Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Market Access-dagen 2017

Market Access-dagen 2017: Världsbäst på data – men till vilken nytta?

Sverige är ett av de länder som är världsbäst på patientdata – men vad krävs för att de ska vara till verklig nytta för patienterna? Hur kan sjukvård, forskning och företag samarbeta för att ge patienterna tillgång till bättre medicinska behandlingar? Vilka hinder finns det?

Market Access-dagen 2017 ger inblick i förutsättningarna för att använda real world data och real world evidence i svensk sjukvård. Årets program diskuterar också några av dagens stora utmaningar när det gäller att ge patienterna tillgång till nya, innovativa läkemedel.

 • Vad krävs för att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare och till en acceptabel samhällsekonomisk kostnad i Sverige och i EU?
 • Vilken effekt kan den nationella läkemedelsstrategin få för introduktion av nya behandlingar?

Program

 • 09.30

  Dagen inleds av moderator Jonny Sågänger, redaktör för Läkemedelsmarknaden.

 • 09.35

  Svenska register tappar trots miljardsatsning.

  I dag uppfyller endast 13 av mer än 100 nationella register alla krav som ställs för att kunna användas aktivt för forskning och innovation. Hälso- och sjukvården behöver, liksom företag och reglerande myndigheter, tillgång till den kliniska kunskap som dagligen genereras. De 1,5 miljarder kronor som satsats har inte infriat förväntningarna. Flera insatser behövs för att företagen ska kunna bli en naturlig samverkanspartner i detta ekosystem, vilket behövs för att Sverige ska kunna locka till sig internationella forskningsinvesteringar: Hur ser vägen framåt ut?

  Anders Blanck, vd , Lif, Läkemedelsindustriföreningen.

 • 10.00

  Uppföljning med RWD och rollen i EUnetHTA-samarbetet.

  Real World Data kommer att få en växande betydelse. På EU-nivå har gjorts satsningar för att påskynda processerna. Hur ser TLV på utvecklingen av uppföljning med RWD?
  De flesta hälso- och sjukvårdssystem världen över har olika former av program för att evidensbaserade beslutsprocesser inom hälso- och sjukvården, för att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet. De europeiska (EUnetHTA) nätverket stöder dessa program och ger utbyte av erfarenheter och resultat av genomförda utvärderingar. Hur ser TLVs roll ut i samarbetet? Hur är det organiserat? Vad har samarbetet givit hittills?

  Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 10.30

  Kaffepaus.

 • 11.00

  Vad är möjligt att få ut av RWE i de register som redan finns?

  Nationella diabetesregistret, NDR, har blivit en nödvändig del av diabetesvården, inte minst sedan diabetesvården under slutet av 1990-talet präglats av en allt bättre kunskap om olika riskfaktorers betydelse för diabeteskomplikationer och hjärt-kärlsjukdom, samt värdet av modern behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter, med mera. NDR fyller funktionen som instrument för uppföljning av behandlingsresultaten. Nu går det till exempel att visa en kraftig minskning i hjärtkärlsjukdomar och död bland personer med diabetes.

  Soffia Gudbjörnsdottir, adjungerad professor och registerhållare, Nationella diabetesregistret.

 • 11.30

  Hur kan ehälsa bidra till bättre uppföljningsdata och mindre arbetsbörda för inmatning?

  Ett par exempel på hur uppföljningsdata kan göras från kvalitetsregistret SRQ och från checktjänsten ontilederna.

  Sofia Ernestam, verksamhetschef, CEO, Akademiskt specialistcentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Key market access trends – a Nordic perspective.

  Manuel Voll, General Manager Nordics, QuintilesIMS.

 • 13.30

  Diskussion: Vilka systemförändringar kräver framtidens medicinska genombrott?

  Läkemedelsutvecklingen går mot allt mer skräddarsydda terapier inom smala terapiområden. Hur ska de värderas? Hur utvecklar vi samarbetet mellan TLV, industrin och landstingen för att kunna ge patienterna tillgång till framtidens medicinska framsteg?

  Fredrik Andersson, avdelningschef, TLV, Sarah Friberg, Market Access Director, Celgene och Gerd Lärfars, chef för enheten Läkemedelsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och ordförande, NT-rådet.

 • 14.00

  Big data verktyg när svenska forskare studerar läkemedelseffekt.

  Svenska forskare har fått 30 miljoner från stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för ett projekt som ska använda big data för att räkna ut hur cancerpatienter svarar på läkemedel. Läkare och forskare ska kunna mata in ett molekylärt mönster från en patient och få veta om personen liknar andra patienter i databasen och hur de behandlats. Längre fram i tiden kanske verktyget också kan föreslå läkemedel på en individuell nivå. Arbetet ska pågå i fem år och är i uppstartsfasen. Vi får en aktuell lägesrapport.

  Sven Nelander, leder en forskningsgrupp inom medicinsk systembiologi lokaliserad vid Uppsala universitet och SciLifeLab.

 • 14.30

  Kaffe.

 • 15.00

  Så kan vården och patienten dra nytta av data som patienterna själva samlar in.

  En klinisk studie med en individuell digital vårdplan och app-stöd för bättre levnadsvanor för diabetespatienter genomförs nu i samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska sjukhuset och ett flertal vårdcentraler. Tillsammans med patienten tas en digital vårdplan fram, där vården får ta del av hur mycket patienten rör på sig och patienten får sina provsvar i appen. Hur kan vården, forskning och industrin dra nytta av patientgenererad data idag och framöver?

  Ylva Trolle Lagerros, docent, ST-läkare, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset; enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet, Stockholm.

 • 15.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  30 maj 2017
 • Sista anmälningsdag :
  28 maj 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist konferens
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården eller företrädare för myndigheter eller patienter. 6 995 kr + moms för dig som arbetar på läkemedelsföretag. 8995 kr + moms för övriga.
 • Kontakt:
  Niklas Hargell
  niklas.hargell@bbm.bonnier.se
  070 455 72 63
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier