Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015: Dags för en nollvision i patientsäkerhetsarbetet?

Välkommen till Patientsäkerhetens dag 2015. Det har gått fem år sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft – och nu är frågorna om den bristande patientsäkerheten återigen på regeringens bord. Vågar Sverige anta utmaningen att sätta en tidsbestämd nollvision?

 • Efter snart fem år med den nya patientsäkerhetslagen - vilken skillnad har den gjort för patienterna?
 • Vad tänker den nya regeringen göra för att förbättra patientsäkerheten?
 • När ska en nationell patientsäkerhetsstrategi bli verklighet?
 • Hur kan vården bli bättre på att lära av sina misstag?

Preliminärt program

 • 9.00

  Registrering med kaffe.

 • 9.30

  Inledning: En nollvision för vårdskador – är det möjligt?

  Det har gått fem år sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft – och nu är frågorna om den bristande patientsäkerheten återigen på regeringens bord. Riksrevisionen riktar hård kritik både mot statens tillsyn av vården och landstingens oförmåga att förebygga och följa upp patientsäkerhetsrisker. Klagomålsutredningen pekar på det otydliga systemet för patienternas möjligheter att klaga på vården. Ingen har en ett övergripande ansvar och vården tar inte till sig patienternas erfarenheter. Socialstyrelsen efterfrågar en nationell strategi för patientsäkerheten. Hur tänker den nya regeringen agera? Vad vill oppositionen göra? Är det dags för en nationell samling runt patientsäkerheten – en tidsbestämd nollvision i likhet med den som 1997 sattes för trafiksäkerhetsarbetet?
  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet.

 • 10.20

  Vad lär vi av ”Fallet Åke”?

  Åke Söderlind träffade 66 olika läkare under ett år, utan att få en diagnos eller fungerande behandling. Hans son Jerker Söderlind berättar om resan genom vårdlabyrinten. Vad finns att lära från patientens och de anhörigas perspektiv? Vad hände sen, efter att ”Fallet Åke” uppmärksammats i medierna?
  Jerker Söderlind, anhörig.

 • 10.40

  Kort paus.

 • 11.00

  Vilse i vården – om sammanhang, ansvar och helhetssyn.

  Ingen vill ha en splittrad och okoordinerad sjukvård. Ändå ser verkligheten ut så på många håll i hälso- och sjukvården.  Varför har vi en sådan vård? Vilka risker medför den för patienternas säkerhet? Hur kan vi åtgärda problemen för att uppnå en vård med helhetssyn ansvar och sammanhang för patienten och dem som arbetar i vården?
  Hans Rutberg, adjungerad professor i patientsäkerhet, Hälsouniversitet i Linköping.

 • 11.20

  I praktiken: Läkemedelsanvändning med förbättringspotential.

  Det finns en rad utmaningar när det gäller läkemedel och patientsäkerhet. Studier visar att förväxling av läkemedel är en vanlig orsak till vårdskador som anmälts. Journalsystemens läkemedelslistor är ett annat återkommande bekymmer. Ett exempel är att landstingens och regionernas journalsystem inte kommunicerar med Pascal som används för dosläkemedel. Ann-Sofie Fyhr, områdeschef för läkemedelsförsörjning i Region Jönköpings län, diskuterar varför det händer så lite, när vi vet så mycket om vad som orsakar felen.
  AnnSofie Fyhr, apotekare, områdeschef för läkemedelsförsörjning, Region Jönköpings län.

 • 11.40

  Prisutdelning: Guldpillret 2015 delas ut.

  I år är det sjätte året i rad som Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Dagens Apotek delar ut Guldpillret. Syftet med utmärkelsen är att stimulera anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. Guldpillret instiftades 2010 och belöningen för det vinnande bidraget är 50 000 kronor.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Säkerhetskulturen påverkar beteenden på alla nivåer i vårdsystemet.

  Patientsäkerhetslagen lyfter fram patientsäkerhetskulturen som en viktig faktorer för en säker vård. Hur ser förutsättningarna ut för att utveckla säkerhetskulturen i en verksamhet? Vad krävs för en god säkerhetskultur? Vilka val borde vi göra?
  Marion Lindh, patientsäkerhetsstrateg, ordförande i Svenskt Forum för Vårdkvalitet, fd chefläkare i Stockholms läns landsting.

 • 13.20

  Hur kan vården bli bättre på att lära av sina misstag?

  Genom den nya patientsäkerhetslagen markerade den tidigare regeringen en vilja att ta ett steg framåt vad gäller patientsäkerhetsarbetet. Men en aktuell granskning av Riksrevisionen visar att varken staten eller landstingen har gjort tillräckligt för att förebygga, åtgärda och följa upp bristerna i patientsäkerheten. På en rad punkter pekar Riksrevisionen på brister som innebär att patienterna utsätts för vårdskador. Vilka ytterligare insatser behöver göras på nationell och regional nivå för att skapa tillräckliga förutsättningar för vårdgivare och myndigheter att leva upp till patientsäkerhetslagens intentioner?
  Ann-Christin Johnreden, revisionsdirektör, Riksrevisionen.

 • 13.45

  Diskussion: Vägar för att stärka patientsäkerheten - vässad lagstiftning eller nationell strategi?

  Charlotta George, sakkunnig för patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, Lars Midbøe, avdelningen för vård och omsorg, SKL, Ann-Christin Johnreden,  revisionsdirektör, Riksrevisionen, Sabina Wikgren Orstam, chef avdelning öst, Inspektionen för vård och omsorg, Anders Printz, Vårdförbundet, ansvarig för Klagomålsutredningen.

 • 14.10

  I praktiken: Så vill Akademiska sjukhuset i Uppsala minska vårdrelaterade infektioner.

  Akademiska sjukhuset har tagit fram en strategisk handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner där ett viktigt syfte är att arbetet med vårdhygien och andra insatser ska bli mer strukturerade och proaktiva.

  Margareta Öhrvall, chefläkare, Akademiska sjukhuset.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Kommunikation – vad kan sjukvården lära av flyget?

  En analys av en serie allvarliga flygolyckor på 1960- och 1970-talen visade att 70 procent berodde på den mänskliga faktorn - brister i kommunikation, ledarskap och beslutsfattande. Som ett resultat av detta infördes en ny träningsmetod för flygbesättningar, Crew Resource Management (CRM). Fokus flyttades från individen till hela teamet och stärkte teamets agerande i akuta och icke akuta situationer. Hur används CRM i dag inom flygindustrin, hur har metoden utvecklats och vad är tillämpligt inom sjukvården?
  Jan Tannlund, flygkapten vid SAS, med över 30 års erfarenhet som instruktör för Crew Resource Management och HumanFactors Trainer inom flygindustrin.

 • 15.20

  Debatt: Hur går vi vidare för att leva upp till en nollvision för vårdskador?
  Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Petra Larsson (S), ledamot programberedning för stora folksjukdomar, Stockholms läns landsting, Hans Rutberg, professor i patientsäkerhet, Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden, Sofia Rydgren Stale, ordförande för utbildnings- och forskningsdelegationen inom Läkarförbundet.

 • 16.00

  Patientsäkerhetens dag 2015 avslutas.

Information

 • När:
  7 oktober 2015
 • Sista anmälningsdag :
  6 oktober 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter och forskning. Se anmälningssida för mer information.
 • Kontakt:
  Nils Johansson
  nils.johansson@dagensmedicin.se
  073-558 65 59
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@dagensmedicin.se
  070-309 05 01

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier