Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Rätt behandling till rätt patient

Rätt behandling till rätt patient – så säkrar vi evidens och kostnadseffektivitet

Framtiden för life science är att kunna följa patientens behandlingsresultat i klinisk vardag. Tillgången till data från den kliniska verkligheten – real world data – är avgörande för att öka kunskapen om nya läkemedel och andra behandlingar.

Både på nationell nivå och i regioner och landsting ställs nu ökade krav på uppföljning och utvärdering för att säkra att behandlingarna är kostnadseffektiva och ges till rätt patienter.

 • Hur kan man arbeta med klinisk uppföljning och utvärdering i praktiken?
 • Hur ska uppföljning och ny evidens integreras i det ordnade införandet av innovativa läkemedel?
 • Hur kan real world data användas för att följa patientens resa i vården?

På vårt seminarium den 18 maj möter du internationella och svenska experter på området, och de ledande beslutsfattarna på nationell och regional nivå.

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen.

  Dagens moderator, Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden, inleder seminariet.

 • DEL 1: DET ORDNADE INFÖRANDET OCH REAL WORLD DATA.

 • 09.35

  Hur ser vi till att rätt patienter får tillgång till de nya innovativa läkemedlen?

  En avgörande fråga för den värdebaserade prissättningen av läkemedel är att nya och innovativa läkemedel används på rätt sätt i sjukvården. Hur ser möjligheterna ut i dag till uppföljning, och hur vill TLV utveckla dessa verktyg? Vilka krav kan myndigheten ställa på uppföljning i trepartsavtal och ordnat införande?

  Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 10.10

  Det första året med det ordnade införandet - samverkan och uppföljning.

  Sveriges Kommuner och Landsting har en central roll i det ordnade införandet genom NT-rådet som ger rekommendationer om nya läkemedel till landstingen och förhandlingsdelegationen som koordinerar förhandlingarna med läkemedelsföretagen och TLV. 
  I landstingens samverkansmodell för läkemedel arbetar de gemensamma funktionerna, Förhandling och Marknad, tillsammans med landstingen med förhandlingen med läkemedelsbolagen. Landstingen beslutar var och en för sig, men de gemensamma funktionerna koordinerar arbetsgrupper för att arbeta med avtal, för främst nya läkemedel. Vi får lyssna till reflektioner och hur samverkan fungerat med läkemedelsföretagen. Vad gör de gemensamma funktionerna och vad gör landstingen? Vad är erfarenheterna från dialog och samverkan med läkemedelsföretagen? Vilka system finns för uppföljning av de behandlingar som ges? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre?

  Mikael Svensson, förhandlingskoordinator vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 • 10.45

  Kaffepaus.

 • 11.05

  Är real world evidence svaret på bättre uppföljning av behandlingar i sjukvården?

  Det blir allt mer intressant att få veta vad vi får ut av läkemedel och andra behandlingar i sjukvården, och vilket värde som investeringarna genererar för skattebetalarna. Alla vill ha bättre uppföljning - real world evidence är metoden för att följa upp läkemedel och analysera data för hur behandlingarna fungerar i verkligheten. Hur används real world data i dag, och vilka verktyg finns att tillgå?

  Katarina Steen Carlsson, fil dr, hälsoeknom vid Institutet för sjukvård- och hälsoekonomi, IHE, Lunds universitet.

 • 11.40

  Diskussion: En ny roll för market access

  Hur vill läkemedelsbranschen forma strategiska samarbeten med sjukvården för att säkra evidens och kostnadseffektivitet vid introduktion av nya läkemedel.

  Niklas Karlberg, vd Novartis och ordförande i Lif, Mats Ekelund, associate director, market access, Biogen.

 • 12.15

  Lunch.

 • DEL 2: REAL WORLD DATA I PRAKTIKEN

 • 13.15

  Rätt behandling till rätt patient – nya vägar för behandling och uppföljning vid lungcancer.

  De senaste åren har en rad nya läkemedel kommit för behandling av lungcancer. Förutom äldre och nyare cytostatikapreparat har tillkommit målstyrda behandlingar och immunoterapier. Behandlingen måste skräddarsys för varje patient, och utvecklas i takt med att nya läkemedel introduceras. Det kräver en noggrann dokumentation och uppföljning i det nationella kvalitetsregistret för lungcancer. Registret koordineras nu med en virtuell nationell forskningsportal för lungcancer, som öppnar för möjligheten att besvara specifika frågor när man till exempel behöver koppla samman diagnostik med behandlingsutfall. Portalen kan kommunicera med både kvalitetsregister och patientjournal, vilket ger möjlighet att följa en cancerpatient hela vägen från diagnostik och behandling till utfall, överlevnad, biverkningar och livskvalitet.

  Anders Vikström, överläkare vid lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

 • 13.50

  Patientrelaterade utfallsmått – nyckeln till att följa patientens resa i vården.

  Patientmedverkan är en avgörande faktor bakom utveckling av vården. Det är viktigt att se patienterna och deras anhöriga som resurser vid utveckling av vården och att aktivt ta tillvara deras erfarenheter. PROM, Patient Reported Outcome Measures, mäter hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling. Vad är viktigt när mätningarna görs? Vad finns i verktygslådan idag och i morgon?

  Lotti Orvelius, med dr, intensivvårdssjuksköterska, PROM-centrum, Region Östergötland.

 • 14.30

  Kaffepaus.

 • 15.00

  Har de nationella kvalitetsregistren vad som krävs för framtiden?

  De svenska kvalitetsregistren är världsledande och bidrar fortlöpande till att kvaliteten på svensk sjukvård förbättras. UCR, Uppsala Clinical Research Center, är Sveriges äldsta och nationella registercentrumorganisation, som arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det huvudsakliga uppdraget är att stötta och utveckla nationella och lokala kvalitetsregister, men det bedrivs även egna forskningsregister och registerbaserade randomiserade kliniska studier. Hur möter kvalitetsregistren framtidens behov?

  Bertil Lindahl, professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

 • 15.30

  Vad ger samarbete mellan forskning och industri kring real world data?

  Karolinska Institutet har lång erfarenhet av olika former av näringslivssamverkan, inklusive uppdragsprojekt, inom RWE-området. För ett år sedan inleddes en ny typ samarbete med läkemedelsföretaget Janssen. I fokus för samarbetet står uppföljning och effekter av sjukdom och behandling, med hjälp av rutindata från hälso- och sjukvården, real world data, och hur de relaterar till effekter i kliniska prövningar. Ska akademin samarbeta med industrin kring RWE? Under vilka former? Vilka är erfarenheterna?

  Johan Askling, professor vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet

 • 16.00

  How to use real world big data - strategic choices and opportunities

  Möt en av världens ledande experter inom real world data, John Cai, chef för medcial informatics på Celgene i USA. Han ger sin syn på hur real world data kan användas, dels för att ge stöd för kostnadseffektiviteten och det kliniska värdet av nya behandlingar, dels för att förbättra utvecklingen av nya läkemedel, hitta nya indikationer, finna träffsäkrare behandlingar och förbättra designen av kliniska studier.

  John Cai, director, medical informatics, Celgene, USA.

 • 16.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  18 maj 2016
 • Sista anmälningsdag :
  16 maj 2016
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist konferens, lokal St Clara
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  3475 kr + moms för anställda i sjukvården och på myndigheter. 6950 kr + moms för deltagare från läkemedels- och medicinteknikföretag. 8950 kr + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070-4557263
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier