Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Primärvårdens dag 2016

Så kan primärvården surfa på den digitala vågen

Välkommen till Primärvårdens dag 2016. Hur tar vi tillvara och förverkligar innovationskraften för att lösa primärvårdens stora utmaningar, och vad krävs för att dra nytta av den snabba digitala utvecklingen?

Innovation är den röda tråden i årets program på Primärvårdens dag. Nytänkande i arbetssätt och organisation kan tillsammans med den snabba digitala utvecklingen skapa förutsättningar för en primärvård som är långsiktigt hållbar och bättre än i dag kan möta patienternas behov.

 • Hur skapar vi rätt förutsättningar för att ta tillvara den digitala utvecklingen?
 • Är primärvården redo för innovativa arbetssätt?
 • Vad krävs för att möta såväl dagens som morgondagens krav på primärvården från medborgarna?

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen till Primärvårdens dag 2016.

  Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin, introducerar dagens program.

 • Del 1: Hur ska primärvården ta tillvara på innovationer?

 • 9.35

  The future - what lies in store for healthcare?

  A discussion of the evidence, the challenges, and potential strategic solutions based on examples from different countries. 

  Sir John Oldham, professor i Global Health Innovation vid Imperial College i London. Han är expert på hur förändring skapas i stora hälsovårdssystem, med särskilt fokus på primärvården i NHS i England. Sir John ledde 2014 även den oberoende kommissionen för "whole person care" på uppdrag av den brittiska regeringen.

 • 10.15

  ”Flippen” - är vi redo för nya innovativa arbetssätt i primärvården?

  Det pågår ett nationellt innovationsprojekt, Flippen, för att möta befolkningens behov av hälsa och trygghet. Men vad har egentligen patienterna och befolkningen, i stort, för behov?

  Marie Källman, projektledare Flippen, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.45

  Kort paus med förfriskningar.

 • 11.10

  Det här behöver svensk primärvård - enligt läkarna i primärvården.

  Varje år genomför Vårdanalys, i samarbete med stiftelsen The Commonwealth Fund, en årlig undersökning där hälso- och sjukvårdens utveckling jämförs mellan elva länder. Sedan 2009 deltar Sverige i undersökningen. Studien för 2015 undersöker hur läkare i primärvården upplever sitt arbete och den vård som levereras till medborgarna.

  Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Vårdanalys.

 • Del 2: Digitala lösningar – en självklar rättighet för patienten?

 • 11.40

  Nationellt system för primärvårdskvalitet – vad innebär det och hur kan det användas?

  Efter flera års arbete introduceras nu ett nationellt system för primärvårdskvalitet – NPK. Systemet är utvecklat av professionella primärvårdsföreträdare och utformat för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete och uppföljning, utan att kräva dubbelregistrering.
  Under seminariet presenteras systemet och dess möjligheter.

  Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin och sjukhuschef Carlanderska, Ulrika Elmroth, specialist i allmänmedicin och projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, Sören Berg, processledare Nationella kvalitetsregister.

 • 12.10

  Lunch.

 • 13.10

  Kan digital anamnesupptagning ge effektivare läkarbesök?

  Standardiserad digital anamnesupptagning kan vara ett steg mot ett effektivare möte med läkare på vårdcentralen. Genom att patienten i ett datorprogram får besvara frågor som är begränsade till sökorsaken, får läkaren förhandsinformation om patienten som är relevant för läkarbesöket. En del av anamnesen är då redan besvarad innan besöket, vilket skapar tid för att diskutera det mest väsentliga med patienten. Patienten kan besvara frågorna inför mötet oavsett var man befinner sig.

  Carl Johan Sundberg, professor, institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet, Anna Nager, lektor i allmänmedicin, Karolinska institutet.

 • 13.40

  Färre sjukhusdygn och högre livskvalitet med hjärtsviktsapp.

  I en studie med en app som bland annat registrerar vikten och ger livsstilsråd vid hjärtsvikt, minskade andelen vårddygn för hjärtsviktspatienter. Patienterna som medverkade i studien skattade även sin livskvalitet högre och det skedde en dramatisk ökning av egenvårdsbeteende hos patienterna. Nu är det dags för skarpt läge med appen i vården. Vad kommer det att innebära för vårdcentralen i praktiken?

  Carina Nordqvist Falk, vd, Modern Vård i Norden.

 • 14.10

  KRY - virtuella vårdmöten i praktiken

  Genom att kombinera ny teknologi med ledande medicinsk kompetens har KRY byggt upp en plattform för att möta vården digitalt. KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare via videomöte och få hjälp med besvär, som varken kräver fysisk undersökning eller provtagning för att diagnostisera, och därför går bra att behandla på distans. Hur har det gått hittills och vad tycker egentligen patienterna om att träffa läkaren på nätet?

  Josefin Landgård, medgrundare, operativ chef, KRY.

 • 14.40

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Så blev vi Sveriges mest innovativa primärvård!

  På Väddö vårdcentral har personal fått möjlighet att med en surfplatta dokumentera direkt i journalen ute på hembesök. Med surfplattan slipper man dubbeldokumentation och får samtidigt möjlighet att komma åt viktig patientinformation när man är hos patienten. Detta har förbättrat både patientsäkerheten och ökat effektiviteten. Projektet, som blivit prisbelönat, visar hur modern teknologi används och innovationer skapas av och för verksamheten med utgångspunkt i verksamhetens verklighet.

  Carolina Wallenius, Health Care Futurist, Focus Cura Sverige.Anna Aleflod, verksamhetschef, Väddö vårdcentral. 

 • 15.30

  Är tjänsteinnovation svaret på vårdens behov av transformation?

  Lisa Lindström, vd, Doberman.

 • 16:00

  Paneldiskussion: Vad krävs i primärvården för att ta tillvara på innovationer och digitaliseringens möjligheter?

  Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Eva Helmersson, Community Manager, Dagens Patient, Anna Nager, vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för allmänmedicin, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Carina Nordqvist Falk, vd, Modern Vård i Norden, Maria Larm, ordförande Distriktssköterskeföreningen, Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 16.40

  Dagen avslutas. 

Information

 • När:
  27 januari 2016
 • Sista anmälningsdag :
  25 januari 2016
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  2 695 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord pris: 3 195 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården samt företrädare för myndigheter, forskning och patienter. Övriga: 4 195 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  0735586582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  0706697940

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier