Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Neurologimöte Örebro 2015

På väg mot en jämlik neurologi? Seminarium med workshop i Örebro

Välkommen till en diskussion om vad de nya nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom och den nya patientlagen kan betyda för neurologin i Uppsala-Örebroregionen. Den 9 december bjuder vi in till ett seminarium med workshop i Örebro.

Medverkar i programmet gör företrädare för arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som blir klara i början av nästa år. Dessutom kommer lokala företrädare för verksamhetsledning, politik, profession och patienter att ge sin syn på vilka frågor som de anses vara de största utmaningarna när det gäller behandling av MS och Parkinsons sjukdom. Under eftermiddagen ges utrymme för diskussion och frågor, och vi avslutar dagen med att summera synpunkter och slutsatser i en paneldiskussion.

Detta seminarium är det fjärde och sista i en serie regionala möten om neurologin, de nya nationella riktlinjerna och patientlagen. Övriga möten är i Malmö den 16 oktober, Jönköping 20 november och Stockholm den 26 november. Seminarierna arrangeras av Dagens Medicin Agenda i samarbete med Svenska Neurologföreningen, Neuroförbundet och Parkinsonsförbundet och vänder sig till anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning.

Program Örebro

 • 11.30

  Registrering med lätt lunch.

 • 12.30

  På väg mot en jämlik neurologi?

  Vilka är de viktigaste utmaningarna för behandling av MS och Parkinsons sjukdom i dag och i morgon? Vilka förväntningar har professionen på de nya nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom? En lägesrapport från prioriteringsgruppens arbete med de nationella riktlinjerna som är klara i början av nästa år.

  Bo Ekstedt, överläkare vid neurologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Joachim Burman, överläkare vid neurologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 • 13.35

  De nya riktlinjerna och den nya patientlagen – konsekvenser för verksamheten.

  Vilken beredskap finns på kliniknivå för att implementera de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom? Hur sker arbetet för att anpassa verksamheten utifrån det beslutsunderlag som riktlinjerna innehåller, och de prioriteringar som görs? Hur påverkas verksamheten av den nya patientlagen som gäller sedan den januari 2015? En del i den nya lagen är att patienter kan söka öppen specialistvård fritt över landstingsgränserna. Dessutom ställs högre krav på vården när det gäller information om behandlingsalternativ, rätt till en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt. Både riktlinjerna och patientlagen ställer högre krav på verksamhetens organisation för tillgänglighet, remisshantering och ekonomi.

  Martin Gunnarsson, verksamhetschef, neurologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

 • 14.10

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.40

  Vad betyder patientens röst i arbetet för en mer jämlik neurologi?

  För första gången har patientorganisationerna fått ta plats i Socialstyrelsens riktlinjearbete i framtagandet av de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Vad har det betytt i arbetet med prioriteringarna? Vad är patientorganisationernas erfarenheter av den nya patientlagens betydelse i praktisk vardag ute i verksamheten? Har den förbättrat tillgången till neurologisk specialistkompetens, har informationen och kontinuiteten förbättrats och har fler fått möjlighet till behandling?

  Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet och Inger Lundgren, generalsekreterare, Parkinsonförbundet.

 • 15.10

  Rundabordsdiskussioner

  Diskussioner runt borden med utgångspunkt från frågeställningen: Hur går vi från ord till handling för en bättre vård för patienter med MS och Parkinsons sjukdom? Vad är utmaningarna i Uppsala-Örebroregionen med Region Örebro län, Landstinget i Värmland, Landstinget i Uppsala län, Region Gävleborg, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland.

 • 15.35

  Slutdiskussion och hearing med företrädare för politik, verksamhetsledning, profession och patienter.

  Medverkande: Jenny Steen (S), regionråd, Region Örebro län, Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Landstinget i Uppsala län, Elisabeth Kihlström (KD), landstingsråd, Landstinget i Värmland, Martin Gunnarsson, verksamhetschef, neurologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Per-David Alm, styrelseledamot, Svenska Neurologföreningen, sektionsansvarig överläkare på neurologmottagningen, Västmanlands sjukhus, Marit Jenset, Neuroförbundet, Inger Lundgren, Parkinsonförbundet.

 • 16.15

  Programmet avslutas.

Information

 • När:
  9 december 2015
 • Sista anmälningsdag :
  2 december 2015
 • Plats:
  Scandic Grand Hotel
 • Adress:
  Fabriksgatan 21-23, Örebro
 • Pris:
  Seminariet är kostnadsfritt. Mötet vänder sig till anställda och förtroendevalda i hälso- och sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Observera att antalet deltagarplatser är begränsat. Övriga: Kontakta Dagens Medicin för information.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-5586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda i samarbete med Svenska neurologföreningen, Parkinsonförbundet och Neuroförbundet.
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-6697940

Arrangör

I samarbete med

Sponsorer

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier