Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård genom hela vårdkedjan

Är den personcentrerade vården vägen till en vård som uppfyller kraven på ökad delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet för patienten? Hur kan vi ge plats för människan genom hela vårdkedjan? Välkommen till årets kunskapsdag om personcentrerad vård i praktiken. 

OBS! Nytt datum för seminariet. 

Studier visar att personcentrerad vård minskar vårdtiderna på sjukhus, frigör resurser och höjer vårdkvaliteten. Men utvecklingen med individen i fokus kräver att vi hittar nya arbetssätt som möjliggör förändring genom hela vårdkedjan. 

På årets kunskapsdag om personcentrerad vård i praktiken bjuder vi på ett aktuellt och gediget program som diskuterar:

 • Vilka vinster finns att hämta när det uppstår ett partnerskap mellan patienterna och sjukvårdens professioner? 
 • Vilka krav ställs på vårdkedjan vid införandet av personcentrerad vård? 
 • Hur utvecklar vi tillgänglighet och samordning utifrån patientens behov av vård?

 

Program:

 • 9.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 9.30

  Moderator hälsar välkommen.

 • 9.35

  Leva livet hela livet.

  Drömmen om längre och friskare människoliv börjar bli verklighet vilket även har ändrat innebörden av att vara pensionär. Det påverkar inte bara de äldre själva utan också deras omvärld. Hur kan vården ta vara på den kraft äldre har för att leva ett gott och aktivt liv, hela livet? Vilka nya genomsyrande tankemönster behöver framtidens vård för att denna betraktad med 2020-talets ögon ska upplevas som både människonära och personcentrerad?

  Bodil Jönsson, författare.

 • 10.10

  Sjukt engagerad – hur tar vi tillvara på patientens åsikt?

  Myndigheter och landsting har i ökad utsträckning efterfrågat kunskap om hur vården fungerar ur ett patient- och befolkningsperspektiv. Under de senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att stärka den enskilda patienten. Fokus har varit att stärka individen i förhållande till hälso- och sjukvården. Däremot har det har varit mycket lite fokus på åtgärder för att stärka den kollektiva delaktigheten i utformningen av vården. Hur stark är patienters kollektiva ställning i dag? Hur kan patientorganosationer bidra med kunskap till en sjukvård som efterfrågar mer personcenterad vård? Hur kan vi förbättra patientens kollektiva makt?

  Karin Sandström, utredare, Vårdanalys.

 • 10.40

  Paus.

 • Personcentrerad vård genom hela vårdkedjan från start till mål i livet

 • 11.00

  Kroniskt engagerad – patientinvolvering på vårdcentralen.

  På vårdcentralen Kronoparken i Karlstad har patienterna själva fått vara med och utforma vården. Tillsammans har patienter och personal på vårdcentralen arbetat för att med utgångspunkt från patienternas behov finna lösningar som skapar bättre förutsättningar för patienterna att hantera sin livsituation och kontakterna med vårdcentralen. Syftet med projektet har bland annat varit att ge maktbalans och öka respekten för patientens kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet.

  Inger Eng, enhetschef, Eva Bergquist, verksamhetschef, Kronoparkens vårdcentral.

 • 11.30

  Hur kan sjukvårdspersonal engagera patienten i en stressig slutenvårdsmiljö? 

  På medicinavdelning 38 i Hässleholm arbetar man för att införa personcentrerad vård för att få bättre informerade och delaktiga patienter. Inledningsvis gjordes intervjuer med patienter och personal på avdelningen som ledde till förbättringsområden inom exempelvis ronden, vid samtal med patienten och reflektion för personalen.  Men vad krävs för att inleda ett partnerskap med patienten? Hur ska man gå till väga? Hur hittar vi den gemensamma röda tråden?

  Jessica Berg Borglin, sjuksköterska, Sanja Vucicevic, läkare, båda från medicinavdelningen, Hässleholms sjukhus.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Hur får vi patienten att berätta om det mest privata?

  I mötet mellan patient och vårdgivare finns det områden som sällan berörs. Hur sjukdomen påverkar den sexuella hälsan är en av de frågor som upplevs som tabubelagda, men som är central för individens upplevelse av hälsa och livskvalitet. Fysioterapeuten Kristina Areskough Josefsson belönades i år med Guldskalpellen i kategorin Årets banbrytare för sin forskning och sitt kliniska arbete kring sexuell hälsa inom reumatologin. Hur kan vi i vår yrkesroll bli bättre på kommunikation om sexuell hälsa och vill patienter verkligen prata om sex?

  Kristina Areskoug-Josefsson, fysioterapeut, Värnamo sjukhus. Årets banbrytare 2015.

 • 13.30

  Personcentrerad rehab när man är gammal, vad innebär det?

  För att skapa en personcentrerad rehabiliteringsprocess för äldre krävs det att man skapar en dialog mellan patient och professionen. Där man både tar hänsyn till både patientens mål men även vilka möjligheter professionen kan ge patienten. Andra faktorer av stor betydelse är teamets roll och behovet av uppföljning och systetematiskt förbättringsarbete. Hur arbetar man med personcentrerad vård i rehabiliteringen när patienter slussas mellan kommunen och öppenvården?

  Carita Nygren, professionsutvecklare, arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

 • 14.00

  Personcentrerad vård på hospice – de 6 S:n som stöd i den palliativa vården

  Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. Med de 6 S:n som förhållningssätt och stöd på ett hospice möjliggörs en god palliativ vård ur ett personcentrerat perspektiv.

  Helena Ekegren Hällgren, specialistsjuksköterska inom onkologi, diplomerad palliativ sjuksköterska, Axlagården Umeå Hospice AB.

 • 14.30

  Fika.

 • Verktygen som kan stötta utvecklingen av personcentrerad vård.

 • 15.00

  Kan IT-baserad egenvårdssupport skapa förutsättningar för en personcentrerad vård?

  Tillsammans med hjärtsviktspatienter och profession arbetar en forskargrupp fram vad som kan stötta patienten i sin egenvård på bästa sätt. Patienterna har sedan fått utvärdera olika lösningar som kan öka deras självständighet med hjälp av it i egenvården. Genom hela projektet arbetar man med co-design för att få in det personcentrerade synsättet även under utveckling av nya tjänster.

  Linda Askenäs, tekn dr, institutionen för informatik, Linnéuniversitet, Roland Carlstein, forskningspatient, Föreningen Norrköping HjärtLung. 

 • 15.30

  Personcentrerad vård - ett kulturskifte som kräver mod?

  Vad sker egentligen med vårdprocessen när personcentrerad vård introduceras på en avdelning? Hur kommer förändringsprocessen påverka arbetet och relationerna vid avdelningen? Vad kommer personcentrering att betyda för personalen och ledningen? Hur upplever patienterna sin vårdtid på avdelningen? Sammanfaller det med vad som ses som personcentrering av vårdare och ledning vid avdelningen?

  Introduktion: Malin Svanberg, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Paneldiskussion: Margareta Haag, vice ordförande, Nätverket mot cancer, ordförande, Svenska Ödemförbundet, Åsa Welin, utredare, eHälsomyndigheten, Malin Svanberg, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting, Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting, Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna.

 • 16:15

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  25 november 2015
 • Målgrupp :
  Alla som vill lära sig mer om personcentrerad vård i praktiken
 • Sista anmälningsdag :
  24 november 2015
 • Plats:
  Piperska muren
 • Adress:
  Scheelegatan 14, Stockholm
 • Pris:
  3 900 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 4 400 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706-69 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier