Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Psykiatridagen 2017

Psykiatridagen 2017: Innovation för psykiatrins revansch

Vad krävs för att åstadkomma verklig förändring till nytta för psykiatrins patienter? På Psykiatridagen 2017 möter du människor på alla nivåer i sjukvården, från högsta beslutsfattare till dem som möter patienterna i vardagen, som arbetar för att ta psykiatrin in i framtiden.

 • Många nya satsningar görs, både nationellt och regionalt, för att skapa bättre förutsättningar för psykiatrin. Hur kan de göra skillnad, vad lär vi av tidigare misstag och erfarenheter?
 • Hur kan vi förändra psykiatrin med nya arbetssätt och ny teknik?
 • Hur måste synen på psykiatrins patienter förändras för att lyckas i förändringsarbetet?

Välkommen till Psykiatridagen 2017 - ta del av de mest aktuella nyheterna, bli inspirerad och diskutera med beslutsfattare och kollegor.

Program

 • 09.00

  Registrering med kaffe och smörgås.

 • 09.30

  Välkommen till Psykiatridagen 2017.

  Dagens moderator Per Hånell, projektledare på Dagens Medicin Agenda, inleder programmet.

 • 09.35

  Den nationella psykiatrisatsningen – så lägger vi grunden för framtidens psykiatri.

  För att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa tillsatte sjukvårdsminister Gabriel Wikström för två år sedan en nationell samordnare för statens insatser inom psykiatrin. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete. Psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius har nu kommit halvvägs i sitt arbete och har identifierat fem viktiga fokusområden och strategier för utvecklingsarbetet. Vilka är de viktigaste prioriteringarna? Vad är lärdomarna från de tidigare årets stora satsningar på psykiatrin, vilka misstag ska inte upprepas?

  Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, Socialdepartementet.

 • 10.05

  Gör om och gör rätt - utveckla psykiatrin med utgångspunkt från patienterna och deras behov.

  Ann-Kristin Sandberg, ordförande, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH

 • 10.30

  Hur ska Socialstyrelsens nya riktlinjer förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa?

  En reviderad version av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vården vid depression och ångestsyndrom presenterades i december. Det är en remissversion och ska ersätta de nationella riktlinjerna från 2010. Vilka är dom viktigaste nyheterna?

  Lars von Knorring, professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Uppsala universitet och Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

 • 10.55

  Bensträckare.

 • 11.10

  Nytänkande kring arbetssätt inom psykiatrin - hur kan fysioterapeuter bidra till en bättre psykiatrisk vård?

  Vilka hälsoeffekter kan fysioterapeutisk behandling ge inom den psykiatriska vården? Hur kan insatser av fysioterapeuter påverka patienter med psykisk ohälsa? Vi får höra om den evidens som finns inom området och ta del av exempel på hur en fysioterapeuts kompetens kommer patienterna till nytta där den behövs som bäst.

  Aris Seferiadis, med dr, fysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 • 11.35

  Vad kan psykiatrin lära av McDonald’s?      

  Psykiatrin står inför en stor utmaning, vi har effektiva metoder men samtidigt ett kapacitetsproblem med följden att många av våra patienter får suboptimal behandling, särskilt vad gäller psykologisk behandling. Kan vi ge den bästa vården men samtidigt göra den mer tillgänglig? Vilka metoder finns? Kan man få hummer på McDonald’s?

  Christian Rück, lektor, Karolinska institutet, specialistläkare i psykiatri, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting.

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Psykisk ohälsa- vad kan vi lära av andra länder?

  Flera länder har satsat på mer eller mindre genomgripande reformer och initiativ inom området psykisk hälsa under senare år. Hur utvecklar vi en snabbare kunskapsspridning kring erfarenheter för att utveckla verksamheter kring psykisk hälsa?

  Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig och internationell samordnare, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges kommuner och landsting.

 • 13.30

  Genombrott i psykiatrin– så kan ett digitalt stöd underlätta förbättringsarbete.

  Ett digitalt stöd har tagits fram av SKL inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Webbverktyget genombrott.nu är utvecklat för att kunna användas i lokala förbättringsarbeten på alla psykiatriska enheter i Sverige. Med det digitala stödet kan både personal och patienter vara engagerade och det är möjligt att följa om förändringar gett önskad effekt.  Hur har verktyget använts i strukturerade förbättringsarbeten?

  Hannah Asad Aldorsson och Kristina Lönegren, båda utvecklingsledare på Utvecklingscentrum, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde.

 • 14.00

  Så kan psykologer bidra till framtidens psykiatri.

  Psykologförbundet presenterade 2016 en rapport med förslag på organisationsmodell för psykiatrin. Modellen bygger på en undersökning som riktade sig till chefer samt verksamma psykiatriker och psykologer i psykiatrin. I modellen organiseras vården med patienten i centrum i transparent dialog med det tvärprofessionella teamet. Denna tvärprofessionella helhet kan bli bärande genom att ansvarsområden tydligare kopplas till kompetens, där det blir lika viktigt att definiera likheter som skillnader i kompetens. I studien beskrev flera läkare och psykologer önskemål om ett systematiskt utvecklat samarbete mellan medicin/psykiatri och psykologi. Hur kan specialistpsykologer fylla funktioner som ännu inte är tydligt tillsatta i vården av psykisk ohälsa?

  Martin Björklind, professionsansvarig, Sveriges Psykologförbund.

 • 14.30

  Kaffe med tillbehör.

 • 15.00

  Kan självmord förhindras - med patienten som expert?

  Varje år tar nästan 1 500 människor sitt liv i Sverige. Vi får möta suicidforskaren Ullakarin Nyberg, och höra hennes tankar kring acceptans och balans i mötet med den som inte orkar leva. Hur kan vi med ny kunskap minska antalet självmord?

  Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare, Norra Stockholms psykiatri.

 • 15.30

  Digitala vårdplaner – är det framtiden för primärvårdens psykiatripatienter?

  Gustavsbergs vårdcentral har i många år utvecklat en egen modell för behandling av patienter med psykisk ohälsa. Genom ett utvecklingsarbete, i samarbete med Karolinska Institutet och företaget Chorus, har det nu blivit möjligt att med digital teknik individualisera planeringen av patientens behandling och öka patientens interaktivitet och delaktighet i vården. Vilken betydelse kommer det att få för patienterna?

  Kersti Ejeby, verksamhetschef, Gustavsbergs vårdcentral.

 • 16.00

  Diskussion: Hur kan vi åstadkomma en verklig förändring till nytta för psykiatrins patienter?

  Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd, Region Skåne, Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Rebecca Anserud, patientföreträdare, ambassadör, Riksförbundet Hjärnkoll, Anders Wahlberg, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund, Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare, Norra Stockholms psykiatri.

 • 16.40

  Psykiatridagen avslutas

Information

 • När:
  8 februari 2017
 • Målgrupp :
  Alla med intresse för frågor som rör den psykiatriska vården.
 • Sista anmälningsdag :
  6 februari 2017
 • Plats:
  Rörstrand Slott & Konferens
 • Adress:
  Rörstrandsgatan 5, Stockholm
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kronor + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Johanna Andersson
  johanna.andersson@bbm.bonnier.se
  073-558 75 67
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation:
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070-6697940

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier