Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Neurologidagen 2016

Resan mot framtidens neurologi

Nu tar vi neurologin in i framtiden – välkommen att vara med och diskutera resplanen på Neurologidagen 2016.

De senaste årens extremt snabba medicinska utveckling inom neurovetenskapen följs nu av ett starkt fokus på bättre kunskapsstyrning i sjukvården och ökad tillgänglighet till de nya avancerade behandlingarna för patienterna. Nya nationella riktlinjer finns på plats inom MS och Parkinsons sjukdom, och är på väg inom stroke och epilepsi.

Välkommen till Neurologidagen 2016 som diskuterar hur all denna nya kunskap ska implementeras och ge patienterna tillgång till de nya framstegen.

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen till Neurologidagen 2016.

  Dagens Medicins moderator inleder dagens program.

 • Block 1: Parkinsons sjukdom

 • 9.35

  Parkinsons sjukdom - nationella riktlinjer, utvärdering, mål och indikatorer.

  De ledande företrädarna för Socialstyrelsens riktlinjearbete presenterar de viktigaste nyheterna i slutversionen av de nationella riktlinjerna, sin utvärdering av tillståndet i vården samt mål och indikatorer. Det första blocket har fokus på Parkinsons sjukdom.

  Den långa resan som startade våren 2014 har den 1 december nått sitt mål då slutversionen publiceras, samtidigt med utvärderingen av tillståndet i vården av Parkinsons sjukdom. Utvärderingen blir klar samtidigt med slutversionen av riktlinjerna. Syftet är att utvärdera följsamheten till rekommendationerna i riktlinjerna men även att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården. Utvärderingen ger även rekommendationer för åtgärder där det finns stora brister och skillnader.

  För att kunna följa resultatet av de nationella riktlinjerna har Socialstyrelsen även tagit fram ett antal indikatorer med konkreta målnivåer för verksamheterna att sikta mot.  Det är både övergripande indikatorer för dödlighet och väntetider, samt specifika indikatorer för Parkinsons sjukdom.

  Hur ser nästa steg ut för att se till att dessa gedigna kunskapsdokument innebär ett lyft för verksamheterna? Vad betyder riktlinjerna för tillgången till avancerade behandlingar?

  Per-Henrik Zingmark, projektledare Socialstyrelsen, Sven Pålhagen, ordförande prioriteringsgruppen för Parkinsons sjukdom, Vera Gustafsson och Alexander Svanhagen, projektledare vid enheten för indikatorbaserad utvärdering, Socialstyrelsen.

 • 10.25

  Kort paus.

 • Block 2: MS

 • 10.40

  MS - nationella riktlinjer, utvärdering, mål och indikatorer.

  De ledande företrädarna för Socialstyrelsens riktlinjearbete presenterar de viktigaste nyheterna i slutversionen av de nationella riktlinjerna, sin utvärdering av tillståndet i vården samt mål och indikatorer. Det andra blocket har fokus på MS.

  Den långa resan som startade våren 2014 har den 1 december nått sitt mål då slutversionen publiceras, samtidigt med utvärderingen av tillståndet i vården av MS. Utvärderingen blir klar samtidigt med slutversionen av riktlinjerna. Syftet är att utvärdera följsamheten till rekommendationerna i riktlinjerna men även att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården. Utvärderingen ger även rekommendationer för åtgärder där det finns stora brister och skillnader.

  För att kunna följa resultatet av de nationella riktlinjerna har Socialstyrelsen även tagit fram ett antal indikatorer med konkreta målnivåer för verksamheterna att sikta mot.  Det är både övergripande indikatorer för dödlighet och väntetider, samt specifika indikatorer för MS.

  Hur ser nästa steg ut för att se till att dessa gedigna kunskapsdokument innebär ett lyft för verksamheterna? Vad betyder riktlinjerna för tillgången till avancerade behandlingar?

  Per-Henrik Zingmark, projektledare Socialstyrelsen, Anders Svenningssson, ordförande prioriteringsgruppen för MS, Vera Gustafsson och Alexander Svanhagen, projektledare vid enheten för indikatorbaserad utvärdering, Socialstyrelsen.

 • 11.30

  I praktiken: Med patienterna in i framtidens vård för patienter med kroniska neurologiska sjukdomar.

  Jan Linder, överläkare, neurologkliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Är vi redo att dra ur proppen för den högspecialiserade strokevården?

  I två omfattande rapporter har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utvärderat behandling med trombektomi vid svår ischemisk stroke. Metoden, som innebär att man med en stent suger ut blodproppen ur hjärnans kärl, är enligt TLV kostnadseffektiv, och kan till och med vara kostnadsbesparande. Men för att ge patienternajämlik tillgång till högspecialiserad strokevård i rätt tid krävs stora förändringar i hur sjukvården organiserar strokevården i hela vårdkedjan.

  Malin Blixt, enhetschef för medicinteknik, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 13.15

  Framgångsrik strokevård – så driver vi på utvecklingen.

  Flera initiativ på nationell nivå arbetar nu för att utveckla strokevården i Sverige. Socialstyrelsen håller på med en uppdatering av de nationella riktlinjerna för stroke, och det nationella programrådet för stroke har samlat regioner och landsting i ett gemensamt arbete för att utveckla strokevården, bland annat genom att identifiera framgångsfaktorer för en bra strokevård. Här ges en lägesrapport från arbetet, och de utmaningar som grupperna ser framför sig.

  Per Wester, ordförande i faktagruppen, och Anna Lord, projektledare, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokebehandling, Lars Rosengren, ordförande i programrådet för stroke, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 14.00

  Epilepsi – ett nytt kapitel i arbetet för bättre kunskapsstyrning inom neurologin.

  Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för epilepsi är nu under uppstart. Det är ett av de nya områden där Socialstyrelsen har identifierat ett stort behov av kunskapsstyrning, på grund av stora skillnader i behandlingspraxis och tillgång till behandling mellan olika delar av landet. Här presenterar Socialstyrelsens projektledare och företrädare för expertgruppen en lägesrapport om arbetet med riktlinjerna, och vad man vill uppnå. 

  Stina Tucker, projektledare, och Ulla Lindbom, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsi.

 • 14.20

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.40

  Verksamhetscheferna: Vilken organisation behöver vi för att klara framtidens neurologi?

  Kompetensförsörjning, kunskapsstyrning och krympande resurser. Det är vad verksamhetscheferna för landets neurologiska kliniker tampas med. Hur ska svensk neurologisk sjukvård bäst organiseras för att klara behoven? Vilken vård ska koncentreras till universitetsklinikerna, vad kan göras på länssjukhusen?

  Jesper Petersson, verksamhetschef, neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Patrick Vigren, verksamhetschef, neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

 • 15.10

  Slutdiskussion med en panel med politiker, profession och patientföreträdare.

  Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Marie Morell (M), regionråd, Region Östergötlands län, Jan Linder, vice ordförande, Svenska Neurologföreningen, Inger Lundgren, generalsekreterare, Parkinsonförbundet, Max Ney, kommunikationschef, Neuroförbundet.

 • 15.40

  Neurologidagen 2016 avslutas.

Information

 • När:
  2 december 2016
 • Sista anmälningsdag :
  30 november 2016
 • Plats:
  Finlandshuset
 • Adress:
  Snickarbacken 4, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris 3 495 kr + moms. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företräder en myndighet eller patientorganisation. Pris för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier