Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Personcentrerad vård 2019

Personcentrerad vård i praktiken

En stor del av Sveriges landsting och regioner har fattat övergripande beslut: vården ska bli mer personcentrerad. Frågan är hur. Lär dig mer på vårt seminarium Personcentrerad vård 2019.

Bild: Mostphotos.com


På seminariet Personcentrerad vård 2019 får du ta del av strategier som fungerar. Här får du guldkorn från dagens forskning på personcentrerad vård, lärdomar från dem som har erfarenhet av ett verkligt personcentrerat arbetssätt och verktyg för att följa upp effekten av det personcentrerade arbetet.

 

Program

 • 08:45

  Registrering/frukost

 • 09:25

  Moderator hälsar välkomna.

 • 09:30

  Strategier och arbetssätt för att uppnå personcentrerad vård

  Ett sätt att öka utvecklingstakten mot personcentrerad vård är att lära av den forskning som finns. Vårdanalys har samlat de viktigaste lärdomarna från internationell forskning för svensk del i den nya rapporten ”Från mottagare till medskapare – ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad sjukvård”. Rapporten är baserad på en antologi som Vårdanalys tagit fram i samarbete med organisationen the European Observatory on Health Systems and Policies.

  Kajsa Westling, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 • 10:00

  Spetspatienter tar plats  som medarbetare

  Den 21 januari börjar två spetspatienter jobba för Region Norrbotten. Åsa Holmgren, som har parkinson, och Pia Johansson, hjärtpatient och anhörig, psykisk ohälsa är båda anställda. De kommer att delta i det så kallade Spetspatientprojektet och även arbeta med annat utvecklingsarbete i Norrbotten, som patientkontrakt. På seminariet berättar de om sin väg genom vården och vad som fick dem att söka jobbet som spetspatient.

  Pia Johansson, spetspatient och anhörig, Region Norrbotten,
  Åsa Holmgren, spetspatient, Region Norrbotten

 • 10:30

  Bisam – brobyggare mellan patienten och verksamheten

  Åsa Steinsaphir är en av Stockholmspsykiatrins brukarinflytandesamordnare, Bisam. Hon, och hennes kollegor, har egen erfarenhet av psykiatrin. Som ung vuxen vårdades Åsa Steinsaphir inom heldygnsvården och på behandlingshem. I dag jobbar hon med att inflytande och delaktighet för patienterna på flera nivåer inom psykiatrin, genom bland annat patientforum. Hon har sett intresset för patientperspektivet växa från att vara ifrågasatt till att bli efterfrågat. På seminariet berättar hon hur man får det att fungera med spetspatienter som en del i vårdorganisationen.

  Åsa Steinsaphir, Bisam, Norra Stockholms Psykiatri

 • 11:00

  Kaffepaus.

 • 11:20

  Hur vet vi om vården blir mer personcentrerad?

  Helena Fridberg och Malin Tistad utgör en del av en forskargrupp på Högskolan i Dalarna som följer ett antal avdelningar i Landstinget Dalarna i deras arbete för en mer personcentrerad vård. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förändringen mot en mer personcentrerad vård genomförs och hur det förändringsarbetet påverkar vården. Som en del i forskningsprojektet används tre instrument för att mäta om vården blir mer personcentrerad varav två utvecklas som en del av studien. På seminariet delar Helena och Malin med sig av erfarenheter av att försöka fånga personcentrering i vården.

  Helena Fridberg, doktorand, leg sjukgymnast, Högskolan Dalarna
  Malin Tistad, med dr, leg sjukgymnast, Högskolan Dalarna

 • 11:50

  Rätt fokus - mindre stress på vårdcentralen med personcentrerad konsultationsteknik

  Mats Hogmark är distriktsläkare i Dalarna, och han undervisar också på deltid i personcentrerad konsultationsteknik,eller MI som betyder motiverande samtal . Att lyssna med inlevelse på patientens berättelse - inte hamra in fakta. Det är grunden som gäller för såväl läkare som andra vårdprofessioner. På Mats Hogmarks egen arbetsplats har arbetssättet lett till minskad stress för läkarna. På seminariet delar Mats med sig av exempel på personcentrerad kommunikation.

  Mats Hogmark, distriktsläkare, Samordnare MI-utbildning, Landstinget Dalarna.

 • 12:20

  Lunch

 • 13:20

  Hur kan sjukvården som system bli mer personcentrerat?

  Eskil Degsell, ordförande, Svenska Hjärntumörföreningen,
  Ann-Marie Högberg,ordförande, Anhörigas Riksförbund,
  Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
  Hanna Lundstedt, konsult, SKL.

   

 • 13:50

  Personcentrerad nära vård genom tjänstedesign

  Fyra vårdcentraler och en vårdavdelning i Sverige deltar just nu i ett utforskande pilotprojekt där man testar en ny modell för att undersöka patienternas behov och beteenden i kontakt med vården. Projektet utgår från Sveriges Kommuner och Landsting och inom ramen för omställningen till Nära vård. Syftet med projektet är att hitta nya sätt att designa hälso- och sjukvårdstjänster som utgår från behov med hjälp av personcentrerad vård och segmentering. På seminariet får du ta del av färska erfarenheter från projektet, som pågår till december 2018.

  Hanna Lundstedt, konsult, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 14:20

  Kaffepaus

 • 14:40

  Patienter på strategisk nivå

  Samverkan och partnerskap med patienter måste ske på alla nivåer för att personcentrerad vård i praktiken ska fungera – inte bara i själva vårdmötet. Att få tjänstemän på ledningsnivå att se fördelar med att representanter för patienterna är med på makronivå när avtal ska skrivas, upphandlingar ska göras eller uppföljning ska ske är långt ifrån självklart. Det finns i många organisationer ett motstånd och en okunskap om ”vad ska nu det vara bra för”, enligt patientföreträdaren Kristina Söderlund. Region Stockholm har i projektet #Från för till med tagit fram en handlingsplan för hur detta ska kunna ske – och ibland går det bra, ibland mindre bra.

  Kristina Söderlund, intressepolitisk chef, Storstockholms Diabetesförening

 • 15:10

  Förändringsledarens råd för implementering av personcentrerad vård

  Britt-Mari Banck är en av landets mest erfarna ledare inom sjukvården inom implementering av personcentrerad vård. När hon var sektionsledare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping påbörjades arbetet med självdialys ­- året var 2005. Ett arbete som fick stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och som upprepade gånger fick priser. Men så en dag ändrades förutsättningarna uppifrån. Nu leder Britt-Mari arbetet med personcentrering av dialysen på Helsingborgs lasarett. På seminariet berättar hon om framgångsfaktorer och hinder på vägen mot större personcentrering.

  Britt-Mari Banck, sjuksköterska, dialysen, Helsingborgs lasarett.

 • 15:45

  Dagen avslutas.

Information

 • När:
  23 januari 2019
 • Målgrupp:
  Du som jobbar med planering, implementering, styrning och organisation inom landsting och kommunala vårdinrättningar, t ex verksamhetschefer, avdelningschefer, utvecklingschefer, sjuksköterskor, läkare, projektledare, strateger, controllers och utredare. Även deltagare från universitet, högskolor och vårdutbildningar.
 • Sista anmälningsdag:
  22 januari 2019
 • Plats:
  Bygget
 • Adress:
  Norrlandsgatan 11, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier