Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Neurologidagen 2018

Neurologidagen 2018

På årets neurologidag kommer vi få kunskap om nya uppdaterade riktlinjer, framtidens arbetssätt, behandlingsformer och läkemedel. Men även kunskap om den senaste tekniska utvecklingen som smarta kläder, och hur det kan hjälpa patienter med en neurologisk diagnos till ett bättre liv. Välkommen!


Den starka utvecklingen inom medicinering och olika behandlingsformer för neurologiska sjukdomar fortsätter i raskt tempo. Även tekniska innovationer som smarta kläder och social innovation leder till bättre egenvård för patienten och kan ses som resurser för vården.

Hur ska man som verksamhet jobba smart, effektivt och samarbeta mellan olika professioner för att ge den bästa våden? På årets neurologidag får du en uppdatering av alla riktlinjer, inblick i forskningsfronten och inspiration till nya sätt att organisera vården. Välkommen!

Dagen börjar kl. 9.00 och slutar runt 16.30.  

Med reservation för ändringar

Programmet -

 • 9.00 Registrering med frukost

 • 9.30 Inledning av moderator

 • Riktlinjer och behandling

 • 9.35 Vad behövs för att skapa den bästa vården i framtiden för patienter med neurologisk diagnos?

  Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuro

 • 10.00 Nya nationella riktlinjer för epilepsi

  Vikten av tidig diagnos, korrekt behandling och uppföljning samt möjlighet till snar kontakt med epilepsisjuksköterska är de centrala budskapen i remissversionen av de nya riktlinjerna för epilepsi. Socialstyrelsen vill även att fler avancerade utredningar görs vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi för att ta ställning till om anfallen kan opereras bort. Eftersom omkring hälften av de som genomgår ingreppet kan bli anfallsfria vill Socialstyrelsen fördubbla antalet operationer per år. Trots att operationen har bättre effekt ju tidigare den görs, är tiden från diagnos till operation i snitt 16 år för vuxna och 4,4 år för barn. Ta del av de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen vars slutgiltiga version beräknas vara klar i början av 2019.

  Anna Lord, utredare och projektledare, Socialstyrelsen

  Ulla Lindbom, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 

 • 10.30 Nya reviderade nationella riktlinjer för stroke

  Mer resurser behöver tillföras inom strokesjukvården då åtgärder som rehabilitering medför kompetensförstärkning. Men även fler vårdplatser på strokeenheter och rutiner för akut vård vid stroke och en strukturerad uppföljning. Detta enligt de nya reviderade nationella riktlinjerna för stroke. Ta del av de nya reviderade nationella riktlinjerna för stroke från Socialstyrelsen som kom under våren 2018.

  Anna Lord, utredare och projektledare, Socialstyrelsen

 • 10.55 Kaffepaus

 • 11.25 Förvaltning av nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom

  Med Socialstyrelsens förvaltningsmodell för nationella riktlinjer kan riktlinjer hållas uppdaterade genom regelbundna översyner med riktade insatser när behov uppstår och det skett en kunskapsutveckling. Hur ser förvaltningsarbetet ut för den nationella riktlinjerna för vård vid MS och Parkinson?

  Parkinsonförbundet kommer även att lämna över en färsk undersökning som visar på hur deras medlemmar förhåller sig till de befintliga riktlinjerna, som en input på ett framtida arbete med riktlinjerna.

  Alexandra Karlén, utredare och projektledare, Socialstyrelsen

  Eleonor Högström, ordförande, Parkinsonförbundet

 • 12.00 Lunch

 • 13.00 Nya behandlingsmetoder och läkemedel för MS

  Dagens sjukdomsmodifierande mediciner som används för MS bromsar sjukdomsprocessen och minskar risken för svåra funktionsnedsättningar. Detta underlättar för patienten i det dagliga livet.  Dagens olika mediciner ges ofta i olika skeden under sjukdomsförloppet, och valet av rätt medicin är viktigt. Vilka är de senaste behandlingsmetoderna och vilka läkemedel skall användas för MS patienter, och vilka behandlingsmetoder kommer vi ha i framtiden? 

  Jan Lycke- Överläkare, professor i neurologi, MS Centrum, neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • 13.30 Nya behandlingsmetoder och läkemedel för Parkinson sjukdom

  Beroende på vilket tillstånd patienten befinner sig i under sitt sjukdomsförlopp ser behandlingsmetoder olika ut för patienter med Parkinsons sjukdom. Vilka behandlingsmetoder och läkemedel är mest effektiva för att lindra patientens sjukdomstillstånd samt vilka är de nyaste metoderna för behandling och läkemedel vid Parkinsons sjukdom?

  Dag Nyholm, specialistläkare och docent i neurologi, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

 • Organisation och Innovation

 • 14.00 Smart organisation för bra neurologivård

  Under sommaren 2018 träder lagen om den högspecialiserade vården in, vilket innebär en stor förändring för svensk sjukvård. Nervsystemets sjukdomar är ett av de två pilotområdena som först ska genomlysas av Socialstyrelsen. Skånes universitetssjukvård fokuserar sedan flera år på den högspecialiserade vården för neurologi. Hur bedriver de sin verksamhet idag och hur har de organiserat sig för att klara framtidens utmaningar och möjligheter inom neurologivården?

  Jesper Petersson, verksamhetschef, docent, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukvård, Ordförande, nationella programområdet (NPO) för nervsystemets sjukdomar

 • 14.30 Fika

 • 15.00 Från dagens kirurgi till framtidens genterapi

  Det händer mycket inom utvecklingen för epilepsikirurgi. Kan man eventuellt hjälpa fler patienter i framtiden med genterapi? Vilka visioner och utvecklingsmöjligheter finns det inom epilepsikirurgi och vilka behandlingsformer kommer finnas i framtiden?

  Johan Bengzon, neurokirurg och stamcellsforskare kring epilepsi och hjärntumörer, Skånes Universitetssjukhus 

 • 15.30 Innovation – avgörande för patientens livskvalitet

  Över en halvmiljon svenskar beräknas leva med en neurologisk diagnos, trots det saknar upp mot en fjärdedel rätt hjälpmedel. Med rätt innovativa hjälpmedel och rehabilitering kan livsvillkoren för personer med neurologiska diagnoser förbättras avsevärt. Hur kan innovatörer, forskare, och akademi skapa en bättre framtid för patienterna tillsammans?

  Johan Seltborg, entreprenör

  Susanne Palmcrantz, med dr, enhetschef, koordinator av rehabiliteringsmedicinska teknikprojekt inom motorikområdet, Danderyds sjukhus

 • 16.00 Spetspatienter en social innovation – ny resurs för vård och hälsa

  Hur kan man som patient själv utveckla metoder och strategier för att må bättre när man får en livsavgörande sjukdom? Sjukvården behöver gå från att endast leverera vård till att stödja patientens egenvård. Hur ska kontaktytorna mellan spetspatienter, vård, forskning och företag se ut för att för att bygga en mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård?

  Eleonor Högström, ordförande, Parkinsonförbundet

  Therese Scott Duncan, doktorand, Karolinska Institutet

 • 16.30 Dagen avslutas

Information

 • När:
  9 oktober 2018
 • Målgrupp:
  Vårdpersonal och tjänstemän inom privat-, landstings- och kommunsektor som arbetar med neurologi samt alla med intresse för frågor som rör neurologiska diagnoser.
 • Sista anmälningsdag:
  5 oktober 2018
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-669 79 40

Partners

 • Våra seminarier

  Våra utbildningar

  Nyheter från startsidan

  Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

  Nominera till Guldpillret 2020

  Nominera till Athenapriset 2020!

  TIPSA REDAKTIONEN!

  Har du nyhetstips? Mejla oss:

  redaktionen@dagensmedicin.se

  Eller ring tel: 08-409 320 40

  Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

  Redaktionschef:
  Åsa Uhlin 076-626 96 62

  Teamledare nyheter:
  Jens Krey 070-735 16 61

  Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

  Nyhetsbrev

  Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

  Klicka här!

  Sök i vår databas!

  Våra seminarier