Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

MedInnovation Skåne 2018

MedInnovation Skåne 2018

MedInnovation Skåne - en levande arena för innovation och forskning nära patienten 


Ett strategiskt arbete pågår både regionalt och nationellt om hur Sverige ska bli internationellt ledande inom Life Science. För att Sverige ska bli attraktivt internationellt krävs nära dialog och samarbete. 

 • Hur ska de regionala och nationella Life Science strategierna bli reella för näringslivet och skapa innovation för vården och regionen? Och vad har strategierna gemensamt och vad skiljer dem åt?
   
 • Hur kommer Skånes Life Science strategi se ut och vad säger utredning Framtidens hälsosystem i Region Skåne?
 • Hur kan kliniska studier fungera som språngbräda för innovation i vården, och vilken betydelse har innovationen för patienten?

 • Hur kan utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssätt bidra med att utveckla regionens Life Science?

 

Delar av programmet -

 • 9.00

  Registrering och frukost

 • 9.30

  Dagens moderator öppnar MedInnovation Skåne 2018

  Dagens moderator - Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

 • 9.35

  Inledning – Värdet av samverkan för regionens utveckling

  Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF

  Kerstin Jakobsson, vd, Medicon Village Innovations AB 

  Daniel Kronmann, enhetschef, Innovation och Entreprenörskap - Regional utveckling, Region Skåne

 • 9.50

  Finansiering och verktyg för innovation i vården

  Vad behövs för att ta fram innovativa, behovsdrivna och konkurrenskraftiga lösningar inom vården? I samverkan med akademi och näringsliv kan vården, både personal och patienter, skapa goda förutsättningar för ökad hälsa, samhällsnytta och hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige. Vägen för att öka innovationskraften i vården kan dock vara krokig och hur kan staten hjälpa till?

  Karin Eriksson, enhetschef Hälsa, Vinnova

 • 10.20

  Framtidens Science Parks - en motor för innovation i vården

  Behovet av innovation är stort, inte minst för att kunna möta framtidsutmaningar inom digitalisering såväl som inom demografi, hälsa och miljö. Om Sverige ska vara världsledande inom innovation krävs ett genuint och öppet samarbete mellan näringsliv, akademin och samhället. Science parks och inkubatorer är neutrala arenor för regional utveckling och nationell samverkan. Här kan akademi, näringsliv och samhälle mötas  – genom detta möte skapas värde; nya företag startas, forskning kommersialiseras och näringslivet och det offentliga driver gemensamma utvecklingsprojekt. Hur ser framtida strategier ut för Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och hur kan science parks och inkubatorer stödja en ökad innovation i vården? 

  Mikaela Hellberg, senior projektledare, Swedish Incubators & Science Parks (SISP) 

 • 10.50

  Kaffe och förmiddagsfika

 • 11.15

  Spetspatienter en social innovation – ny resurs för vården

  Sjukvården behöver gå från att endast leverera vård till att stödja patientens egenvård. Hur är det att få en livsavgörande sjukdom och hur kan man som patient själv utveckla metoder och strategier för att påverka vårdkedjan och att andra patienter ska få tillgång till livsavgörande behandling. Hur ska kontaktytorna mellan spetspatienter, vård, forskning, företag och myndigheter se ut för att för att bygga en mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård samt läkemedelshantering?

  Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet

 • 11.45

  Framtidsspaning - tekniska framsteg som optimerar människokroppens funktioner och hälsa

  Hur kan tekniska framsteg användas för att optimera människokroppens funktioner och hälsa? Och hur kommer teknologin påverka vår hälsa i framtiden? Futuristen och en av grundarna till biohackingföreningen Bionyfiken, Hannes Sjöholm, ger en analys om framtida teknologier som Human Augmentation-teknik och hur företag och organisationer kan navigera i en teknikdriven omställning. Ta del av hans visioner för framtidens högteknologiska sjukvård.

  Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer, Epicenter Stockholm

 • 12.15

  Lunch

 • 13.15 - 14.15

  Workshops med erfarenhetsutbyte:

  Spår 1. Tjänstedesign med patienten i centrum

  Inledning: Enklare vardag med digitala lösningar, innovation och design

  Digitala lösningar, innovation och design kan skapa en enklare vardag för patienter med en livslång sjukdom. Elsa är en ny digital tjänst som hjälper patienten att förstå hur livsstil kan påverka behandlingseffekten så att hen kan göra egna val som förbättrar hälsan och minskar sjukdomsaktiviteten. Ta del av hur Elsa med hjälp av vetenskaplig forskning, och ett gediget designtänk, möjliggör för patienten att få kontroll över sin situation och samtidigt kan vara en del i att skapa en effektivare vårdkedja.

  Sofia Svanteson, grundare, vd, Elsa Science

  Panel: Tobias Schölin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne, Peter Nordström, programchef SWElife, Jonas Matthing, Research Manager, RISE Research Institutes of Sweden, Lisa Malmberg, PhD i design, tjänstedesigner, processledare DialogLab, landstinget Sörmland, Bengt Stavenow, chef Innovation management i hälso- och sjukvård, Innovation Skåne

  Spår 2. Nya typer av kliniska studier i en digital värld

  Ulf Malmqvist verksamhetschef och nodföreståndare Forum Söder, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne m.fl.

  Spår 3. Nya behandlingsmetoder - cell-och genterapi

  Maria Landgren – läkemedelschef, Region Skåne

  Ingemar Petersson - forskningschef Skånes universitetssjukvård, Region Skåne m.fl.

 • 14.30

  Sammanfattning av de olika workshop spåren

 • 14.45

  Paneldiskussion - Hur hittar vi gemensamma mål i nationella och regionala strategier inom Life Science, och hur når vi dem?

  - Den nationella life science-strategin framåt
  Jenni Nordborg, chef regeringens Life science-kontor

  Skånes Life Science strategi och Framtidens hälsosystem i Region Skåne 
  Rita Jedlert, bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, direktör för södra regionvårdsnämndens kansli

  - Handlingsplan Life Science
  Helena Strigård, vice vd och policychef, SwedenBio 

  - Öresundsregionens Life Science strategi 
  Petter Hartmann, vd, MVA - Medicon Valley Alliance

  - Synergier, likheter och olikheter mellan de olika strategierna
  Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF

 • 15.30

  Dagen avslutas och summeras 

Information

 • När:
  21 november 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse för Life Science, klinisk forskning och innovation i sjukvården - politiker, chefer, forskare, sjukvårdens professioner, patientföreträdare och näringslivsrepresentanter och bolag inom Life Science
 • Sista anmälningsdag:
  16 november 2018
 • Plats:
  Medicon Village, Lund
 • Adress:
  Scheelevägen 2 Lund
 • Pris:
  500 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne
 • Utställarinformation :


Medarrangörer

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier