Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Seminarium 29 januari

Prissättning av läkemedel - dags för en ny svensk modell?

Prissättning av läkemedel är en av de just nu viktigaste frågorna för både läkemedelsindustri och sjukvård. Välkommen till ett seminarium som diskuterar hur framtidens pris- och subventionssystem ska utvecklas. 

 • Hur ska framtidens prissättningsmodeller se ut?
 • Vad betyder domen i Cimzia-målet för prissättningen av läkemedel inom förmånen?
 • Vad lär vi oss av erfarenheterna av det ordnade införandet?
 • Hur stora påfrestningar klarar den svenska modellen med värdebaserad prissättning?
 • Vilka nationella lösningar behövs?

Seminariet arrangeras gemensamt av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden.

Preliminärt program

 • 8.30

  Registrering och kaffe.

 • 9.00

  Välkommen!

  Dagens Medicins och Läkemedelsmarknadens moderator hälsar välkommen.

 • 9.10

  Utmaningar med dagens pris- och subventionssystem – vilka risker ser TLV i dag och i morgon?

  Förmånssystemet för receptbelagda läkemedel har snart 15 år på nacken. Det är ett system som är lappat och lagat många gånger – och som nu utmanas både av företagen som i ökad uträckning väljer att lyfta bort läkemedlen ur förmånen, och av landstingen som vill ha större makt över sina läkemedelskostnader. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på regeringens uppdrag tagit fram en rapport med flera förslag på förändringar av förmånssystemet. Är förslagen tillräckliga? Vilka utmaningar och behov ser myndigheten inför framtiden?

  Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • 9.40

  Prissättning av läkemedel i EU – finns det en framtid bortom internationell referensprissättning?

  Hur agerar andra länder inom EU i sin prispolitik för läkemedel? Över hela EU finns en trend mot pressade läkemedelspriser och de allra flesta länder tillämpar så kallad internationell referensprissättning. Finns det länder som vågat vara mer innovativa och hittat nya lösningar? Hur vill läkemedelsindustrins branschorganisation att prissättningsmodellerna utvecklas?

  Richard Bergström, Director General, EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

 • 10.10

  Kort paus med förfriskningar.

 • 10.30

  Framtidens betalningsmodeller – är vi redo för differentierade läkemedelspriser?

  Dagens betalningsmodeller för läkemedel har misslyckats med sin uppgift att ge snabb och lika tillgång till läkemedel över hela landet. Vilka alternativa modeller är möjliga? Vilket ska vara huvudsyftet - kostnadskontroll, snabbt upptag och patientnytta, stimulans till utveckling? Går det att hitta en optimal modell för alla läkemedel inom alla terapiområden? Ulf Persson, professor och chef för Institutet för hälsoekonomi i Lund, ger sin syn på hur betalningsmodellerna bättre skulle kunna anpassas till de behov som finns i dag och i framtiden.

  Ulf Persson, professor i hälsoekonomi, Institutet för hälsoekonomi, IHE.

 • 11.10

  Särläkemedel – hur dyra kommer läkemedel att få vara?

  De senaste åren har vi haft flera fall där det begärda priset för läkemedel riktade mot mycket små patientgrupper, inte har accepterats av vare sig TLV eller av NT-rådet hos Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt går utvecklingen inom läkemedelsforskningen mot att vi får allt fler läkemedel som är specialdesignade för mycket små patientpopulationer, inte minst inom cancerbehandling. Är detta ett hot mot den svenska modellen med värdebaserad prissättning?Behövs det ett nationellt system som hanterar den här typen av läkemedel?Vad är TLV:s strategier för att möta utvecklingen?

  Jonathan Lind-Martinsson, enhetschef på läkemedelsenhet 2, TLV. Enheten ansvarar bland annat för läkemedel på terapiområdena cancer och immunologi.

 • 11.45

  Lunch.

 • 12.45

  Trepartssamarbetet och det ordnade införandet – blev det ordning och reda på priserna?

  Vilka effekter på prissättningen har det ordnade införandet och trepartssamarbetet haft? Vad har hänt med de läkemedel som har genomgått processen med det ordnade införandet.

  Mikael Svensson, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting och Ann Einerth, koordinator på TLV.

 • 13.20

  Domen i Cimzia-målet. En seger för vem?

  Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat sin dom i det så kallade Cimzia-målet mellan Region Skåne och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Därmed upphävs TLV:s beslut att förbjuda Region Skåne att att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånen. Vilka konsekvenser får domen för landstingens och regionernas möjligheter att påverka sina läkemedelskostnader? Hur påverkar domen den svenska läkemedelsmarknaden?

  Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Marianne Aufrecht Gustafsson, jurist på TLV.

 • 14.00

  Vad vill politikerna göra med förmånssystemet – renovera eller bygga nytt?

  Förmånssystemet för receptbelagda läkemedel har snart 15 år på nacken. Flera signaler finns om att systemet inte längre uppfyller kraven på ett system som ska ge patienterna jämlik tillgång till läkemedel till ett enhetligt pris över hela landet. Allt fler företag väljer att lyfta bort läkemedel ur förmånen för att kunna få mer inflytande över prissättningen. Även i regioner och landsting finns det krafter som vill gå sin egen väg och förhandla priser och andra villkor på egen hand.  I mars 2015 kom TLV med sin slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Hur ser politikerna på förslagen i rapporten - är de tillräckliga för att lösa förmånssystemets tillkortakommanden? Behövs en ny lagstiftning – och hur ska ett system se ut som är hållbart för framtiden?

  Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot, vice ordförande, socialutskottet.

 • 14.20

  Slutdiskussion: Dags för en ny svensk modell för prissättning av läkemedel?

  Medverkande: Sofia Wallström, generaldirektör, TLV, Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Lars Lööf, företrädare för LOK, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, Kenneth Nyblom, Föreningen för generikaläkemedel, FGL, Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening, Mia Brundin, Sverigechef, Meda, Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot, vice ordförande i socialutskottet.

 • 15.00

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  29 januari 2016
 • Sista anmälningsdag :
  28 januari 2016
 • Plats:
  World Trade Center
 • Adress:
  Klarabergsviadukten 70
 • Pris:
  2 475 kr + moms för anställda och förtroendevalda i sjukvården och på myndigheter. 4 950 kr + moms för deltagare från läkemedelsindustrin. 6950 kr + moms för deltagare från konsultföretag, advokatbyråer och andra leverantörer.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 65 82
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-6697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier