Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Psoriasisdagen 2017

Behandling efter behov - nästa steg för psoriasisvården

Den sista helgen i oktober uppmärksammas i 50 länder att 125 miljoner människor lever med psoriasis i världen. Välkommen till ett seminarium som tjuvstartar debatten och ger nya perspektiv på en folksjukdom som är på väg ut ur garderoben.

Psoriasisdagen 2017 tar avstamp i den nya forskning som pågår och de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen arbetar med att ta fram. Psoriasis är en kronisk icke smittsam autoimmun sjukdom med en egen resolution i WHO sedan 2014.


 • Vilka psoriasisbehandlingar finns att tillgå och vilka kommer i framtiden?
 • Vad betyder den nya synen på psoriasis som en systemsjukdom för utvecklingen av psoriasisvården?
 • Hur går Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer?

Välkommen till en mötesplats för alla som är engagerade i utvecklingen av psoriasisvården - forskare, läkare, beslutsfattare och patientföreträdare.

Program

 • 08.30

  Registrering och frukost.

 • 08.55

  Välkommen.

  Dagens moderator inleder programmet.

 • 09.00

  Psoriasis i går, i dag, i morgon

  En gång i tiden likställdes psoriasis med lepra för att i modern tid endast ses som en kosmetisk sjukdom. I dag finns evidens för att psoriasis är en autoimmun icke smittsam systemsjukdom. Ju mer avancerad forskningen blir desto fler indikationer återfinns som pekar på komorbiditet och samsjuklighet. I Stockholm pågår dessutom avancerad forskning som tyder på att sjukdomen kanske inte är kronisk? Professor Mona Ståhle inleder  nästa världskonferens för dermatologer och reumatologer som hålls i  Stockholm 2018.

  Mona Ståhle, professor, dermatologi och venerologi, Karolinska Institutet, Solna.

 • 09.40

  Hon kastade kläderna inför alla och kom ut

  Hon är ung, framgångsrik och har psoriasis. Ellinor Bjurström, fotomodell och bloggare, har blivit förebild för unga människor med psoriasis då hon öppet talar i media om sin diagnos, bland annat i tv-programmet Top Model. 

 • 10.00

  Kaffepaus.

 • 10.15

  Från försvar till fiende - T-celler i psoriasis och vitiligo

  Hon har med andra forskare vid Karolinska Institutet och tiotusentals hudbiopsier från hundra kilo hud sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. Celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo har identifierats. Studien, som publicerats i tidskriften Immunity, öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

  Liv Eidsmo, läkare och forskare, Karolinska Institutet.

 • 10.45

  Behandlingsalternativen som står till buds

  Vilka behandlingar erbjuds psoriasispatienter idag och vilka är de framtida behandlingsalternativen? Vad betyder PASI och DLQI? Är det rimligt att förvänta sig ett liv helt utan utslag och värk?

  Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, Hälsouniversitetet i Linköping.

 • 11.15

  Psoriasis som ingen ser - psoriasisartrit och entesiter

  Vad innebär det då psoriasis sätter sig i leder och muskelfästen? Vad säger forskningen, vilken behandling förordas och hur vanligt är det?

  Gerd-Marie Alenius, överläkare och forskare Umeå universitet.

 • 11.45

  Lunch.

 • 12.45

  Att inte orka lyfta sina egna barn

  Psoriasisartrit  är inte lika uppmärksammat som psoriasis men kan få lika ödesdigra konsekvenser för patienten. Med inflammerade leder uppstår hinder i vardagen och värken leder till svår trötthet. Smärtan att inte ens kunna lyfta sina barn är lika psykisk och fysisk som social.

  Carolina Degerkvist, mediekonsult och patient.

 • 13.05

  Nationella riktlinjer för psoriasis - hur långt har arbetet kommit?

  Arbetet med att ta fram nationella riktlinjer pågår för fullt hos Socialstyrelsen och väntas vara färdigt 2019. En remissversion av riktlinjerna beräknas vara klar under våren 2018. Hur långt har man kommit och vad kan man berätta nu? Vilken tyngd får nationella riktlinjer generellt och vem har ansvar att implementera dem?

  Alexandra Karlén, utredare/projektledare och medicine doktor, Socialstyrelsen.

 • 13.25

  Glöm aldrig patientperspektivet!

  Patientorganisationer syns och hörs allt mer. Psoriasisförbundet är inget undantag som arbetat nära myndigheter, företag och organisationer för att förbättra psoriasisvården i landet sedan 1963. Vilka frågor driver man nu och hur ser man på de framtida nationella riktlinjerna? Hur ska man gå från behandlingstrappa till en palett av möjliga behandlingar?

  Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet. 

 • 13.45

  Klimatvård - ett socialt behandlingsalternativ

  Klimatvård erbjuds inte i alla landsting men har funnits sedan 1960-talet. Genom solning, fysisk träning och utbildning kring livsstilsfaktorer på sydliga breddgrader blir patienterna friskare.

  Birgitta Stymne, överläkare, Universitetssjukshuset i Linköping.

 • 14.05

  Eftermiddagskaffe med tillbehör.

 • 14.35

  När inget biter - de allra svåraste formerna av psoriasis

  Hur hanterar man de patienter vars psoriasis inte går att lindra oavsett behandling? Hur vanligt är det att inte få respons och vad kan då göras?

  Amra Osmancevic, läkare och forskare, Göteborgs universitet. 

 • 14.55

  Debatt: Hur förbättrar vi psoriasisvården ytterligare?

  Psoriasisvården i Sverige är troligen en av de bästa i världen. Men det är stora skillnader mellan landsting och regioner, låg- och höginkomsttagare liksom kvinnor och män. Hur överbryggar vi dessa skillnader och hur ska den senaste forskningen gå från laboratoriet ut till patienterna i form av lättillgänglig kunskap och nya läkemedel så fort som möjligt?

  Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens Hudmottagning, Kungsbacka, Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting (KD), Gunilla Roxby Cromvall, politisk gruppledare,Stockholms läns landsting, (V), Tina Norgren, förbundsordförande, Psoriasisförbundet. 

 • 15.30

  Seminariet avslutas.

Information

 • När:
  27 oktober 2017
 • Målgrupp:
  Alla som berörs av psoriasis - vårdpersonal, patienter, forskare, sjukvårdspolitiker, medicinsk media, myndigheter och patientföreträdare.
 • Sista anmälningsdag:
  26 oktober 2017
 • Plats:
  Hotel Hilton Slussen
 • Adress:
  Guldgränd 8, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms i prenumerantpris. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. 5 995 kr + moms för läkemedelsföretag
 • Kontakt:
  Sara Grahn Lunell
  sara.grahn.lunell@bonniernews.se
  073-558 66 38
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Christine Granvik
  christine.granvik@dagensmedicin.se
  070-566 24 47

Arrangörer

Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier