Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Privatvårdsdagen 2015

Privatvårdsdagen 2015: Vägval för vårdval - hur ser vår gemensamma framtid ut?

Välkommen till Privatvårdsdagen 2015. Årets program ger stort utrymme för diskussion och debatt. Deltagarna får möta politiker och andra beslutfattare för att diskutera vad det nya politiska landskapet betyder för de privata och idéburna vårdgivarnas möjligheter till utveckling och tillväxt.


För nionde året bjuder vi in till den viktigaste mötesplatsen för alla aktörer som berörs av vårdval och mångfald inom sjukvård och omsorg.

 • Vad innebär den fortsatta politiska osäkerheten om vårdvalets framtid?
 • Vad skulle ett avskaffande av det obligatoriska vårdvalet betyda i praktiken i landsting och regioner?
 • Hur ser politikerna på privata och idéburna vårdgivares roll för att bidra till lösningar på vårdens stora utmaningar – tillgänglighet, kontinuitet och kompetensförsörjning?
 • Vilket utrymme finns för samverkan mellan privata, offentliga och idéburna vårdgivare för att göra det bättre för patienterna?

Program

 • 9.00

  Registrering med frukost.

 • 9.30

  Välkommen till Privatvårdsdagen 2015.
  Moderator Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, inleder.

 • Del 1: Hur ser vårdvalets framtid ut?

 • 9.35

  Inledning: Nya direktiv till Välfärdsutredningen - vad vill regeringen åstadkomma?

  Nyligen kom civilminister Ardalan Shekarabi med beskedet att den del i Välfärdsutredningen som berör lagen om vårdval och etableringsfrihet i primärvården helt plockas bort från utredningen. Utredningen ska nu få tilläggsdirektiv som ska få en mer blocköverskridande inriktning. Hur kommer direktiven att se ut? Hur kan vi skapa styrsystem som både ger utrymme för mångfald och bra lösningar för patienterna, utan att marknadskrafterna får fritt spelrum?

  Marika Lindgren Åsbrink (S), politiskt sakkunnig hos civilminister Ardalan Shekarabi.

 • 10.00

  Diskussion: Vårdvalets framtid - hur ser vi på de privata och idéburna vårdgivarnas fortsatta roll i regioner och landsting?

  Nyligen kom civilminister Ardalan Shekarabi med beskedet att den del som berör Ilmar Reepalu skulle i november ha presenterat den första delen av utredningen om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster med lagförslag om begränsning av etableringsfriheten och avskaffandet landstingens skyldighet att ha vårdval i primärvården. Utredningen fick nyligen förlängd utredningstid med ett år, vilket ökar trycket på regioner och landsting att ta ställning till sina egna vägval och strategier i frågorna om utveckling av vårdval, mångfald och samverkan med privata och idéburna vårdgivare.

  Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götalandsregionen, Mia Frisk (KD), regionråd, Region Jönköpings län, Robert Winroth (MP), innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting, Marie Ljungberg Schött (M), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Christer Siwertsson (M), Region Jämtland-Härjedalen.

 • 10.40

  Rundabordsdiskussioner om vårdvalets framtid

  Vad betyder den politiska osäkerheten för de privata och idéburna vårdgivarnas möjligheter till utveckling och tillväxt? Vill vi utveckla relationerna mellan landstingen/regionerna som huvudmän och de privata och idéburna vårdgivarna – och hur i så fall? Vad kan vårdgivare utanför den offentliga vårdsektorn bidra med i utvecklingen av vården? Vilka utmaningar behöver vi gemensamt finna lösningar på?

  Deltagande politiker och samtalsledare: Mia Frisk (KD), regionråd, Region Jönköpings län, Marie Ljungberg Schött (M), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Amelie Tarschys Ingre (FP), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting, Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götalandsregionen, Christer Siwertsson (M), Region Jämtland-Härjedalen, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Christoffer Bernsköld (S), Region Jönköpings län, Christina Enocsson Mårtensson (S), vice ordförande, programberedningen för vårdval, Stockholms läns landsting med flera.

 • 11.10

  Diskussion och hearing

  Summering av rundabordsdiskussionerna följt av en paneldiskussion med företrädare för politik, profession, patienter och vårdgivare.

  Medverkande: Marika Lindgren Åsbrink (S), politiskt sakkunnig hos civilminister Ardalan Shekarabi, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande socialutskottet, Jenny Pettersson, vice ordförande Ung Diabetes, generalsekreterare Svenska Celiakiungdomsförbundet, Peter Seger, vd Sophiahemmet, ordförande bransch sjukvård, Vårdföretagarna, Jan-Åke Zetterström, sjukhusdirektör, Ersta sjukhus, företrädare för Famna, Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening.

 • 12.00

  Lunch.

 • Del 2: Vägen framåt – vad säger vårdgivarna, forskarna och beslutsfattarna?

 • 13.00

  Forskardebatt: Vårdvalet – till nytta eller skada för patienter och sjukvård?

  Forskarna är långt ifrån eniga om vårdvalets konsekvenser. Några anser att vårdvalet inom primärvården har inneburit en ökad tillgänglighet för patienterna med en kontrollerad ökning av kostnaderna. Andra att det framför allt har gynnat de rika och relativt friska, på bekostnad av utsatta grupper i samhället. Här möts forskare i en diskussion om vårdvalets för- och nackdelar, och vad de ser som möjliga utvecklingsvägar.

  Clas Rehnberg, professor, Medical Management Centrum, Karolinska institutet, Bo Burström, professor och överläkare, institutitionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Anders Anell, professor, företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, Sara Korlén, forskare vid gruppen för forskning om interventionsprocesser och utfall, Karolinska institutet, Nils Janlöv, utredare Vårdanalys.

 • 13.40

  Vägen framåt - från vårdgivarnas perspektiv

  Stabilitet: Var finns russinen i kakan – konsten att bedriva vård i 21 vårdvalssystem?

  Det finns 21 landsting och regioner i Sverige – och lika många vårdvalssystem. Hur ser de privata vårdgivarnas erfarenheter ut av de olika systemen, var finns de bästa förutsättningarna för att ge en bra vård?

  Karin Kaloczy, Sverigechef, Aleris.

 • 14.00

  Innovation: Incitament och drivkrafter för nya och oprövade vägar att ta sig an vårdens utmaningar.

  Sjukvården kostar mer än någonsin, utan att vi får bukt med problemen med brister i kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Hur kan sjukvården stimulera till verkligt nytänkande, och vilka aktörer skulle kunna bidra i den utvecklingen? Carina Nordqvist-Falk, tidigare ansvarig för hälsovalet i Region Skåne, nu vd på närsjukvårdsföretaget Novakliniken, ger sin syn på vad som krävs.

  Carina Nordqvist-Falk, vd, Novakliniken.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 14.50

  Ersättningssystemen: Hur påverkas vardagen när villkoren förändras?

  Stockholms läns landsting har under pågående budgetår infört förändrade ersättningsvillkor inom specialistvårdvalet för bland annat  gynekologi. Vad betyder det för vårdgivarna? Hur ser konsekvenserna ut?

  Sophia Ehrström, verksamhetschef, UltraGyn Sophiahemmet.

 • 15.10

  Samverkan och upphandling: Hur kan vi gemensamt utveckla de bästa lösningarna för patienterna?

  De svenska upphandlingsreglerna leder till ojämlik konkurrens mellan ideellt och vinstdrivet, enligt en masteruppsats av juristen Amir Daneshpip. Han har undersökt hur olika reformer kan underlätta för idéburna aktörer som bedriver verksamhet i vård och omsorg, exempelvis idéburet offentligt partnerskap. Modellen har prövats i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

  Amir Daneshpip, jurist, Gärde Wesslau advokatbyrå, Göteborg.

 • 15.30

  Upphandlingsmyndigheten: Vad är alternativen till vårdval?

  Hur kan beställarna använda upphandling som väg för att utveckla vården? Den nybildade Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att främja innovativa lösningar inom upphandling. Fortfarande är "lägsta pris" dominerande i svenska upphandlingar. Hur kan upphandling och innovationspartnerskap användas för att utveckla vården. Vårdval i all ära, men det finns i dag andra möjligheter och lösningar.

  Elisabeth Åkrantz, expert inom vård och omsorg och Patrik Jakesch Vahlberg, upphandlingsjurist på enheten för Upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

 • 16.00

  Rundabordsdiskussioner och slutdiskussion: Vägen framåt – hur utvecklar vi vårdval, upphandling och partnerskap.

  Rundabordsdiskussionerna fortsätter med efterföljande slutdiskussion. Hur utvecklar vi vårdvalssystemen, upphandling och partnerskap?

  Medverkande slutdiskussion: Peter Seger, vd Sophiahemmet, ordförande bransch sjukvård, Vårdföretagarna, Karin Kaloczy, Sverigechef, Aleris, Lotta Wiström, grundare, Sinnligt barnmorskemottagning, Jan-Åke Zetterström, sjukhusdirektör, Ersta sjukhus, företrädare för Famna.

 • 16.30

  Privatvårdsdagen 2015 avslutas.

Information

 • När:
  10 december 2015
 • Målgrupp:
  Alla aktörer som berörs av frågorna om vårdvalets framtid och utvecklingen för privata och idéburna vårdgivare.
 • Sista anmälningsdag:
  8 december 2015
 • Plats:
  Nalen Konferens
 • Adress:
  Regeringsgatan 74, Stockholm
 • Pris:
  Prenumeranter på Dagens Medicin: 2 495 kr + moms. Ordinarie pris: 2 995 kr + moms. Obs! Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för patienter och myndigheter. Övriga: 4 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Kimberly Mattsson
  kimberly.mattsson@bbm.bonnier.se
  073-558 6582
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-669 79 40

Arrangör:

Partner:

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier