Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Psykiatridagen 2015

Vem ska rädda psykiatrin?

Välkommen till Psykiatridagen 2015. Vi diskuterar de satsningar som nu görs på nationell och regional nivå – hur råder vi bot på den växande psykiska ohälsan och bristerna i tillgänglighet och bemötande för psykiatrins patienter? Vad kan politiken, professionen och patienterna göra för att vända trenden?

Dagens program:

11.30 Registrering med lunch.

12.30 Välkommen till Psykiatridagen 2015.
Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin, inleder seminariet.

12.35 Storsatsning på psykiatrin – vad vill den nya regeringen?
Den nya regeringen har utlovat en storsatsning på psykiatrin de kommande åren. Vilka är de konkreta åtgärderna? Hur ökar vi möjligheten till tidiga rehabiliteringsinsatser i första linjens psykiatri å ena sidan och för specialiserad vård inom slutenpsykiatrin å den andra? Statens resurser är begränsade, hur ser prioriteringarna ut?
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

13.00 ”Aktion 2015” – prioriterade områden för att nå konkreta resultat och förbättringar?
2012 sjösatte regeringen PRIO-satsningen för att samordna och förbättra vården för personer med psykisk ohälsa. Trots det, eller kanske tack vare, fortsätter bristerna inom psykiatrin att synliggöras. Nu får satsningen fortsatt stöd av den nya regeringen. Hur ser planen ut för arbetet framöver? Och hur ska resultaten implementeras i praktiken för att skapa en bättre vård för dem som bäst behöver det?
Ing- Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner & Landsting, SKL.

13.30 Värdebaserad vård inom psykiatrin – att få ledning, medarbetare och patienter att dra åt samma håll.
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arbetar sedan 2013 med värdebaserad vård med målet att åstad komma en vård med högre kvalitet, förbättrad patientsäkerhet och högre kostnadseffektivitet. Värdet mäts genom mätningar och analyser av vårdens medicinska resultat och på patienternas upplevelse av vården. En av de kliniker som har infört värdebaserad vård är Psykiatri Affektiva som behandlar patienter med bipolär sjukdom. Här berättar verksamhetschefen Tobias Nordin vilka utmaningarna han har sett med att använda värdebaserad vård inom psykiatrin, och vilka fördelar som har uppnåtts. Hur långt har arbetet kommit i dag?
Tobias Nordin, verksamhetschef och chefsöverläkare, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

14.00 Kaffe.

14.30 Rundabordsdiskussioner.
Vi diskuterar aktuella, relevanta ämnen i mindre grupper under ledning av en samtalsvärd.
 
15.10 Paneldiskussion: Hur omvandlar vi nationella satsningar till verklig nytta för patienterna?
Panelen ställs till svars och diskuterar frågeställningar från de tidigare rundabordsdiskussionerna. 
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL, Per Torell, ordförande i Schizofreniförbundet, Jeanette Hjortsberg, sjuksköterska och verksamhetschef i psykiatrin i norra och västra Dalarna, Monica Selin (KD), regionråd Västra Götalandsregionen, Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Taina Bäckström, ställföreträdande generaldirektör. Socialstyrelsen.

15.50 Ny forskning: Är det psykiatrins fel att schizofrenipatienterna inte tar sina läkemedel?
Närmare en tredjedel av patienterna med schizofreni tar inte sina psykosläkemedel som ordinerat, visar nya forskningsresultat. Mer strukturerad information och goda relationer mellan sjukvården och patienterna kan förbättra situationen. Men hur når vi dit när 50 procent av patienter med schizofreni känner sig stigmatiserade och diskriminerade av psykiatrisk sjukvårdspersonal?
Cecilia Brain, överläkare, medicine doktor, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

16.20 Hur blir patienten en partner i framtidens psykiatriska vård? 
Anneli Jäderholm har vårdats för psykossjukdom inom svensk slutenvård i sammanlagt tio år och bältningar och tvångsvård har varit vardag. Idag kallar hon sig partner i vården och vill med sina erfarenheter som verktyg hjälpa psykiatrin att bli bättre. Hur tar vi tillvara den samlade patientkunskapen för att möta och bemöta morgondagens patient?
Anneli Jäderholm, föreläsare, patient med psykoserfarenhet.

16.45 Psykiatridagen 2015 sammanfattas och avslutas. Information

 • När:
  6 maj 2015
 • Sista anmälningsdag :
  5 maj 2015
 • Plats:
  Bonnier Conference Center
 • Adress:
  Torsgatan 21, Stockholm
 • Pris:
  1 495 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ord.pris: 1 995 kronor + moms. Dessa priser gäller endast för anställda och förtroendevalda i sjukvården. Övriga: 4 995 kronor + moms.
 • Kontakt:
  Evelina Hådén
  evelina.haden@bbm.bonnier.se
  073-558 6567
 • Arrangör:
  Dagens Medicin
 • Utställarinformation:


Partner

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier