Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Personcentrerad vård i praktiken

Nästa steg för personcentrerad vård!

Nu är det dags att komma vidare och ta nästa steg för att införa ett verkligt personcentrerat arbetssätt!

Personcentrerad vård har länge varit begreppet på allas läppar, och nu lyfter vi fram hur du lyckas i praktiken! Under en intensiv dag kommer vi att diskutera hur du kan få till ett bra samarbete mellan vårdenheter och yrkesdiscipliner. Du får ta del av lärdomarna från de som jobbat för att överkomma de organisatoriska och kulturella hindren och som har erfarenheter av ett verkligt personcentrerat arbetssätt. Lär dig mer om hur du kan mäta och följa upp effekten av förändringarna. Lyssna på de som drar upp riktlinjerna inför framtidens arbetssätt!

Konferensen är fullsatt.


Preliminärt program

 • 09.15

  Dagens moderator hälsar välkommen! 

 • 09.20

  Varför personcentrerad vård? 

  Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung

 • 09.35

  Nationell agenda för personcentrerad vård

  • Så kan personcentrerad vård göra oss redo för framtidens utmaningar
  • Internationell utblick
  • Personcentrerad vård; fördel för patienter, personal, ekonomi och hälsa

  Inger Ekman, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)

 • 10.00

  En gemensam standard – är det möjligt?

  • Att skapa en operativ kvalitetsstandard
  • Riktlinjer för patientdelaktighet i personcentrerad vård

  Sarah Sim, MSc, PhD, och Lena Morgan, Legitimerad biomedicinsk analytiker. Båda är Projektledare på SIS

 • 10.30

  Förmiddagskaffe

 • 10.45

  Sveriges Kommuner och Landstings arbete för personcentrerad vård

  • Nuläge i Sverige
  • Erfarenheter från projektet Flippen
  • Nära vård 

  Hanna Lundstedt, konsult, SKL

 • 11.15

  Att ändra synen på patientrollen och på den egna yrkesrollen -Lärdomar från Vårdcentraler i Sörmland

  • Behov som utgångspunkt för införande av personcentrerad vård
  • Patienten som aktiv deltagare i vården
  • Nya ansvarsområden och nya yrkesroller - våra erfarenheter

  Linda Lännerström, Verksamhetsutvecklare, Division Primärvård, Landstinget Sörmland och Ulla Jordán, enhetschef vårdcentralen Linden, Katrineholm

 • 11.45

  Lunch

 • Implementation, uppföljning och mätning

  Vad säger den senaste forskningen om vad du bör tänka på för en lyckad implementering av personcentrerad vård? Vilka är framgångsfaktorerna?

 • 12.45

  Mätning och uppföljning av personcentrerad vård

  Så kan du mäta och följa upp effekten av förändrade rutiner - erfarenheter från interventionsforskning vid GPCC

  Hanna Gyllensten, Med. dr och leg apotekare och forskare på GPCC.
  Ida Björkman, Med. dr och leg. sjuksköterska och forskare på GPCC.

 • 13.05

  Vad finns det för kunskap om vad som påverkar implementering? 

  Anna Bergström, lektor i implementering av personcentrerad vård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och forskare vid GPCC

 • 13.25

  Vilket stöd finns för implementering av personcentrerad vård? 

  Catarina Wallengren, lektor i implementering av personcentrerad vård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt forskare och ansvarig för utbildning och implementering vid GPCC

 • 13.45

  Kunskapsluckor och framtid

  Lars Wallin, Forskningschef Landstinget Dalarna, Professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna samt forskningslinjeansvarig för implementeringsforskning vid GPCC

 • Erfarenheter från kliniken

  Lyssna på erfarenheterna från de som implementerat personcentrerad vård. Vilka hinder kan du stöta på rent praktiskt? Vad är viktigt att tänka på?

 • 14.05

  Att arbeta personcentrerat som läkare

  • Konkreta förändringar i arbetet på kliniken
  • Vad betyder det här för läkarens roll?
  • Förändringar och fördelar i kontakten med patienter
  • Pågående projekt på avdelningen

  Mats Gustafson, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 • 14.35

  Eftermiddagskaffe

 • 15.00

  Införande av Personcentrerad vård inom verksamhetsområde psykiatri 

  • Därför införde vi personcentrerad vård
  • Erfarenheter från implementationen
  • Arbetet framåt – ett ständigt arbete att hålla i ett förändrat arbetssätt

  Marie Härlin Ohlander, Verksamhetsområdeschef Psykiatri, Region Gotland

 • 15.30

  Implementering pågår!

  Med 50 vårdplatser och dygnet-runt vård så är personcentrerad vård ingen quick fix. På kirurgkliniken i Sundsvall växer personcentrerad vård nerifrån och implementeringen måste få ta tid! Många är positiva till förändringen, men inte alla, och hur ser man till att få med alla på tåget? Lyssna på erfarenheter och lärdomar så här långt och ta del av planeringarna av nästa steg för kirurgavdelningen.

  Monica Thörn- ÅhlénAnna-Maria Söderström och 
  Helene Jönsson, sektionsansvariga sjuksköterskor, Kirurgkliniken, Landstinget Västernorrland

 • 16.00

  Summering av dagen 

   

  Konferensen görs i samarbete med 
  Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet.

  Varmt välkommen!

Information

 • När:
  24 januari 2018
 • Målgrupp:
  Du som jobbar med planering, implementering, styrning och organisation inom landsting och kommunala vårdinrättningar, tex verksamhetschefer, avdelningschefer, utvecklingschefer, sjuksköterskor, läkare, projektledare, strateger, controllers och utredare. Även deltagare från universitet, högskolor och vårdutbildningar.
 • Sista anmälningsdag:
  23 januari 2018
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist Klara strand
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90, Stockholm
 • Pris:
  Konferensen är fullsatt.
 • Kontakt:
  Sara Grahn Lunell
  sara.grahn.lunell@bonniernews.se
  073 558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och GPCC
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier