Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Dagens Medicin Agenda

Nya modellen för vårdprogram och uppföljning

Nu har landets samtliga landstings- och regiondirektörer skrivit under en gemensam vision för jämlik hälsa.
Målet är en jämlik och effektiv vård och omställningen kommer att påverka hela vård-Sverige.


Nu har landets samtliga landstings- och regiondirektörer skrivit under en gemensam vision för jämlik hälsa. Beslutet innebär att de gemensamt ska arbeta med framtagande och spridning av riktlinjer och rekommendationer, uppföljning och register samt utveckling och förbättring av vården. Målet är en jämlik och effektiv vård och omställningen kommer att påverka hela Vård-Sverige.

Med start under 2018 ska landstingen gemensamt arbeta med programområden för olika sjukdomsgrupper. Varje programområde ska bland annat sammanställa rekommendationer för hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering och omvårdnad. I arbetet ingår också ett samarbete med Socialstyrelsen för nivåstrukturering och arbetsgrupperna ska fungera som expertkompetens kring nationella kvalitetsregister.

Men hur ska det gå till i praktiken?

Under en högaktuell dag går vi igenom det gemensamma systemet för kunskapsstöd, uppföljning, utveckling och förbättring av vården.

Begränsat antal platser! 

Program

 • Inledning:

  8.30 Registrering och frukost

  9.10 Välkomna!

  Dagens moderator Christina Kennedy, chefredaktör

  9.15 Ny nationell kunskapsstyrning – för vem, hur och varför?

  Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör i RJL och ordförande för Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning

  10.15 Så här är det tänkt att den nationella kunskapsstyrningen ska fungera

  • Praktisk tillämpning
  • Kopplingen till kvalitetsregistren

  Marie Lawrence, ansvarig för den nationella stödfunktionen samt för kansliet för nationella kvalitetsregister, SKL

  10.45 Kort bensträckare

  11.00 Så vill vi myndigheter samverka med huvudmännens nya kunskapsstyrningsstruktur

  Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

  11.30 SBU:s perspektiv på den nya nationella kunskapsstyrningen. 

  Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU

  12.00 Diskussion/experterna svarar: Uppsamling av morgonens Mentimeter-frågor

  Marie Lawrence, SKL
  Sophia Björk, SKL
  Mats Bojestig, Region Jönköping

  12.15-13.15 Lunch

  Lägesrapporter från projekt och regioner:

  13.15 Lägesrapport från programområde Stroke

  Per Wester, professor, överläkare, Umeå Strokecenter, Institutet folkhälsa & klinisk medicin, Umeå universitet samt Nationella arbetsgruppen för Stroke

  13.45 Arbetet inom region Stockholm/Gotland Län – det här innebär kunskapsstyrningen på regional nivå för oss
  Johannes Blom, docent, enhetschef på Kunskapsstyrning och -stöd, avdelningen för Somatisk specialistvård, vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och företräder region SLL-Gotland i Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning och i NT-rådet på SKL

  14.15 Samverkansgrupp i uppföljning och analys

  Fredrik Westander, SKL och Tobias Dahlström, ordförande, tvärsamverkansgruppen för uppföljning & analys

  14.45 Eftermiddagsfika

  Vägen framåt:

  15.15 PANELDISKUSSION:
  Vägen framåt för Ny nationell kunskapsstyrning - Löser detta alla problem?

  Cecilia Carlens, verksamhetschef, Reumatologklinken, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande, Svensk reumatologisk förening,
  Dag Larsson, Senior sakkunnig policy,  Läkemedelsindustriföreningen,
  Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet,
  Mats Bojestig, ordförande för Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning,
  Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

  15.45 Diskussion/experterna svarar: 

  Uppsamling av eftermiddagens Mentimeter-frågor

  Marie Lawrence, SKL
  Sophia Björk, SKL
  Mats Bojestig, Region Jönköping

  16.00 Tips från coachen - utredarens avslutande kommentarer.
  Sofia Wallström, generaldirektör på TLV och särskild utredare för Kunskapsstödsutredningen

  16.30 Moderatorn summerar dagens konferens

  16.45 Tack för idag

Information

 • När:
  11 april 2018
 • Målgrupp:
  Alla med intresse sjukvårdens prioriteringar, planering, organisation och styrning. Politiker, ledare inom privat och offentlig vård, läkemedelsindustri samt patientföreträdare.
 • Sista anmälningsdag:
  10 april 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-9403072
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@bbm.bonnier.se
  070-6697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier