Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Multisjuka äldre 2017 - Bygg broar och riv gränser

Framtidens vård och omsorg för de äldsta, sjukaste och sköraste

Den stora gruppen multisjuka patienter är hälso- och sjukvårdens i särklass tuffaste framtida utmaning i takt med att allt fler svenskar blir riktigt gamla. Om tio år är 750 000 svenskar 80 år eller äldre – många svårt sjuka med stora vårdbehov de sista åren i livet. Vad gör vi i dag för att skapa framtidens vård och omsorg för de äldsta, sjukaste och sköraste

 • Hur skapar vi vårdkedjor för multisjuka äldre som verkligen fungerar?
 • Hur gör de som har lyckats? Vilka resultat har de kommit fram till?
 • Vilka politiska lösningar behövs på nationell, regional och lokal nivå?

Program

 • 09.00

  Registrering och frukost.

 • 09.30

  Välkommen till Multisjuka äldre 2017.

  Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.

 • 09.35

  En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen – förslagen för att klara framtidens utmaningar för det åldrande Sverige

  Den 31 mars överlämnar regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto sitt förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att med långsiktiga insatser inom sex strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Åtgärderna ska bland annat leda till bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, högre kvalitet och ökad effektivitet samt en jämlik och jämställd äldreomsorg. Här presenteras förslaget i sin helhet. Vad kommer det att betyda för utvecklingen inom äldreomsorgen och vad betyder det för de äldsta, sköraste och sjukaste patienterna?

  Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare.

 • 10.10

  Diskussion: Vilka lösningar behövs på nationell, regional och lokal nivå?

  En panel med företrädare för politik, profession och patienter diskuterar och kommenterar förslagen till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hur fungerar samordningen mellan omsorgen, primärvården och akutsjukvården?

  Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, Peter Graf, ‎vd, vård- och omsorgsbolaget TioHundra, Norrtälje, Johan Ejerhed, medicinskt avdelningsansvarig läkare på Danderyds sjukhus, Stig Nyman, ordförande, Handikappförbunden.

 • 10.40

  Kaffepaus.

 • 11.05

  Geriatrikern – den bästa dirigenten i vården för de äldsta och sjukaste?

  Multisjuka patienter är en utmaning för hela sjukvården, bland annat eftersom de inte har någon självklar plats i den diagnosspecifika sjukvården. För dessa mycket sköra patienter är det dessutom direkt dåligt att befinna sig på akutmottagningen i onödan. Det ökar risken för förvirring, undernäring samt risken att drabbas av olika smittor. I dagsläget saknas någon som tar ett helhetsansvar för de multisjuka patienterna, som ofta balanserar på gränsen mellan primärvården och slutenvården. Enligt Svensk Geriatrisk Förening är geriatrikerna den specialistgrupp som både kan och vill ta på sig det ansvaret. Hur ska uppdraget se ut och vilka förändringar och förbättringar leder det till för patienterna?

  Carina Metzner, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening, specialist i geriatrik vid Brommageriatriken i Stockholm.

 • 11.30

  Värdebaserad vård för multisjuka äldre - från stuprör till tematisk vård på Karolinska universitetssjukhuset

  I Karolinska universitetssjukhusets nya tematiska organisation är Åldrande ett eget tema. Visionen är att temat ska bli ett "Center of Excellence" för forskning, utveckling, utbildning och nya behandlingsmetoder för multisjuka och sköra äldre. Kliniken har ett ansvar för basuppdraget för regionsjukvården, men ska också satsa på mer högspecialiserade vård. Utgångspunkten för verksamheten är modellen för värdebaserad vård, där vården utformas för att möta patienternas behov och förväntningar, både när det gäller de medicinska resultaten och upplevelsen av vården. Organisationen byggs också på detta sätt, där patienternas väg genom vården får styra.

  Martin Annetorp, operativ chef för tema Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Depression och ångest hos äldre – en allvarlig komplikation som går att förebygga och behandla.

  Att förebygga, diagnostisera och behandla depression och ångest är en förutsättning för att kunna ge en helhetsvård till multisjuka äldre. Trots att dessa diagnoser är mycket vanliga hos äldre, råder i dag både en underdiagnostik och underbehandling. Depression och ångest leder till en minskad livskvalitet samtidigt som den också skapar behov av hjälp och stöd.

  Ingvar Karlsson, docent, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, vice ordförande i Svensk Förening för Äldrepsykiatri.

 • 13.30

  Färre till akuten när ambulanssjukvården samverkar med kommunens sjuksköterskor.

  Ambulanssjukvården i Region Skåne har inlett ett samarbete med kommunernas sjuksköterskor för att få en bra samverkan kring de multisjuka patienterna. Genom samverkansmöten med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och personal från ASIH, har alla fått ökad insyn i och förståelse för varandras verksamheter. För att kunna ge samma besked till patienterna, krävs att alla parter får access till den samordnade individuella vårdplanen för patienten. Med stöd av ny teknik fungerar ambulansen i dag som sjukhusets förlängda arm, så att inte fler än nödvändigt behöver skickas in till akuten.

  Poul Kongstad, chef för ambulanssjukvården i Region Skåne.

  Helen Hansson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, Vellinge kommun.

 • 14.10

  Vård över alla organisationsgränser – så funkar det.

  Nacka kommun utanför Stockholm skapar rutiner och arbetssätt för samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. Det pågår ett samverkansprojekt för  att ta fram en modell för samordnad individuell plan. Hur ser förutsättningarna ut för framtiden? Vad är avgörande för att hålla samarbetet vid liv, trots olika huvudmän? Vad är det mest kritiska punkterna för att få organisationen att fungera?

  Anna-Lena Möllstam, enhetschef äldreomsorgen, Nacka kommun.

 • 14.40

  Kaffe.

 • 15.00

  Träning för 90+ – investering eller kostnad?

  Går det att öka livskvaliteten, avlasta vården och spara pengar med träning för riktigt gamla människor? Många studier tyder på att träning även kan förebygga demens och skjuta upp allvarliga konsekvenser av olika sjukdomar. Ur ett samhällsperspektiv finns det mycket pengar att spara om Sveriges allt äldre befolkning kan hålla sig någorlunda frisk och självständig, men en mycket liten andel av resurserna i äldrevården satsas på förebyggande åtgärder, som fysisk träning. Vad skulle det betyda om flera gjorde det?

  Daniel Hansson, kiropraktor och tränare 90+, Sickla Hälsocenter 

 • 15.25

  Ny digital utveckling möter äldre multisjukas behov.

  Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska EU-projektet, Stockholm Digital Care, bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma. Hur kan en bra matchmaking mellan digitala utvecklare och aktörer inom äldreomsorgen, möta äldre multisjukas behov? Under hösten testades första produkten i Stockholm Digital Cares testmiljö i Huddinge. Hur stort är intresset från företagen och vilka behov är mest angelägna att lösa för multisjuka äldre?

  Emma Eng, projektledare, Stockholm Digital Care, Jonas Ek, Digital Care och projektledare för införandet av välfärdsteknik i Nacka kommun.

 • 16.00

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  4 april 2017
 • Sista anmälningsdag :
  31 mars 2017
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3 595 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 3 095 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Anmäl er tre eller fler från samma organisation och få 300 kronor i rabatt på ordinarie deltagaravgift: 3295 kr + moms. Erbjudandet gäller till och med den 28 februari.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier