Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Omstart Sverige: Vårdskuld och välfärdskris - vägval och lösningar

Omstart Sverige: Vårdskuld och välfärdskris - vägval och lösningar

Vårt välfärdssamhälle har just tagit sig an sin största utmaning, vad händer nu när pandemin passerat det mest akuta skedet? Vilka slutsatser och erfarenheter tar vi med oss i hälso- och sjukvården, äldrevården, skolan och andra delar av välfärden?


Den 2-3 september bjuder vi in till mötesplatsen Omstart Sverige, som samlar många branscher för att testa idéer, dela funderingar, för att samla ny kraft och ge varandra inspiration och draghjälp i .pandemins spår. Som en del av Omstart Sverige har Dagens Medicin och Dagens Samhälle onsdagen den 2 september ett gemensamt program om de stora välfärdsutmaningar som nu väntar i regioner och kommuner.

De två dagarnas program på Omstart Sverige samlar de tyngsta beslutsfattarna från politik, näringsliv, offentlig sektor och akademi för att tackla den avgörande frågan - hur får Sverige fart igen? Hur kan vi hjälpas åt för att lösa utmaningarna som väntar?

Här hittar du hela programmet till Omstart Sverige.
Dagens Medicins och Dagens Samhälles del av programmet presenteras här nedanför.

Omstart Sverige är ett helt digitalt event. Du deltar via vår digitala plattform med möjlighet att interagera med talare, delta i rundabordssamtal och mycket mer! 

Program 2 september

 • 10.05 Välkommen och inledning

  Moderator Petra Hedbom inleder Dagens Medicins och Dagens Samhälles program på Omstart Sverige. Vårt välfärdssamhälle prövas nu av sin största utmaning i modern tid, vad händer nu? Vilka slutsatser och erfarenheter från pandemin tar vi med oss i hälso- och sjukvården, äldrevården, skolan och andra delar av välfärden? När pandemin ebbar ut möter kommuner och regioner både nya och gamla utmaningar.

 • 10.10-10.25 Så går hälso- och sjukvården vidare efter pandemin.

  Corona har slagit hårt mot svensk sjukvård och under den här perioden har mycket av annan icke-kritisk sjukvård fått stå tillbaka. I dag har många sjukhus växlat ned från beredskapsläge till ordinarie styrning, men påfrestningarna är fortfarande stora och pandemin långt ifrån över. Vad kan regeringen göra för att underlätta hälso- och sjukvårdens möjligheter till återhämtning och utveckling? Hur ska vi betala av på vårdskulden?

  Lena Hallengren (S), socialminister.

 • 10.25-10.45 Coronapandemin och misstagen som inte får upprepas

   

  Väldigt många har gjort stora insatser under pandemin, men systemfel i den politiska styrningen av Sverige gör att insatserna har misslyckats på viktiga områden, framför allt inom äldrevården. Kritiken framförs av Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, i en debattartikel i Dagens Nyheter, där han pekar på att det kommunala självstyret hindrar rationella krisfunktioner och gör det möjligt att skylla på andra. Det organisatoriska kaos som pandemin blottade får bara inte upprepas, konstaterar han. Det är alla politiska partiers ansvar att med kraft driva fram en minskning av antalet regioner och kommuner i syfte att stärka kompetens, ekonomisk uthållighet och därmed möjliggöra att lokalt kunna ta ansvar för det offentliga uppdraget. På Omstart Sverige intervjuas han om vad han tycker att den nytillsatta Coronakommissionen borde fokusera på.

   

  Martin Ingvar, professor, Karolinska institutet

 • 10.45-11.10 AI och hälsodata - acceleratorer för nya framsteg inom life science och sjukvård. 

  Digitaliseringen skapar förutsättningar för framtidens vård där artificiell intelligens, genteknologi och tillgång till mängder av hälsodata kan användas i utvecklingen av nya, mer precisa behandlingar. Vi ser nu hur framstegen banar väg för en rekordsnabb utveckling av vaccin och nya läkemedel mot coronaviruset. För att ta vara på möjligheterna krävs samverkan mellan forskning, sjukvård och företag inom life science och IT. Vilken position har Sverige tagit, och vill ta på området?

  Mattias Ohlsson, professor i maskininlärning, Lunds Universitet och Halmstad Högskola.

 • 11.10-11.35 Partnerspår: Utmaningar och möjligheter för vårdens digitalisering i spåren av Covid-19.

  En ökad digitalisering i vården är nödvändig för att korta köerna, höja kvaliteten och effektivisera ekonomin. När pandemin drabbade Sverige fanns en stark oro för att den digitalisering som vården så väl behövde skulle avstanna. Men på Södra Älvsborgs Sjukhus har man tvärtom kunnat påskynda den processen. Före pandemin hade SÄS som första sjukhus i Sverige automatiserat fyra vårdnära processer under två års tid.

  För att möta pandemins krav på att frigöra tid, öka informationshastigheten, minimera smittspridning och genomföra smittspårning blev ett antal nya RPA-processer den naturliga lösningen. På fyra månader skapades fyra nya RPA-processer

  Fredrik Hansson, utvecklingsledare, Södra Älvsborgs sjukhus.

  Värd: Uipath

 • 11.35-12.00 Diskussion: Välfärdens finansiering efter krisen

  Kommuner och regioner hade redan före coronakrisen stora utmaningar med välfärdens finansiering. Vilka frågor står nu högst på agendan hos kommuner och regioner? Vilka prioriteringar är nödvändiga i ett läge där skatteunderlaget krymper, samtidigt som investeringsbehoven ökar i vård, skola och omsorg. Klyftorna ökar, hur påverkar det arbetet mot segregation. kriminalitet och utanförskap? 

  Irene Svenonius, finansregionråd (M), Region Stockholm
  Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
  Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad

 • 13.00-13.20 Partnerspår:  Så har pandemin påverkat Sveriges vård- och omsorgschefer

  Närmare 3 000 chefer inom vård och omsorg svarade under försommaren på frågor om hur de upplevt arbetet under Covid -19-pandemin. Vilka slutsatser kan vi dra av chefernas svar? Vad lär vi oss inför den beredskap vi behöver inför nästa pandemi och för återgången till ett normalläge?  

  Hur fungerade krisledarskapet? Vilka utmaningar är störst i återgången till ett normalläge? Hur upplevde cheferna att förstärkningen från icke vårdutbildad personal fungerade och hur de ser på det som en långsiktig lösning på kompetensbristen inom vård och omsorg? Hur fungerade stödet i hanteringen av etiska dilemman under pandemin och vad gör cheferna för att orka och hålla i längden? 

  Emma Spak, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping.

   

  Värd: Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO.

 • 13.30-14.00 Diskussion: Det sårbara samhället, vården och omsorgen - erfarenheterna som rustar oss för framtiden.

  En paneldiskussion med tunga företrädare för myndigheter och sjukvård om de viktigaste lärdomarna för framtiden av coronapandemin. Vilka utmaningar står vi inför nu? Vad väntar efter den mest akuta krisen? Vad kan vi göra bättre till nästa gång?

  Dan Eliasson, generaldirektör, MSB, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Emma Spak, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner.

 • 14.00-14.15 Vårdskuld och vårdköer - vad kan en tillgänglighetsdelegation uträtta?

  Möt Gunilla Gunnarsson, nyutnämnd ordförande för regeringens nytillsatta Tillgänglighetsdelegation. Hur tänker hon ta sig an ett av Vårdsveriges mest komplicerade uppdrag? Redan om ett knappt år ska den första delrapporten levereras.
  Gunilla Gunnarsson, särskild utredare, Tillgänglighetsdelegationen.

Information

 • När:
  2 september 2020
 • Plats:
  Omstart Sverige är ett digitalt event och sänds direkt från Vinterträdgården på Grand Hôtel. Dagens Medicins och Dagens Samhälles del av programmet når du via vår digitala plattform.
 • Adress:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier