Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Primärvårdens dag 2017

Primärvårdens dag: Utbyggnad pågår – vårdcentralens nya verktygslåda

Regioner och landsting över hela landet aviserat satsningar på primärvården, samtidigt som omvärlden förändras i snabb takt. Är primärvårdens tid här – och hur ser den ut? Möt dem som formar framtidens primärvård på Primärvårdens dag 2017.

20 år av reformförsök i svensk primärvård har hittills misslyckats, men alla är ense om att vi nu mer än någonsin behöver en väl fungerande första linjens sjukvård som sörjer för patientens behov av trygghet, kontinuitet och samordning.

Regioner och landsting över hela landet aviserat satsningar på primärvården, samtidigt som omvärlden förändras i snabb takt. Är primärvårdens tid här – och hur ser den ut? Möt alla dem som formar framtidens primärvård på Primärvårdens dag 2017.

Preliminärt program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen till Primärvårdens dag 2017.

  Dagens moderator inleder programmet.

  Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

 • 9.40

  En primärvård för 2020-talet – ett ombyggnads- eller rivningsprojekt?

  De har uppdraget att ta primärvården in i framtiden, men uppdraget och förutsättningarna ser mycket olika ut. Möt tre primärvårdschefer som ger sin syn på hur en primärvård för 2020-talet ska lösa sin uppgift. Bygga om eller bygga nytt – det är frågan.

  Anna Ingmanson, tillträdande primärvårdschef, Stockholms läns landsting, tidigare huvudsekreterare i utredningen Effektiv vård, Lotta Larsdotter, primärvårdschef, Region Jönköpings län, Anna Granevärn, primärvårdschef, Region Jämtland-Härjedalen.

 • 10.20

  Lika och olika – hur möter vi bäst mångfalden av patienter med olika behov?

  Traditionellt har primärvårdens patienter delats in efter demografi, diagnoser och socioekonomiska faktorer. Men så fyrkantig ser världen inte längre ut – i stället behöver i utgå från patienternas behov, förväntningar, drivkrafter, kunskap och beteende. SKL och Socialstyrelsen har i ett nytt projekt gjort ett försök att segmentera primärvårdens patienter på ett nytt sätt, baserat på beteende och inställning till vården, ungefär som Ica segmenterar sina kundgrupper.

  Bodil Klintberg, samordnare för kunskapsstyrning inom sjukvård och insatser inom ramen för stretagin för kronisk sjukdom, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 10.50

  Kort paus.

 • 11.10

  Utflyttning pågår – dags att riva gränserna mellan primär- och specialistvård.

  I september startade Centrum för reumatologi i Stockholm. Verksamheten ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, som bland annat ansvarar för all primärvård i Stockholms läns landsting. Syftet är att tidigare och snabbare kunna ge patienter tillgång till reumatologisk specialistvård samt att knyta forskning och utbildning närmare vården av patienter med tidiga ledbesvär. Centrum för reumatologi har även ett särskilt uppdrag i att utveckla och testa nya e-hälsolösningar och arbetssätt i nära samarbete med patienterna.

  Sofia Ernestam, verksamhetschef, Centrum för reumatologi, Stockholms läns sjukvårdsområde.

 • 11.35

  Primärvården och de multisjuka äldre – så gör vi hemma bäst för våra sköraste patienter.

  Förslaget om att skapa en särskild primärvårdsorganisation för multisjuka, sköra äldre är ett av de mest radikala förslagen i Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård”.  På Boo Vårdcentral arbetar i dag ett särskilt team för att så tidigt som möjligt fånga upp patienter med behov av hemsjukvård, och förhindra att de först hamnar på akuten eller geriatriken. Teamet tillkom sedan man gjort den nedslående upptäckten att många äldre patienter i upptagningsområdet kom in i hemsjukvården via akutmottagningen eller från geriatriska avdelningen, det vill säga när de redan råkat ut för en allvarlig händelse. Teamets uppgift är att hitta dessa patienter samt reda ut omständigheterna – har de ett medicinskt behov, hur ser hemsituationen ut osv. Resultatet har blivit mycket lyckat med färre akuta utryckningar och en ökat trygghet för patienterna.

  Marianne Rudelius, distriktssköterska, och Maria Widekärr, specialist i allmänmedicin, Sveateamet, Boo vårdcentral.

 • 12.00

  Lunch.

 • Spår 1: Så tar vi primärvården in i den digitala transformationen.

  Välkommen till ett av eftermiddagens två parallella spår. Hur ska primärvården kunna dra nytta av den digitala transformationen? Här får du möta tre exempel på möjliga vägar att gå.

 • 13.00

  Den moderna vårdcentralens riddare - med digitala verktyg som vapen.

  Bröderna Mohammad och Hammad Al-Saaid har startat ”Sveriges modernaste vårdcentral” ett stenkast från Sveriges digitala ”Mecka”, det vill säga Kista i nordvästra Stockholm. Riddarens vårdcentral i Akalla både testar och utvecklar en rad digitala och mobila lösningar för att göra vården bättre och mer tillgänglig för patienterna.

  Hammad Al-Saaid, verksamhetschef, Riddarens vårdcentral, Akalla.

 • 13.30

  Beslutsstöd för supersnabba flöden för primärvårdens akutpatienter

  Ett evigt dilemma för primärvården är prioriteringen mellan de akut sjuka patienterna med lätta åkommor och patienter med kroniska sjukdomar och multisjuka äldre. Åkermyntans vårdcentral har varit testpilot för utvecklingen av ett digitalt processverktyg som förenklar patientflödet i lättakutverksamheten. Systemet är utvecklat av en thoraxkirurg (!)

  Mitra Iranmahd, verksamhetschef, Åkermyntans vårdcentral, Hässelby.

 • 14.00

  Digitala vårdplaner för primärvårdens psykiatripatienter.

  Gustavsbergs vårdcentral har i många år utvecklat en egen modell för behandling av patienter med psykisk ohälsa. Nu läggs de sista pusselbitarna i utvecklingsarbetet genom en digitalisering av vårdprogram och behandlingsplaner. Med digital teknik blir det möjligt att individualisera planeringen av patientens behandling och öka patientens interaktivitet och delaktighet i vården – allt lätt åtkomligt i mobilen. Arbetet görs i samarbete med Karolinska Institutet och företaget Chorus.

  Martin Ingvar, professor i neurovetenskap, vice rektor, Karolinska Institutet med inriktning på framtidens sjukvård.

 • Spår 2: Ledarskap och kompetensförsörjning i framtidens primärvård.

  Det andra av eftermiddagens två parallella spår. Bristen på allmänläkare är en huvudvärk för primärvården i hela landet, kostnaderna för hyrläkare skenar och patienterna får inte den kontinuitet och trygghet som ska vara själva grunden i allmänmedicinens uppdrag. Vilka vägar finns ut ur primärvårdens kris?

 • 13.00

  En hyrläkarfri primärvård – är det möjligt?

  Sveriges Kommuner och Landsting tar nu krafttag för att få bort beroendet av hyrläkare, med start i psykiatrin där två tredjedelar av regionerna och landstingen nu har en handlingsplan och ett måldatum för när hyrläkarstoppet ska träda i kraft. Ing-Marie Wieselgren, som leder och samordnar projektet, berättar om erfarenheterna och hur de kan tas tillvara i primärvården. Är en hyrläkarfri primärvård en realistisk vision?

  Ing-Marie Wieselgren, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 13.30

  Vad ska vi göra i primärvården – och vem ska göra vad?

  När Arbetsmiljöverket hotade med vite om Landstinget Dalarna inte förbättrade arbetsmiljön för distriktsläkarna i Falun, vidtogs en rad åtgärder, både akuta och långsiktiga. En av de första åtgärderna var att låta sjukhusets kliniker ta över delar av vårdcentralernas arbetsuppgifter. Nu pågår en översyn av vilka av läkarnas arbetsuppgifter som kan skötas av andra yrkesgrupper, och vilka insatser som det kräver.

  Ulf Börjesson, primärvårdschef, Landstinget Dalarna.

 • 14.00

  Ledarskap för framtidens primärvård – vilka förutsättningar behövs?

  Det vilar ett tungt ansvar på chefernas axlar i primärvården. Förutom att patienterna ska ha tillgång till en kvalificerad första linjens vård och medarbetarna en hållbar arbetsmiljö med kompetensutveckling, ska cheferna driva förändringsarbete och skapa förutsättningar för nytänkande och innovation. Möt två verksamhetschefer från vårdcentraler i offentlig och privat regi i en diskussion om uppdragets utmaningar och möjligheter.

  Niklas Föghner, verksamhetschef, Vimmerby vårdcentral, Åke Kihlberg, verksamhetschef, Capio vårdcentral, Lekeberg.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Ersättningssystem för framtidens primärvård.

  ”Follow the money” gäller även i primärvården. Finns det perfekta ersättningssystemet som både främjar tillgänglighet, kvalitet och innovation?

 • 15.30

  Slutdiskussion: Vad borde politikerna göra för primärvården?

  Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, Carina Nordqvist Falk, vd, Novakliniken, Göran Stiernstedt, utredare, konsult, Anders Henriksson (S), förste vice ordförande, SKL, landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, Mats Eriksson (M), regionråd, Region Halland, vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen.

 • 16.30

  Primärvårdens dag 2017 avslutas.

Information

 • När:
  9 februari 2017
 • Målgrupp :
  Primärvårdens dag är mötesplatsen för alla engagerade i primärvårdens utveckling - politiker, primärvårdschefer, verksamhetschefer, allmänläkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper på hälso- och vårdcentraler, patientorganisationer, företag med flera.
 • Sista anmälningsdag :
  7 februari 2017
 • Plats:
  Nalen Konferens
 • Adress:
  Regeringsgatan 74, Stockholm.
 • Pris:
  Ordinarie pris: 3495 kr + moms. Pris för prenumeranter på Dagens Medicin: 2 995 kr + moms. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter, patienter och forskning. Övriga: 4 495 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073 - 558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Utställare:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier