjänaren warfarin. Men vissa landstings läkemedelskommittéer jämställer fortfarande de båda behandlingarna eller utesluter vissa noak – vilket väckt kritik från patienter, profession och industri. Bäddar landstingens läkemedelskommittéer verkligen för en jämlik vård?

  Tomas Täckström, medicinsk chef Hjärta-kärl Bayer, Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening, Maria Palmetun Ekbäck, ordförande nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, Gerd Lärfars, ordförande läkemedelskommittén Stockholms läns landsting, Mårten Lindström, ordförande läkemedelskommittén i Region Jönköpings län.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Den värdebaserade prissättningen – lever TLV upp till kraven?

  Trepartsöverläggningarna avslutas med en kombination av förvaltningsbeslut, ett avtal och en rekommendation – vilket gör hela processen med den värdebaserade prissättningen oklar. Det menar Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, i en analys gjord på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen. Det gör att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, blir en dold avtalspartner, enligt hennes slutsats. Hur blev det så och vad kan vi göra åt det?

  Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet, Anders Blanck, vd, Lif, Mårten Lindström, ledamot NT-rådet samt ordförande i läkemedelskommittén,  Region Jönköpings län, Jonathan Lind-Martinsson, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 13.45

  PD1-hämmarupphandlingen – vad är nästa steg?

  Processen med införande av PD1-hämmare går framåt – i år har en ny upphandling genomförts och sedan den 1 april gäller nya avtal. Det var hösten 2015 som en unik nationell upphandling genomfördes av PD1-hämmare mot mot svåra cancersjukdomar. Alla landsting gick samman och Stockholms läns landsting fungerade som upphandlande part.

  Nu gäller PD1 två punkt noll, Keytruda och Opdivo rekommenderas parallellt och terapivalet blir ett lokalt beslut. Processen innebär både högre krav på NT-rådet och på landstingen.

  Ulf Törnqvist, avtalscontroller, Stockholms läns landsting

 • 14.15

  Seminariet avslutas med kaffe.

Information

 • När:
  26 april 2017
 • Målgrupp :
  Du som arbetar med läkemedelsfrågor inom landsting, myndighet eller företag.
 • Sista anmälningsdag :
  24 april 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller företrädare för myndigheter eller patienter. 5 995 kr + moms för dig som arbetar på läkemedelsföretag. 7995 kr + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier