Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Kunskapsdag om personcentrerad vård 2016

Personcentrerad vård - med patienten för sjukvårdens utveckling

Framtidens sjukvård kommer i allt högre utsträckning vara utformad kring patientens önskemål och behov av delaktighet. Är den personcentrerade vården vägen till en vård som uppfyller kraven på ökad delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet för patienten?

Välkommen till vår kunskapsdag om den personcentrerade sjukvården och hur vi kan arbeta för att utveckla bättre lösningar för att möta patienternas förväntningar och använda vårdens resurser smartare.

 • Hur kan vi ge plats för människan genom hela vårdkedjan?
 • Vad kan vi åstadkomma med teknikens hjälp för att få feedback från både medarbetare och patienter.

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen!

  Dagens moderator inleder programmet.

 • 9.35

  Inledning: Därför måste sjukvården utgå från individens behov.

  Hur kan politiken bidra till ett perspektivskifte i sjukvården?

  Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

 • 9.50

  Introduktion till den personcentrerade vården i teori och praktik.

  Vad är skillnaden, om någon, mellan patientcentrerad eller personcentrerad vård? Vad står begreppet personcentrerad vård för och hur skiljer den sig från "vanlig" sjukvård? Hur går det till att utöva personcentrerad vård i praktiken?

  Lilas Ali, forskare, fil dr, vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC, Göteborgs Universitet.

 • 10.20

  Individens roll i den personcentrerade vården - vad kan vi lära av andra länder?

  Det finns en stor förbättringspotential för att stärka patientens ställning i vården, men det saknas tydliga strategier för att få till stånd ett systematiskt förbättringsarbete och lärande. För att undersöka vad Sverige kan lära av andra länder har Vårdanalys inlett ett samarbete med the European Observatory on Health Systems and Policies. Fokus ligger på hur individen själv kan involveras på olika nivåer, som medborgare och patient, för att bidra till att vården och dess system utvecklas på ett sätt som stärker patientens ställning.

  Johanna Lind, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 • 10.50

  Kort paus.

 • 11.00

  Att driva förändring och utveckling utifrån patientens behov.

  Sveriges Kommuner och Landsting driver innovationsprojektet Flippen, som inom olika områden arbetar med förändring och förbättring som ugår från patientens/befolkningens behov. Tanken är sjukvården ska utgå från vad patienten kan och vill göra själv och stödja och komplettera det från vården, i stället för tvärtom, att det är vården som ska ha huvudansvaret. Men hur ser vägen dit ut, och vilka förutsättningar krävs?

  Bodil Klintberg, samordnare för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 11.20

  Alla pratar om big data och datadriven utveckling – hur får vi till det i vården?

  Det finns i dag stora mängder information och kunskap lagrad i vården om patienter och medarbetares upplevelser av vad som skulle behöva utvecklas och förändras i vården. Men det är få som gör något av denna information. Hur ska vi tolka och ta hand om denna kunskap och vad ska vi göra av den?

  Hanna Emami, VD, IC Quality.

 • 11.40

  Om vikten av feedback från patienter och medarbetare.

  Är det ett stort plåster som patienten önskar eller handlar det om hur han/hon plåstras om? Att utveckla och förändra vården genom att involvera patienterna och vikten av att förstå vad de egentligen säger.

  Eva Granberg, vårdenhetschef, akutkliniken, Capio St Görans sjukhus.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Implementering av personcentrerad vård i den dagliga verksamheten.

  Så här går det till i praktiken att börja arbeta personcentrerat. Konkreta exempel från verkligheten.

  Lilas Ali, forskare, fil dr, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet.

 • 13.25

  Personcentrerad vård i praktiken - exempel från svensk sjukvård

  Möt föregångare från primärvård, äldrevård och specialistvård som har arbetat för att ta tillvara patienternas kunskaper och synpunkter för att uppnå en bättre samverkan och resurseffektivare vård.

  1) Så kan personcentrerad vård i äldrevården minska behovet av läkemedel.
  Peter Graf, vd i Vårdbolaget TioHundra.

  2) Digitala och mobila lösningar för en bättre och mer tillgänglig vård.
  Hammad Al-Saaid, verksamhetschef, Riddarens vårdcentral, Akalla.

  3) Så jobbar vi med patientupplevelsen för att utveckla vården.
  Torun Liljeholm-Baroudi, Hellen Agnås-Tillström, Aleris, Elisabethsjukhuset, Uppsala.

 • 14.10

  Vad gör de som är ”bäst i klassen” på patientupplevelse?

  Hur arbetar de som gör ”allting rätt” utifrån patienternas upplevelse? En summering och diskussion utifrån de praktiska exempel vi har fått ta del av.

  Peter Graf, vd, Vårdbolaget Tiohundra, Hammad Al-Saaid, verksamhetschef, Riddarens vårdcentral, Akalla,Torun Liljeholm-Baroudi, Hellen Agnås-Tillström, Aleris, Elisabethsjukhuset, Uppsala, Peder Hofman Bang, vice vd, IC Quality, Margareta Haag, vice ordförande Nätverket mot cancer.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Workshop: Från snack till verkstad - vad och hur gör jag när jag kommer hem?

 • 15.45

  Diskussion och återkoppling från grupperna.

 • 16.00

  Kunskapsdagen avslutas.

Information

 • När:
  6 oktober 2016
 • Sista anmälningsdag :
  5 oktober 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 995 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 495 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller för dig som är anställd eller förtroendevald i sjukvården, företrädare för patienter, myndigheter eller forskning. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  koncept@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070 669 79 40

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier