Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ny nationell kunskapsstyrning 2019

Kunskapsstyrning på väg

Sveriges regioner har krokat arm med myndigheter för att ge vården tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna ge patienterna jämlik och effektiv vård.

Bild: Mostphotos.com


Samtliga regioner är med i det gemensamma arbetet för att ta fram och sprida riktlinjer och rekommendationer. Nu är kunskapsstyrningen på väg in i en ny fas.

På seminariet Ny nationell kunskapsstyrning får du veta hur långt landstingen har kommit på vägen, och vilka de aktuella frågorna är för myndigheterna. Antalet nationella programområden, NPO, för olika sjukdomsområden har utökats från 18 till 24. Vi gör nedslag i några av dessa.

En högaktuell dag för i ett ämne som påverkar hela vården.

Program

 • 08:45

  Frukost och registrering.

 • 09:25

  Moderator hälsar välkomna

 • 09:30

  Så långt har nationell kunskapsstyrning kommit – en överblick
  Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande i styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

 • 09:50

  Kunskapsstyrning på myndigheternas bord
  Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

 • 10:05

  Regioner och myndigheter hand i hand
  Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.
  Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

 • 10:30

  Primärvårdens roll i kunskapsstyrningen

  Nationella primärvårdsrådets huvudsakliga uppdrag är att utgöra stöd och referens inom kunskapsstyrningsorganisationen till pågående och kommande aktiviteter som rör primärvård och omställningen till nära vård. På seminariet berättar Mattias Damberg om rådets viktigaste insatser hittills.

  ­Mattias Damberg, ledamot i Nationellt primärvårdsråd i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, docent och specialist i allmänmedicin, medicinsk utvecklingschef, Region Västmanland

   

 • 11:00

  Bensträckare

 • 11:15

  Hur ska patienterna bli delaktiga i kunskapsstyrningen?

  Just nu pågår arbetet med att hitta representanter från regioner och patientföreningar, som tillsammans ska utgöra en arbetsgrupp kring patientdelaktighet. Gruppen ska ta fram en modell för patientinvolvering i regionernas interna system för kunskapsstyrning. Parallellt jobbar myndigheterna som är delaktiga i den nya nationella kunskapsstyrningen med att finna en process för hur patienter ska bli delaktiga i strategiska frågor.

  På seminariet får du veta mer om processen samt höra en minipanel i frågan.

  Helena Conning, processledare, nationell arbetsgrupp för patientmedverkan, SKL,
  Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

 • 11:40

  Hur skapar vi ett sammanhållet och robust system för kunskapsstyrningen?

  Regeringens utredare Lena Hellberg har fått i uppdrag att på olika sätt stödja utvecklingen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Detta med fokus på statens medverkan. Hur ska staten styra sina myndigheter? Och regeringen samverka med sjukvårdshuvudmännen? Det är några exempel på frågor som ska besvaras när utredningen lämnas över i juni 2020. På seminariet berättar utredaren om vilka utmaningar man står inför och i vilken riktning utredningen är på väg.

  Lena Hellberg, regeringens särskilda utredare, “Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård”.

 • 12:10

  Lunch

 • 13:10

  Fråga experterna!

  Vi tar upp frågor från publiken.

  Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

  Marie Lawrence, samordnare, nationell stödfunktion, SKL

  Sophia Björk, biträdande samordnare, nationell stödfunktion SKL.

   

 • 13:40

  Så jobbar NPO för barn och ungas hälsa nationellt och regionalt

  Det första året med nationellt programområde för barn och ungas hälsa har passerat. Mycket tid har lagts på att komma in i uppdraget och framför allt på nivåstruktureringen som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med högspecialiserad vård. Huvuduppdraget att jobba med kunskapsstyrningen löper parallellt. På seminariet berättar ordföranden om hur programområdet har jobbat nationellt och mot regionerna.

  Simon Rundquist, barnläkare och ordförande i Nationellt programområde för barn och ungas hälsa.

 • 14:10

  Fika

 • 14:30

  Vikten av att få med kvalitetsregistren

  Det nationella programområdet Nervsystemets sjukdomar tillhör dem som har kommit längst eftersom de har deltagit i de första pilotprojekten för enskilda diagnoser, nämligen avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskadevård och Moyamoya/Cadasil.

  En viktig del i arbetet har varit att jobba för att få med de nationella kvalitetsregistren, viktiga för såväl den högspecialiserade vården som kunskapsstyrningen. Det är en utmaning både då täckningsgraden är varierande och flera anser sig vara underfinansierade. På seminariet berättar ordföranden om hur man har gått till väga.

  Jesper Petersson, ordförande, Nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar

 • 15:00

  Hjärtsvikt och sekundärprevention i fokus för förbättring

  Det nationella programområdet för hjärt-kärlsjukdomar har snabbt identifierat två områden där det finns kvalitetsbrister, regionala variationer och möjligheter att åstadkomma förbättringar: hjärtsvikt och sekundärprevention. Två arbetsgrupper är på väg att startas som ska ta fram materialet för vårdprogram och processer. I maj har de ett specificerat uppdrag. På seminariet berättar ledamoten Martin Risenfors om arbetet för att komma hit.

  Martin Risenforsledamot Nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • 15:30

  Vad är politikernas roll i kunskapsstyrningen?

  Den nya nationella kunskapsstyrningen är tjänstemannastyrd, och professionsstyrd. Politikerna lämnas utanför. Men finns det springor att släppa in politikerna i? När kan politiska värderingar spela en roll i prioriteringsfrågor?

  Marie Morell (M), oppositionsråd i Östergötland, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation,
  Simon Rundquist, barnläkare och ordförande i Nationellt programområde för barn och ungas hälsa,
  Jesper Petersson, ordförande, Nationellt programområde för Nervsystemets sjukdomar.

 • 15:50

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  9 maj 2019
 • Målgrupp:
  Alla med intresse sjukvårdens prioriteringar, planering, organisation och styrning. Politiker, ledare inom privat och offentlig vård, läkemedelsindustri samt patientföreträdare.
 • Sista anmälningsdag:
  8 maj 2019
 • Plats:
  Finlandshuset, Stockholm
 • Adress:
  Snickarbacken 4
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-9403072
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier