Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Lungdagen 2018

Astma och KOL

Smart organisation för en bättre astma- och KOL-vård.

Att möta framtidens krav och behov på en god astma- och KOL-vård.


Hur möter vi framtidens krav och behov från patienter och personal på en god astma- och KOL-vård? Vad kan vi lära av dem som ligger i framkant med arbetet att förbättra vården för patienter med astma och KOL?

Vi kommer bland annat att diskutera: 

 • De uppdaterade nationella riktlinjerna och kunskapsstöd för vård vid astma och KOL
 • Möjlighet till uppföljning av riktlinjerna i primärvården?
 • Interprofessionellt digitalt egenvårdsstöd
 • Triangelrevison - det kollegiala lärandet
 • Forskning och innovation
 • Kan vi mäta dyspné vid KOL?
 • Patientperspektivet - att leva med KOL
 • Kraftsamling för en god astma- och KOL-vård - vad krävs av vården?

Program

 • 8.50 Registrering och kaffe

 • 9.20 Inledning av moderator och samtal om vilka kraftsamlingar inom vården som behövs för en god astma- och KOL-vård.

  Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung, Jonas Binnmyr, Samordnare Vård och Forskning, Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

 • 9.40 De uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL

  De nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL har uppdaterats och bygger på bästa tillgängliga och aktuella kunskap. De områden som uppdaterats berör läkemedelsbehandling samt fysisk träning vid KOL. Hur håller vi riktlinjerna ”levande”?

  Elisabeth Eidem, utredare, Socialstyrelsen

 • 10.05 Kunskapsstöd för astma och KOL

  Den nationella arbetsgruppen för Astma och KOL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram kunskapsstöd som är till för att användas av professioner inom astma- och KOL-vården. Målet är att minska variationer inom området samt att den bästa kunskapen används. Hur används och kommer kunskapsstöden patienterna bäst till nytta? Och hur kan kunskapsstöden påverka astma- och KOL-vården till det bättre.

  Caroline Stridsman, ordförande i nationella arbetsgruppen för astma och KOL, Leg. Sjuksköterska, PhD, Region Norrbotten

 • 10.30 Kaffepaus

 • 11.00 Luftvägsregistret – gör skillnad för patienten

  I dag finns det 170 770 unika patienter registrerade i Luftvägsregistret men det finns ett mörkertal. I Sverige finns sannolikt omkring 500 000 personer med diagnosen KOL och 900 000 med diagnosen astma, flertalet av dessa är helt okända för sjukvården. Genom att kartlägga patienternas livskvalitet och vårdkvalitet skapar Luftvägsregistret grunden till en förbättrad plattform för astma- och KOL-vården och patienten. Hur kan enheterna via Luftvägsregistret identifiera behov och hitta nya effektiva möjligheter till förbättring för patienterna? Vad är det senaste som Luftvägsregistret kan dela med sig av?

  Kerstin Fjällman-Schärberg, Avdelningschef FOU, Avdelningen för forskning och utveckling region Halland, Bitr.registerhållare Luftvägsregistret

 • 11.25 Rätt diagnos och behandling utifrån riktlinjer

  Hur kan vårdmottagningarna diagnostisera astma och KOL patienterna mer korrekt och ge patienten rätt behandlingsmetod genom att arbeta utifrån de uppdaterade riktlinjerna för en god astma- och KOL- vård? Och hur kan exempelvis en god samverkan mellan olika professioner skapa en bättre vård för patienten? Och vad krävs av landets astma och KOL mottagningar för att bibehålla en god vårdkvalitet inför framtiden?

  Inger Kull, leg sjuksköterska, docent, Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot allergi Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 • 11.50 Lunch 

 • 13.00 PrimärvårdsKvalitet - ett stöd för utveckling av primärvården

  Kvalitetsuppföljning med hjälp av PrimärvårdsKvalitet börjar bli mer aktuellt nationellt. En kort presentation av PrimärvårdsKvalitet och exempel på hur det kan användas för att utveckla vården.

  Peter Odebäck Specialist i allmänmedicin, Medicinsk rådgivare – kvalitetsutveckling, Capio Närsjukvård

  Ulrika Elmroth, allmänläkare, projektledare för PrimärvårdsKvalitet, SKL

 • 13.25 Triangelrevison - det kollegiala lärandet

  Triangelrevisonen bygger på att verksamheter och kolleger utvärderar varandra. Det är en lärande process vars syfte bygger på utbyte mellan tvärprofessionella team, som ska leda till förbättringar och ett effektivare arbetssätt. Projektet drivs av SKL som tillsammans med de Nationella programråden för Astma och KOL, diabetes och stroke utarbetat modellen. Ambitionen med projektet är att det ska vara ett komplement till övrigt kvalitetsarbete som görs inom området, och att man ska kunna påverka förbättringsarbetet direkt. Hur genomförs arbetet rent praktiskt? Hur har det gått att implementera projektet ute i Primärvården? Vad kan man se för positiva effekter som lett till en bättre kvalitet för vårdenheterna och patienterna?

  Claes Gustafsson, Med Dr, överläkare, Projektledare för Triangelrevision på uppdrag från Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning, T.f. processansvarig strokevården inom NU-sjukvården, kvalitetsansvarig inom regionala strokerådet i VGR

   

 • 13.50 Kan vi mäta dyspné vid KOL?

  Hur kan fysioterapeutens arbete se ut för att minska KOL-patientens problem med dyspné samt andningsteknik vid fysisk ansträngning och vid ADL.

  14.15 Kan alla träna som har astma? 

  Hur ser fysioterapeutens arbete ut vid astma-rehabilitering; astma-skola, konditionstester och uppläggning av träning för att minska risken för ansträngningsutlöst astma.

  Ingrid Hemström Nordgren Leg sjukgymnast MSc Specialist i lungmedicin, Nollåtta Sport & Rehab AB

 • 14.40 Kaffepaus

 • 15.20 Innovationsprojekt som förmedlar egenvård till personer med KOL

  Innovationsslussen i Västra Götalandsregionen tar tillvara på innovationer inom hälso- och sjukvården. Olika yrkeskategorier samarbetar och finner synergieffekter som gör att patienten får en bättre vård. KOL- teamet på Skaraborgs sjukhus har skapat ett interprofessionellt digitalt egenvårdsstöd i realtid för KOL patienter. Utbildningen ska ge KOL patienten en bättre inblick och hjälp med sin sjukdom samt verktyg för en bättre vardag. Hur har Skaraborgs sjukhus skapat denna webbutbildning? Vilka möjligheter och effekter har man sett genom att olika professioner samarbetat tillsammans med patienter för att få fram en lösning? Vad kan vi ta med oss för lärdomar från Västra Götalandsregionen och deras innovationsprojekt?

  Margaretha Lundin, Kurator KOL-teamet, Skaraborgs Sjukhus

 • 15.45 Vård i hemmet av KOL-patienter – hur gick projektet?

  Med några enkla knapptryck på sin surfplatta kan KOL patienten få kontakt med sin läkare. Visuell och muntlig kontakt sker direkt med en vårdoperatör som får upp all relevant data om patienten. Syftet med projektet har varit att skapa möjligheter till trygghet och högre livskvalitet för patienten.  Men även lägre kostnader och effektivare verksamheter för vården samt nya marknader och innovationer för näringslivet. Projektet avslutades under 2017, hur har det gått? Har man uppnått de effekter man ville? Har patienterna fått en bättre trygghet och livskvalitet?

  Per-Olof Sjöberg, Vice President Business & Innovation Area Digitalization, RISE, Research Institutes of Sweden

  Michael Peolsson, projektledare e-hälsa, RISE, Research Institutes of Sweden

 • 16.05 - 16.15 Avslutning

  Detaljer i programpunkter och tider kan ändras. 

Information

 • När:
  22 maj 2018
 • Målgrupp:
  Personer som verkar inom privat och offentlig sjukvård.
 • Sista anmälningsdag:
  21 maj 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Partners

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier