Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Psykiatridagen 2018

Mot en sömlös psykiatrisk vård

För psykiatriska patienter finns ett stort behov av kontinuitet – att vårdmaskineriet funkar när det behövs. Hur jobbar vi för en sammanhängande och välsmord psykiatrisk vård?


På Psykiatridagen 2018 samlas profession, beslutsfattare och patientföreträdare och diskuterar hur vi går mot en psykiatrisk vård med patientens behov i centrum.

Program

 • 9.00

  Registrering och frukost.

 • 9.30

  Välkomna!

  Dagens Medicins moderator Ingrid Heath hälsar välkomna.

 • 9.35

  Patienterna i psykiatrin – vad önskar de sig?

  Möt två personer med egna erfarenheter av psykiatrisk vård – både som patienter och anhörig. Hur funkar samverkan mellan vårdgivare? Hur bra koll har vården på läkemedel och eventuella biverkningar? Hur kan man undvika ett vakuum vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård?

  Kattis, medlem Fountainhouse Stockholm, Eddie Schroeder, medlem Fountainhouse Stockholm, Gunilla Byström, verksamhetschef, Fountain House Stockholm.

 • 10.00

  När patienten får bestämma – brukarstyrda inläggningar inom psykiatrin.

  Allt fler landsting prövar på metoden att låta patienter inom psykiatrin lägga in sig själva när de står inför kriser med risk för självmordsförsök eller självskador. Ett av försöken pågår i Skåne och följs av en forskningsgrupp vid Lunds universitet och Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri i Region Skåne. De som ingår i projektet är patienter som tidigare varit i kontakt med psykiatrin på grund av självskadebeteende eller självmordsförsök. Dessa patienter behöver nu inte genomgå läkarbedömning eller passera akutmottagningen, utan kan kontakta avdelningen direkt. Kan denna typ av inläggningar ersätta akutinläggningar? Hur påverkas antalet självskador, tvångsåtgärder och patientens egen förmåga till krishantering?

  Föredraget hålls på engelska.

  Sophie Liljedahl, forskare, Lunds universitet.

 • 10.30

  Paus.

 • 11.00

  Smidigare vårdkedja med psykiatriska omvårdnadsteam

  De psykiatriska omvårdnadsteamen i Sörmland åker på hembesök till alla sorters psykiatriska patienter, exempelvis i samband med planerad utskrivning, i väntan på kommunala insatser och till nya patienter i väntan på öppenvårdsbedömning. Teamet består av sjuksköterskor och skötare, och till målen hör att minska antalet akutbesök och mängden slutenvårdskonsumtion.

  Jeanette Nylund, specialistsjuksköterska, Alexandra Fransson, skötare, Psykiatriska omvårdnadsteamet Nyköpings lasarett.

 • 11.30

  Elektroder i hjärnan – hur funkar det mot tvångssyndrom?

  Två procent av befolkningen lider av tvångssyndrom – för ungefär hälften av de drabbade blir det en kronisk sjukdom. Ett kroniskt tvångssyndrom kan vara mycket handikappande och medföra ökad risk för självmord. För de svårast drabbade patienterna fungerar inte alltid konventionell behandling, varför man har genomfört försök med så kallad djup hjärnstimulering, DBS. Vid denna metod stimuleras små områden i hjärnan elektriskt via inopererade elektroder. DBS är en etablerad  behandling för patienter med rörelsestörningar. Hittills har få psykiatriska patienter fått DBS, men de resultat som finns har varit lovande. 2010 påbörjades en DBS studie i Umeå för patienter med svåra tvångssyndrom. I vår blir denna studie färdig. Hur ser resultaten ut? Vad kan och behöver göras framöver?

  Matilda Naesström, ST-läkare, doktorand, Norrlands universitetssjukhus.

 • 12.00

  Lunch.

 • 13.00

  Nya betalningsansvarslagen – hur påverkas den psykiatriska vården och omsorgen?

  Vid årsskiftet träder en ny lag in som ersätter betalningsansvarslagen och som ska göra övergången mellan slutenvården och öppenvården eller den kommunala vården smidigare. Bland annat ska man redan vid inskrivning i slutenvård börja planera för utskrivningen, och när de skrivs ut ska patienterna ha en fast vårdkontakt. Om inte huvudmännen kommer överens om annat gäller en övergångsperiod under 2018 där kommunerna får 30 dagar på sig innan de blir betalningsansvarig för utskrivningsklara psykiatriska patienter, men från 2019 gäller samma regler som för den somatiska vården: 3 dagar.

  Mikael Malm, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 13.30

  Personcentrerad psykosvård  - att ta tillvara patientens resurser

  År 2014 påbörjades det som skulle bli ett helhetsgrepp för att personcentrera psykosvården på Sahlgrenska. Personalen genomgick utbildning och fick även i hög grad diskutera sitt eget arbetssätt och vilka värderingar och rutiner som genomsyrade arbetsplatsen. Detta har lett till en rad olika projekt där en del levt vidare och en del lagts ner. En forskningsstudie följer arbetet för att kartlägga inställningen till förändringen bland personal och patienter. Hur undviker man att personcentrerad vård bara blir ett modeord och istället faktiskt implementeras?

  Katarina Allerby, specialistsjuksköterska och doktorand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • 14.00

  Paus.

 • 14.30

  Från kunskapsstyrning till kunskapsutbyte

  För effektivast genomslag för kunskapsstyrning behövs ett kunskapsutbyte både uppifrån och ner och nerifrån och upp. Hur får kunskapsmyndigheter och andra berörda koll på verksamheternas behov av kunskap? Och hur sprids den kunskap som tas fram på ett effektivt sätt? Ett förslag är på gång och ska testas under år 2018.

  Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting.

 • 15.00

  Nya riktlinjer vid schizofreni – fokus på samverkan och fysisk hälsa.

  Nyligen publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni. Dessa är en sammanslagning av de tidigare riktlinjerna för psykosociala insatser respektive antipsykotisk läkemedelsbehandling – för att betona att båda behövs om en person med psykossjukdom ska återhämta sig. Dessutom ligger ökat fokus på den fysiska hälsan: personer med schizofreni dör i snitt 15-20 år i förtid av hjärt-kärlsjukdomar, cancer eller diabetes, som upptäcks sent eller inte behandlas ordentligt.

  Att olika typer av åtgärder behöver samordnas ställer förstås också höga krav på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att samarbeta. Vilka metoder finns för att etablera goda samarbeten och därmed uppnå en bättre och mer effektiv vård?

  Sofia von Malortie, utredare, Socialstyrelsen

 • 15.20

  Nya riktlinjer vid depression och ångest – mot mer psykologisk behandling

  I december publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. Ett av budskapen i riktlinjerna är att hälso- och sjukvården bör kunna erbjuda mer psykologisk behandling till patienter med depression och ångestsyndrom. Men i remissrundan mötte riktlinjerna kritik: bland annat ansåg kritikerna att de fokuserade alltför mycket på kognitiv beteendeterapi, KBT, samt läkemedelsbehandling, på bekostnad av psykodynamisk terapi. Vad innebär de nya riktlinjerna för professionen och patienterna?

  Anders Berg, projektledare, Socialstyrelsen.

   

 • 15.40

  Paneldiskussion: Nationella riktlinjer -från skrivbordslådan till ryggraden!

  Nya nationella riktlinjer inom schizofreni respektive depression och ångest är på plats. Hur gör man för att de ska implementeras på bästa sätt i vården?

  Mia Frisk, KD, regionråd, Region Jönköpings län, Margaretha Herthelius, ordförande Schizofreniförbundet, Sofia von Malortie, utredare Socialstyrelsen, Göran Tidbeck, psykiater, Svenska psykiatriska föreningen.

 • 16.00

  Psykiatridagen 2018 avslutas.

Information

 • När:
  9 februari 2018
 • Målgrupp:
  Läkare, sjuksköterskor, verksamhetschefer, politiker, patientorganisationer, läkemedelsföretag och andra med intresse för den psykiatriska vården.
 • Sista anmälningsdag:
  7 februari 2018
 • Plats:
  Finlandshuset
 • Adress:
  Snickarbacken 4
 • Pris:
  3 095 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. 3 595 kr + moms i ordinarie pris. Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården, företrädare för myndigheter och patienter. Deltagaravgift för övriga: 5 995 kr + moms.
 • Kontakt:
  Gabriella Lundström
  gabriella.lundstrom@dagensmedicin.se
  076-940 30 72
 • Arrangör:
  Dagens Medicin Agenda
 • Utställarinformation :
  Annika Östholm
  annika.ostholm@dagensmedicin.se
  070 669 79 40

Våra seminarier

Våra utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier