Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Prissättning av läkemedel 2017

Prissättning av läkemedel - avstamp för framtidens modell

Regeringen har nu presenterat direktiven för sin utredning om pris- och subventionssystemet för läkemedel. Blir detta avstampet för en ny svensk modell som löser påfrestningarna som dagens system utsätts för, och som klarar att möta framtidens utmaningar? Seminariet är fullbokat!

Välkommen till Dagens Medicin Agendas och Läkemedelsmarknadens seminarium om prissättning av läkemedel, en av de just nu viktigaste och mest aktuella frågorna för både läkemedelsindustri och sjukvård.

Program

 • 8.30

  Registrering och morgonkaffe.

 • 9.00

  Välkommen.

  Dagens moderator introducerar programmet.

  Jonny Sågänger, redaktör, Läkemedelsmarknaden.

 • 9.10

  Utredningen av förmåns- och subventionssystemet för läkemedel – det här vill regeringen uppnå.

  Regeringen har nu presenterat sina direktiv för utredningen om ett nytt pris- och subventionssystem för läkemedel. Det nuvarande är lappat och lagat många gånger genom åren och har i dag svårt att leva upp till kraven på att förmånssystemet ska vara robust, transparent och heltäckande. Vilka är utmaningarna, i dag och i framtiden, som regeringen vill finna lösningar på? Vad är regeringens mål med utredningen?

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet.

 • 9.30

  Diskussion: Vilka brister finns i dagens pris- och subventionssystem - och vad önskar vi i stället?

  En panel med ledande företrädare för myndigheter, läkemedelsföretag och sjukvård presenterar sin önskelista för regeringen. Vilka behov har de när det gäller prissättningen av läkemedel, och vilka problem är viktigast att få en lösning på?

  Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Jonas Vikman, samhällspolitisk chef, LIF, Cecilia Carlens, verksamhetschef, reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset samt ordförande i Svensk Reumatologisk Förening.

 • 10.00

  Kort paus.

 • 10.20

  På TLV:s agenda 2017 – off label, biosimilarer, särläkemedel och trepartsöverläggningar.

  En rad avgörande, och delvis kontroversiella frågor står på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets agenda under 2017. Här ger Sofia Wallström myndighetens syn på dessa viktiga strategiska områden, och vilka prioriteringar som står högst.

  Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • 11.10

  Trendbrott för läkemedelskostnaderna – vilka utmaningar ser landstingen?

  Efter flera år av stillastående utveckling av landstingens läkemedelskostnader pekar kurvan uppåt igen. Redan nu är det ekonomiska läget kärvt för många regioner och landsting. Hur ser strategierna ut för att få notan att gå ihop?

  Mikael Svensson, koordinator för förhandling och företagskontakter, Sveriges Kommuner och Landsting, Jonas Eriksson, ekonom med särskilt ansvar för bevakning av läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 11.30

  Diskussion: I stället för rabattavtal – vägar framåt för att hantera läkemedelskostnaderna.

  Det är nu ett år sedan Cimzia-domen föll, men dörren är fortfarande stängd för regioner och landsting att sluta liknande överenskommelser med enskilda företag när det gäller läkemedel inom förmånen. Vilka vägar finns framåt för att få kontroll över läkemedelskostnaderna? Är NT-rådet, det ordnade införandet och trepartsöverenskommelser tillräckliga verktyg?

  Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Niklas Karlberg, vd, Novartis, ordförande LIF, Mikael Svensson, koordinator för förhandling och företagskontakter, Sveriges Kommuner och Landsting, Joakim Ramsberg,

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Särläkemedlen – hur ser en hållbar prissättningsmodell ut?

  Den svenska modellen med värdebaserad prissättning utsätts för särskilda prövningar när det gäller särläkemedel för patienter. Det har gått mer än ett år sedan läkemedels- och apoteksutredningen presenterade sina förslag om en nationell lösning för subvention och prissättning av särläkemedel, men ännu har inget hänt. Vilka vägar finns för att hantera dessa läkemedel inom ramen för det nuvarande systemet med det ordnade införandet och trepartsöverenskommelser?

  Jan Liliemark, professor, SBU, adjungerad ledamot NT-rådet, Synnöve Lindemalm, ledamot Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, klinisk farmakolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Cecilia Bröms-Thell, General Manager Sanofi Genzyme, talesperson för Kommissionen för innovativa särläkemedel.

 • 13.30

  Ordnat införande – erfarenheter från tre år med hepatit C-läkemedlen.

  Det har nu gått två år sedan de första trepartsöverenskommelsen slöts för den nya generationens hepatit C-läkemedel, och tre år sedan dessa banbrytande behandlingar introducerades på marknaden. Vad visar uppföljningen så här långt, och hur påverkas tillgång och kostnadsutveckling av de nya trepartsavtal som just nu är under förhandling?

  Mikael Svensson, koordinator för förhandling och företagskontakter, Sveriges Kommuner och Landsting, Pia Frisk, apotekare vid utvecklingsavdelningen, enheten för analys & utvärdering, Stockholms läns landsting.

 • 14.10

  Eftermiddagskaffe med tillbehör.

 • 14.40

  Antibiotika – en ny modell för prissättning för läkemedel med stort samhällsintresse?

  Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att utreda ett förslag från LIF till en ny modell för finansiering och prissättning av nya antibiotika. Det hälsoekonomiska värdet av ett nytt antibiotika är tänkt att ligga till grund för en ”premie” som betalas oavsett om ett antibiotikapreparat används eller inte. På så sätt frikopplas företagets ersättning från den använda volymen. Tanken med förslaget är att det ska skapa incitament för framtida läkemedelsutveckling när de stora forskningssatsningarna identifierat nya mekanismer och substanser.

  Douglas Lundin, chefekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 15.00

  Utblick: Kan vi betala efter behandlingsresultat?

  I Belgien pågår ett arbete för att utveckla en modell som kopplar prissättningen av läkemedel till patientrelaterade utfallsmått. Arbetet leds av den belgiska socialförsäkringsmyndigheten RIZIV-INAMI, som även hanterar läkemedelsförmånen. Vilka ambitioner och mål finns med arbetet, och vilka är erfarenheterna så här långt?

  Ri de Ridder, generaldirektör, RIZIV-INAMI, Belgien.

 • 15.40

  Hur kan nya ersättningsmodeller ge patienterna tillgång till nästa generations läkemedel - ett europeiskt perspektiv.

  En ny rapport från Institutet för hälsoekonomi analyserar tillgången till cancerläkemedel i tolv europeiska länder. Rapporten diskuterar även hur betalningsmodellerna behöver utvecklas och bli mer innovativa. Vilka alternativ är möjliga, vilka modeller är under utveckling och testas runt om i Europa. Vi avslutar dagen med en utblick.

  Ulf Persson, adj. professor i hälsoekonomi, vd, Institutet för hälsoekonomi, IHE.

 • 16.10

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  24 januari 2017
 • Sista anmälningsdag :
  24 januari 2017
 • Plats:
  Lundqvist & Lindqvist St Clara
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 90
 • Pris:
  3 275 kr + moms för dig som är anställd i sjukvården. 6 550 kr + moms för dig som arbetar på läkemedelsföretag. 8 550 kr + moms för konsulter, advokatbyråer etc.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  +46 (0)73 558 75 67
 • Arrangör:
  Läkemedelsmarknaden och Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Anders Axklo
  anders.axklo@bbm.bonnier.se
  +46 (0)70 309 05 01

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier